Reagerer på sen helsehusgransking: – Helsebyråden somler og er uetterrettelig

Først flere måneder etter at helsebyråd Robert Steen (Ap) sier han bestilte en gransking av Oslos helsehus, vil kontrakten med en gransker være på plass. Uetterrettelig, mener Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe mener en gransking av forholdene ved Oslos helsehus kunne vært gjort på halve tiden.

– Jeg er bekymret for at vi kan se en begynnende krise i eldreomsorgen i Oslo. Vi er i en situasjon der det er avdekket alvorlig omsorgssvikt. Det må gjøres noe nå. Da har vi ikke over sju måneder på oss til en slik gransking.

Det sier Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe.

Hun mener byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap), har brukt unødvendig lang tid til å få på plass en granskingen av forholdene ved Oslos helsehus.

Han varslet en ekstern gjennomgang av Oslos helsehus i november. Først 5. januar ble oppdraget om gransking lagt ut på anbud. Byråden tar sikte på å inngå en kontrakt med en oppdragstager i mars. En endelig rapport om forholdene ved Oslos fire helsehus, skal være klar i juni.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener utspillet bærer preg av politisk spill.

Kaller byråden uetterrettelig

Høyres ordførerkandidat mener også at helsebyråd Robert Steen har gitt inntrykk av å ha kommet lenger enn det som er realiteten.

– Han har sagt at det er satt i gang en ekstern gransking. Det stemmer ikke, sier Lindboe.

– Granskingen er ikke i gang før det er en aktør på plass, men det landes ikke før i mars. Det uetterrettelig, sier Lindboe.

I 2015 ble det som tidligere var korttidsavdelinger på ulike sykehjem slått sammen. De nye institusjonene med korttids- og rehabiliteringsplasser ble kalt helsehus.

Deres viktigste oppgave er å være med å sikre at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Det er de siste månedene fremmet alvorlig kritikk av helsehusene, spesielt Ullern Helsehus.

Vil ha statsråden på banen

Pårørende og pasienter har både i NRK og Avisa Oslo stått frem med historier om dårlig behandling.

Før jul fikk Ullern helsehus løfte om 3,8 millioner kroner i et strakstiltak for å øke bemanningen.

– Penger er viktig, men det dreier seg om mer, sier Lindbo.

Hun peker på at det kan være forhold som dårlig ledelse eller dårlige rutiner som er årsak til svikten.

– Da hjelper det ikke å bare bruke mer penger, sier Lindboe. Hun mener også helseministeren må på banen.

– Når en ser hvor syke og hvor stort pleiebehov noen av de som er på helsehuset har, må en spørre om de er sendt dit for tidlig.

– En må se nærmere på hele eldreomsorgen i sin helhet, sier hun.

Avviser helsekrise

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener utspillet er politisk spill.

– Det har vært noen gravendene eksempler fra Ullern helsehus. Det er det prekære. Det adresserte vi med en gang. I desember lagde vi ekstraordinær bevilgning til bemanning og kompetansehevende tiltak, sier Steen.

Han sier det allerede før jul var ekstra bemanning på plass på helsehuset på Ullern, og at signalene derfra er at det har hjulpet.

– Det er ikke en generell helse og omsorgskrise i Oslo. Men jeg har vært urolig for om det kunne være større og mer systemkritiske feil. Derfor har jeg satt i gang den bredere gjennomgangen, men det er ikke noen prekær situasjon ved de andre helsehusene. Det er der vi må skille, sier han.

– Anne Lindbo kaller deg uetterrettelig fordi du har sagt at det er satt i gang en eksternt gransking?

– Det er i verste fall ordkløveri. Jeg informerte bystyret om at jeg hadde bestilt denne jobben 23. november. Bestillingen går i første omgang til byrådsavdelingen og til sykehjemsetaten som skal lage grunnlaget for anbudsbeskrivelsen. Det må innhentes informasjon fra eksterne parter, som tar tid, sier Steen, og legger til:

– Det er bekymringsfull at Lindboe litt bevist forsøker å skape et inntrykk av at det er et byråd som ikke gjør noe i en alvorlig situasjon.