Politiets utlendingsenhet må nedbemanne

Inntil 80 ansatte må slutte i Politiets utlendingsenhet, som har ansvaret for å sende ut utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.

Det blir færre ansatte i bygget til Politiets utlendingsenhet på Tøyen, fordi årets budsjett for PU er rundt 150 millioner kroner lavere enn i fjor.

Nedbemanningen er en konsekvens av at budsjettet for Politiets utlendingsenhet (PU) forventes å være rundt 150 millioner kroner lavere i 2017 enn i 2016, skriver Politiforum.

Årets forventede budsjett er på litt over en milliard kroner, 1.023 millioner kroner.

Etter den store økningen av asylsøkere til Norge i 2015, fikk PU økt budsjettene sine kraftig både mot slutten av 2015 og i 2016. Det førte til en betydelig oppbemanning. Men oppgavene har blitt færre med færre asylsøkere.

– Vi jobber nå i tett samarbeid med politidistriktene og Politidirektoratet med en nedbemanning i PU på rundt 60–80 stillinger. Vi legger til grunn at vår nedbemanning vil korresponderer med oppbemanning i politidistriktene, skriver PU-sjef Morten Hojem Ervik i en epost til Politiforum.

Til tross for færre asylsøkere det siste året, har politiet det samme høye tallet for antall uttransporter i år som i fjor. Måltallet for 2017 er 9.000 utsendelser.

PUs hovedkontor ligger i Økernveien 11–13 på Tøyen.