ABC-klinikken stenger permanent 4. mars

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på den populære fødeklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), ifølge tillitsvalgt.

Klinikken, som er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, har vært i drift i 25 år.

– Vi ble informert på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til Aftenposten.

Møtet var klokken 8 tirsdag morgen med enhetens ansatte.

Bøhn sier at siste arbeidsdag blir 4. mars, siden klinikken allerede har helgestengt, og 6. mars er en mandag.

Klinikken, som er landets mest kjente fødested for medikamentfrie fødsler, har vært i drift i 25 år.

Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

Bøhn kaller det «en desperat handling», og sier at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

Også Anne Hauan Helle bekrefter nedleggelsen overfor Aftenposten. Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken.

– Trist for de ansatte og en tragedie for de fødende, sier Helle.

OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

Tillitsvalgte ble informert om nyheten på et møte i går, mens resterende personale fikk beskjeden i dag.

Saken skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver i OUS, Anders Bayer.

– Gir minst konsekvenser for fødekvinner

Ledelsen ved OUS begrunner stengingen av ABC-klinikken i en e-post.

De skriver at beslutningen er basert på innholdet i tre risiko- og sårbarhetsanalyser som er foretatt av fagfolk ved Fødeavdelingen.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer, opplyser Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS.

Og fortsetter:

– Selv om fødselstallet er fallende, er kompleksiteten i fødepopulasjonen i Norge økende, blant annet ved at flere fødsler må igangsettes.

ABC-enheten er spesialisert på en selektert gruppe av friske fødende, ifølge Nyberg. Hun sier at stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser for fødekvinner.

I dag er det 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og fem ved Rikshospitalet.

– Vi går fra 20 til 17 fødestuer, og vil fortsatt ha stor kapasitet.

Nyberg legger til at OUS fortsatt trenger alle sine jordmødre, og at hun håper ansatte ved ABC-enheten vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i ordinær fødeavdeling.

– Stort tap

Flere politikere reagerer på nyheten tirsdag.

– Det er med stort sinne at vi ser at ABC- klinikken skal legges ned. Dette er et stort tap for de fødende, familiene og de ansatte på klinikken.

Det sier Aina Stenersen (Frp), bystyremedlem i Oslo.

– Dette er i strid med politiske føringer fra bystyre om å prioritere fødselsomsorg i Oslo. Vi ser gang på gang at spesialiserte tiltak legges ned i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Marit Vea i Venstre kaller det «ufattelig»:

– Sykehusledelsen overkjører både kvinner, jordmødre og alle faglige råd.

Ifølge Vea er det eneste OUS har oppnådd med nedbyggingen av tilbudet så langt, at flere jordmødre har sagt opp og at færre kvinner ønsker å føde på OUS.

– Jordmødrene på ABC har jevnt over mer enn 15 års erfaring. Det er et alvorlig sykdomstegn ved sykehuset når ledelsen aktivt gjennomfører tiltak som fører til at de beste fagfolkene slutter.

Hun legger til:

– Som Oslo-politiker er det dypt bekymringsfullt å måtte se på at fødetilbudet går opp i limingen uten at helseministeren ser ut til å ville løfte en finger.

Anne Lindbo, Høyres ordførerkandidat i Oslo, har lenge vært bekymret over ABC-klinikkens fremtid. Hun sier det er «utrolig syn» at ikke helseministeren har større respekt for kvinners egne ønsker.

– Kvinner må få føde på den måten de selv ønsker. Jeg synes det er utrolig synd at mange nå mister et så viktig og trygt tilbud. Det er alvorlig.

– Dypt uenig

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har det overordnede ansvaret for barsel- og svangerskapsomsorgen i Oslo kommune. Hun reagerer kraftig på nyheten om nedlegging av ABC-klinikken, og sier Oslo kommune er dypt uenig i avgjørelsen.

– Vi mister nå et høyt verdsatt og ønsket tilbud til Oslos fødekvinner.

Både vi politikere og byens innbyggere har over lang tid vært tydelige på hvor viktig det er å opprettholde ABC-klinikken, sier Eidsvoll.

– Denne nyheten kommer brått på kommunen og jeg deler bekymringen rundt nedleggelsen med Oslos fødekvinner og de berørte jordmødrene.

Eidsvoll sier hun forventer en tydelige avklaringer på hvordan OUS nå skal kunne fortsette å tilby et godt og differensiert fødselstilbud.