Oslo

Vil gjøre Oslo spektrum enda større og høyere

Eierne vil rive kontordelen av Spektrum og bygge konkurransedyktig kongressenter for å hindre at store arrangementer legges utenlands. – Vi vil utvide det vi kan og lage Norges beste vrimleplass for næringer, sier direktørene.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse, og Wiggo Schie, administrerende direktør i Oslo Spektrum, vil utvide Spektrum i dette området, ned mot «pålen» i bakgrunnen.
  • Charlotte M. S. Karlsen

Da Oslo Spektrum ble åpnet i 1990, skulle det være et kombinert idretts- og kongressenter for byen.

Slik ble det ikke, og den store mursteinsbygningen ved sentralstasjonen huser i dag en snart 30 år gammel konsert- og eventarena med plass til 10.000 mennesker.

– Spektrum har en unik beliggenhet midt i knutepunktet ved Oslo S. Hele området trenger et løft, og ved å åpne byen fra sentralstasjonen mot Vaterlandsparken knytte sentrum sammen med Tøyen og Grønland, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse.

Sammen med Spektrums direktør Wiggo Schie tror hun på Oslo som en attraktiv destinasjon for både internasjonale og norske aktører.

– Skal vi hindre at store norske arrangement legges til utlandet, må vi kunne tilby et fremtidsrettet hus som har de rette fasilitetene Oslo trenger, sier direktørene.

Delen av Spektrum mot Plaza huser i dag treningssenter og kontorlokaler. Disse må ut når bygget skal rives og reises på nytt, trolig byggestart tidlig 2020. Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse og Wiggo Schie, administrerende direktør i Oslo Spektrum.

Rive og bygge nytt

Det er stiftelsen som eier Oslo Spektrum. NHO og Virke eier igjen Stiftelsen Norges Varemesse, og deres felles formål er å fremme norsk næringsliv.

– Et kongressenter her vil særlig gagne næringslivet, samtidig som det vil skape liv og røre. Vi ser for oss å ha lokaler vi kan leie ut, kanskje hotell, som kan bidra til å finansiere utbyggingen, sier Hagen.

I delen av bygget som ikke er storsal, er det i dag syv og en halv etasje med kontorer og treningssenter. Det er denne delen som skal erstattes med et nytt konsept.

– Oslo mangler en arena i mellomstørrelse. Vi har mange steder som rommer ca. 1.500 mennesker, men ikke som tar det dobbelte, sier Wiggo Schie, administrerende direktør ved Oslo Spektrum.

– Vi ser for oss å rive ned til 3. etasje og bygge nytt og større. I tillegg til kongressal kan vi ha mindre møterom, spisesteder, kontorutleie og kanskje hotell, foreslår Hagen.

Gangbro

De ønsker også en annen tilkomst og tilknytning til bygningsmassen rundt enn dagens Spektrum.

– Det finnes bedre løsninger enn å sende 10.000 konsertgjester ut på et lite fortau i en rundkjøring. Vårt ønske er å heve deler av bakkenivået opp dit resten av byen er, sier Schie og viser til Oslo City, Oslo S og Galleri Oslo som alle har sin inngang ett nivå opp.

Aftenposten har tidligere skrevet om «Rustbygget» ved Lilletorget som skal bygges om og kan bli det 110 meter og 28 etasjer høye miljøhuset «Oslo Solar». Oppstartsmøte for prosjektet var 25. mai.

Dessuten skal Storgata oppgraderes, Postbygget rehabiliteres, Gunerius-kvartalet bygges om (ekstern lenke) – og Plaza ønsker utvidelse for å øke hotellets kapasitet.

– Det er en fordel å få i gang ombyggingen når det likevel er mye annen byggevirksomhet i området, sier Hagen.

Hovedsalen i Spektrum skal bli som den er, med små justeringer, muligens 1.500 ekstra seter. - Det gjøres kontinuerlig utbedringer her i takt med teknologi og slitasje, forteller Wiggo Schie.

Positivt i byrådet

Direktørene forteller at Norges Varemesse har vært i møte med byrådsleder Raymond Johansen, som er positiv til forslaget. I byrådserklæringen 2015–2019 står det at «Oslo skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet. (...) Byrådet vil legge til rette for kulturnæringene, og profilere Oslo som destinasjon for flere internasjonale kongresser og arrangementer».

Byrådserklæringen ønsker dessuten å utvide Tøyenløftet til Vaterland og Grønland og ber om at parken brukes som bindeledd.

– Det skal bli et åpent, fremtidsrettet og trivelig bygg, mer ekstrovert enn det vi har i dag, sier Hagen.

Oslo har en høyhusstrategi som gjør at høyhus over tolv etasjer bare tillates på utvalgte knutepunkter. Sonen Plaza/Lilletorget/Vaterland er slikt område, men kommunen vektlegger skjønn i sine vurderinger av byggesøknader.

– Vi overlater til arkitektene å se til at overgangen mot parken bli glidende og åpner opp området på en god måte, ser Hagen og Schie.

Rustbygget bygges skal rives, og et nytt miljøvennlig høyhus skal bygges. Her viser Sonja Horn og Kristin Haug Lund hvordan området skal utformes.

Les også

  1. Plaza kan bli enda høyere

  2. Dette kan bli Norges nye høyhus

Har engasjert tre arkitekter

Det er valgt ut tre arkitektkontorer til å utvikle sine skisseprosjekter, som leveres i september i år. Da kan den videre prosessen starte, men ting tar som kjent tid.

– Hvis alt går etter ønsket plan, som nok kan bli krevende med mye som skal godkjennes, kan arbeidene i beste fall starte i desember 2019, sier Gunn Helen Hagen.

Grovskisser og beregninger gjøres av en nedsatt prosjektgruppe med mennesker som har vært involvert i byutvikling andre steder i byen. De engasjerte arkitektene er LPO, som tegnet Spektrum tilbake på 80-tallet; Nordic, som har jobbet mye med menneskestrøm i forbindelse med flyplasser og Mellbye Arkitektur Interiør, som har møteplasser i sentrum av mye de gjør.

Da vil bygget være 30 år gammelt, og også oppussing av konsertsalen er et viktig punkt på agendaen. Reguleringsplanen for tomten, som inkluderer sørlige hjørne av Vaterlandsparken mot Grønland, er delvis opphevet som følge av at Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn ble vedtatt i september i fjor.

– Dette er jo et område hvor man kan bygge høyt, som man ser av byggene rundt. Vi ønsker først og fremst å bygge det rette kongressenteret for Oslo, sier Hagen.

Eierne har valgt å fristille seg fra potensielle samarbeidspartnere nå i innledende fase.

– Det er naturlig at mange etter hvert vil ha interesse i å samarbeide med oss i noe som vil bety såpass mye for Oslo, sier Hagen.

Les mer om

  1. Oslo
  2. NHO
  3. Grønland
  4. Byrådet (Oslo)
  5. Kultur
  6. Oslo City