Ber skolebyråden svare på uroen i Oslo-skolen

Oslo-politikere ber skolebyråden svare på hva hun gjør med uroen i etaten. – Det er veldig alvorlig for Oslo-skolen hvis situasjonen ikke bedrer seg, sier Hallstein Bjercke (V).

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Bjercke er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg. Han har bedt om svar på hva som skjer i etaten.

Bakgrunnen er flukten fra Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten, som Aftenposten har skrevet om tidligere. Alle fast ansatte i seksjonen har valgt å slutte eller førtidspensjonere seg.

Teamet har den viktige jobben med å skape et godt miljø for elever på skoler i Oslo.

– Jeg har bedt byråden og direktøren om å redegjøre for den kritiske situasjonen på neste utvalgsmøte, sier Bjercke til Aftenposten.

Det finner sted førstkommende onsdag.

Hallstein Bjercke (V) er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg.

Da må byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen svare på spørsmål om hva som skjer i etaten under den åpne spørrerunden.

– Det er veldig alvorlig for Oslo-skolen hvis situasjonen ikke bedrer seg, sier Bjercke.

Uroen i etaten kommer etter en stor omorganisering. Den ble startet av Gerhardsen da hun ble ny direktør våren 2019. Et halvår tidligere hadde direktør Astrid Søgnen gått av mot sin vilje. Det skjedde etter en konflikt med byrådet.

– Noe som er alvorlig feil

Utvalgsmedlem Afshan Rafiq (H) mener dårlig ledelse kan koste Oslo-skolen dyrt.

– Når en hel seksjon slutter, er det noe som er alvorlig feil med ledelsen.

Nå vil hun at byråden skal svare på hvordan kompetansen Læringsmiljøteamet sitter på, skal ivaretas og opprettholdes.

– Jeg forventer at Thorkildsen og Gerhardsen har en plan for dette. Det handler tross alt om 90.000 elevers fremtid, sier Rafiq.

Bekymringsmeldinger

I sitt skriftlige spørsmål til byråden ber Bjercke også om svar på pengebruk i forbindelse med ansettelser. Han vil dessuten ha svar på hvordan de ansatte er blitt involvert.

– Jeg har fått flere bekymringsmeldinger om situasjonen i etaten, som er knyttet til omstillingen de står i. De beskriver opprør, frykt, misnøye og at folk slutter, sier Bjercke.

Han sier det er kommet advarsler om høye konsulentutgifter. Utgiftene skal også ha vært store etter oppsigelser.

– Nå har det vært uro i etaten siden Thorkildsen ble byråd. Hvis det ikke snart blir ro, er jeg bekymret for at situasjonen går utover elevenes læringsmiljø.

Brev fra rektorer

I et brev begrunner de ansatte i Læringsmiljøteamet hvorfor de slutter. De beskriver omorganiseringen som «mangelfull hva gjelder reell medvirkning og involvering».

Tilsvarende kritikk fikk Gerhardsen i et brev fra nærmere 100 rektorer i Oslo-skolen.

Utdanningsdirektøren har svart at hun er opptatt av å ha åpne prosesser, og at hun ser behovet for mer informasjon rundt omorganiseringen.

Skolebyråden: – Klart at det er krevende

Thorkildsen sier hun har forsikret seg om at utdanningsdirektøren vil ta nødvendige grep. For nesten to uker siden hadde de to et møte.

– Direktøren viser forståelse for situasjonen. Både overfor meg og i brev til rektorene har hun vært tydelig på at Læringsmiljøteamet skal bygges opp på nytt. Dialogen med rektorene og mobbeombudet skal bedres. Det er jeg glad for, sier Thorkildsen.

Mobbeombud Kjerstin Owren er blant dem som har bekymret seg for at situasjonen i etaten kan gå utover elevene.

– Når det gjelder situasjonen generelt, så er det klart at det er krevende. Det har det vært lenge.

Byråden peker på at koronakrisen kom på toppen av omorganiseringen.

– Og hele forhistorien med store interne utfordringer stiller den nye direktøren overfor særdeles store oppgaver.

– Nå har hun fått tilbakemelding fra deler av organisasjonen om at kursen må justeres og dialogen bedres. Det har hun forsikret meg om at hun tar på største alvor, og det har jeg tillit til at hun vil følge opp, sier Thorkildsen.