Opplev hvordan det var å være skoleelev under krigen

Torsdag kan du få en smakebit på hvordan det var å være skoleelev i Oslo under 2. verdenskrig. Svenskesuppe blir det også, etter original oppskrift.

Osloelevene mottok nødsuppe fra svenskene under krigen, men også dansken bød på nødsuppe. Dette bildet viser elever fra Bolteløkka skole samlet i fru Ramdahls spisestue i 1944, hvor de fikk suppe fra danskehjelpen, som også hadde suppestasjoner i Oslo under krigen.

Norge mottok nødhjelp fra Sverige under 2. verdenskrig. Svenskesuppen kom i tre ulike varianter; havresuppe, ertesuppe og betasuppe.

— Bare fra Margaretakyrkan ble det mot sutten av krigsårene delt ut et sted mellom 6000 og 7000 suppeporsjoner daglig, forteller Aud Rudshagen, leder ved Oslo skolemuseum.

-Bare fra Margaretakyrkan ble det mot sutten av krigsårene delt ut et sted mellom 6000 og 7000 suppeporsjoner daglig, forteller Aud Rudshagen, leder ved Oslo skolemuseum. Her sammen med Bente Clausen, samlingsansvarlig ved Oslo skolemuseum. I kveld kan du få en smakebit av betasuppen, som er laget av elever fra Sofienberg skole, for anledningen.

Torsdag kveld (7. mai 2015) arrangerer Oslo skolemuseum «Barndom i okkupert by» i samarbeid med byantikvaren og Svenska Margaretakyrkan.Da blir det svenskesuppe, autentisk film fra 2. verdenskrig, foredrag om nødhjelpssuppen og vandring i gatene rundt Margaretakyrkan med byantikvar Janne Wilberg.

— Men betasuppen er den de fleste snakker om, og minnes. Var man heldig kunne man få en bit kjøtt i suppen også, sier Rudshagen.

Også danskene bød på suppe under krigen.

Betalt og organisert av svenskene

Suppen var en hjelp mot matmangel og underernæring. Svenskene organisert og betalt for suppen, som blant annet ble laget Freia Fabrikker og ekspedert ut fra suppestasjoner over hele byen.

— Suppen vi deler ut torsdag kveld er etter original oppskrift. Vi har fått elever fra ungdomstrinnet på Sofienberg skole til å lage suppen, sier Rudshagen.

Etter suppeservering, filmvisning og foredrag blir det byvandring med byantikvar Janne Wilberg i strøket rundt Margaretakyrkan og Møllergata skole.

Jødene i Hausmannskvartalet

Osloskoler ble rekvirert til kaserner for tyske soldater under 2. verdenskrig. Skolebarna fikk undervisning i private hjem, bedehus og forsamlingslokaler. Skiftende lokaler førte også til at barna stadig måtte forholde seg til nye skoleveier.

Hvordan var det egentlig å gå på skole i okkuperte gater? Byvandringen skal gi et innblikk i hvordan det var å være barn i Osloskolen under 2. verdenskrig. Turen vil gå innom innvandrerstrøkene i Hausmannskvartalet der de jødiske familiene bodde.

Fire jødiske barn fra Møllergata skole ble deportert under krigen. På plaketten står det at barna ble ført til Tyskland og tilintetgjort. Torsdag kveld blir det byvandring i strøket rundt Møllergata skole, der det bodde mange jødiske familier.

Fire jødiske barn fra Møllergata skole ble deportert under krigen. På en minneplakett på Møllergata skole står barnas navn og at de ble brakt til Tyskland og tilintetgjort. Vandringen avsluttes ved Jødisk museum, der lederen for Jødisk museum, Sidsel Levin, vil fortelle om jødenes historie i dette området.— Dette blir en vandring sett med skolebarnas øyne, sier Rudshagen.