Imamenes oppfordring: Følg reglene, ta vaksinen.

Oslos muslimer må følge smittevernreglene under ramadan og id, mener byens ledende imamer og muslimske ledere. De oppfordrer alle til å vaksinere seg.

Imamer og muslimske ledere i Oslo går sammen om en oppfordring om godt smittevern og vaksinering. Med på bildet er imamene Mehboob-ur-Rehman, Faruk Terzic, Faiq Barzingi, Mahmood-ul-Hassan og Senaid Kobilica, menighetslederne Ghulam Sarwar, Basim Ghozlan, Berat Redzepi og Ismail Kondrouch og integreringsbyråd Rina Mariann Hansen.

Ni imamer og styremedlemmer i muslimske menigheter som representerer ulike miljøer; pakistansk, bosnisk, albansk, kurdisk, marokkansk og arabisktalende, har et felles budskap til byens muslimer.

  • Folk må fortsatt vise varsomhet med sosial omgang også under ramadan.
  • Ikke gå på besøk eller ta imot besøk selv om restriksjonene er lettet på i Oslo.
  • Feire id med sin husstand, bruk digitale møter til å feire med resten av familien.
  • De oppfordrer alle til å si ja til vaksinering og er tydelige på at ramadan ikke er en hindring.
  • Imamene oppfordrer til å ta ansvar, fordi liv og helse har høyeste prioritet i islam.
  • De takker alle som har holdt ut og oppfordrer til å holde ut litt til.

Imamene og styremedlemmene stilte seg tirsdag opp i borggården foran Rådhuset i Oslo for å komme med sin oppfordring sammen med integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

66.832 personer var i 2020 medlem av et muslimsk trossamfunn i Oslo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De har tidligere anslått at det totale antallet muslimer kan ligge cirka 30 prosent høyere, siden ikke alle er medlem av et trossamfunn.

Ber folk begrense antall besøkende

Imamene og menighetslederne sier de har brukt alle anledninger de har til å oppfordre folk i menighetene til å følge smittevernreglene. Enten det er i moskeen, gjennom informasjonskampanjer, i sosiale medier eller i direkte samtale med folk fra menigheten.

De religiøse lederne og integreringsbyråd Rina Mariann Hansen tok en prat om situasjonen i Oslo.

– Vi forsøker også å være gode eksempler ved å følge smittevernreglene selv, sier Basim Ghozlan fra Rabita-moskeen. Han er også styremedlem i Det islamske forbundet og Muslimsk Dialognettverk.

Under ramadan og den kommende id-feiringen ber de Oslos muslimer om å begrense seg til kontakt med den nærmeste familien. Som én av dem sier til Aftenposten: Selv om du har lov til å ta imot besøk, så betyr ikke det at du må ta imot besøk.

Høy smitte og lav vaksineringsgrad

Oppfordringen kommer samtidig med at smittetallene i Oslo er på vei ned fra et svært høyt nivå. Mye av smitten har skjedd i innvandrermiljøer, og mange av disse har vært muslimer.

Folk med innvandrerbakgrunn har stått for 67 prosent av covid-innleggelser på sykehus. Heldigvis er også antallet sykehusinnleggelser på vei ned, men det er fremdeles over 60 personer fra Oslo som er på sykehus på grunn av covid-19.

Antallet vaksinerte stiger også, men det vil ta måneder før alle voksne er blitt fullvaksinert. Og det viser seg at blant enkelte utenlandsfødte, så er det en mye lavere vaksineringsgrad enn hos norskfødte. Lavest andel vaksinerte hos de eldste er det hos folk som er født i Somalia, Polen, Irak og Pakistan, viser tall Aftenposten har fått tilgang til.

En ny rapport fra FHI med nasjonale tall bekrefter onsdag denne tendensen. De skriver at de vet lite om årsakene. FHI oppfordrer til å forsterke innsatsen for å få frem informasjon. De mener man også må «redusere praktiske og andre barrierer».

Midt i ramadan

Den muslimske fastemåneden begynte 12. april og varer til 12. mai. Under hele denne perioden er det mange troende som hverken spiser eller drikker i løpet av dagen. Mange muslimer har tradisjon for at man samles om kvelden for å spise og drikke når det ifølge religionen er tillatt.

Feiringen av id har tradisjonelt betydd fulle moskeer. Det kommer ikke til å skje i år.

Dette er tradisjoner som kan tenkes å komme i konflikt med råd og pålegg som er kommet fra nasjonale og kommunale myndigheter.

  • Man skal holde avstand.
  • Unngå å møte andre mennesker enn de du bor med. Ha færre kontakter enn vanlig.
  • Ha kun inntil 5 gjester i private hjem, hager og hytter (dette er rådet fra nasjonale myndigheter).
  • Det er forbudt å samle mer enn ti personer i private hjem i Oslo (å bryte dette forbudet straffes med bøter).

Det er mer detaljerte opplysninger om Oslos råd og regler her. Folkehelseinstituttet har også laget smittevernråd.

Ramadan avsluttes 12. og 13 mai med den religiøse festen id al-fitr, «fastebrytingens fest». Festen innledes ifølge tradisjonene med høytidelig fellesbønn og preken i moskeen. Man kler seg i festklær, voksne og barn gir og mottar gaver, og man besøker familie og venner eller sender id-kort.