Høyre: - Byrådet vil ikke granske egen søppelhåndtering

Byrådet skal granske søppelkaoset i Oslo. Men Høyre mener byrådet holder sin egen håndtering utenfor.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) hevder byrådet unnlater å granske sin egen håndtering av søppelkaoset i Oslo.

– Vi ønsker å snu hver eneste stein, for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, sa Raymond Johansen til Aftenposten 13. desember i fjor.

Da varslet Byrådet at konsulentselskapet Deloitte skulle gjennomgå hele prosessen rundt søppelkaoset som rammet byen.

Men ifølge tildelingsbrevet, som Aftenposten har fått innsyn i, står det ingenting om at granskerne skal se på byrådets håndtering av søppelkaoset i høst. Det er kun Renovasjonsetaten (REN) håndtering som skal granskes.

Les også

Byrådet krever ekstern granskning av søppelkaoset

– Et politisk bestillingsverk

Derimot slipper ikke det forrige byrådet like lett unna. Der står det at «styringssignaler fra fagansvarlig byrådsavdeling» skal gjennomgås, for å vurdere kvalitetens i anskaffelsesprosessen.

– Jeg har full forståelse for at de skal granske styringssignaler fra da vi styrte byen. Men det burde være en selvfølge at alle sider blir belyst. Og byrådets eget arbeid kan ikke holdes utenfor. Det kan se ut som om byrådet ikke vil at granskerne skal dem selv i kortene, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

– Dette er et politisk bestillingsverk, sier han.

– At dette er et bestillingsverk faller på sin egen urimelighet. Vi ønsker å belyse alle sider i denne saken. Det gjelder både kontraktsinngåelse og oppfølging av denne, skriver byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en e-post.

Reager på at bystyret ikke er informert om lovbrudd

Onsdag kom Arbeidstilsynets rapport som dokumenterer at renovasjonsselskapet Veireno har brudd arbeidsmiljøloven gjentatte ganger i høst. Til Aftenposten sa byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg at de hadde visst om lovbrudd siden oktober.

– Det er veldig alvorlig at de har visst om dette siden oktober, uten å orientere bystyret. Byrådet har ikke informert om dette. Det er bred enighet om at Oslo kommune skal ha nulltoleranse for brudd på arbeidsmiljøloven. Hvis det viser seg at byrådet har sett mellom fingrene på brudd på arbeidsmiljøloven, er det veldig alvorlig, sier Lae Solberg.

– Men det er vel byrådet som har ansvaret?

– Ja, men det er påfallende at når Deloitte skal granske kontraktsinngåelsen så skal de ta med politiske styringssignaler. Men når de skal ha en gjennomgang av kontraktsoppfølgingen, som det sittende byrådet har ansvar for, skal de ikke ta med politiske styringssignaler. De ønsker åpenbart å legge skylda på etaten og det tidligere byrådet, sier Lae Solberg.

Byrådet mener Lae Solberg har misforstått.

– Her leser Lae Solberg bestillingen som fanden leser bibelen, og er tydelig bekymret for resultatet. Når et nytt anbud skal igangsettes er de politiske styringssignalene og føringene spesielt viktig. Når anbudet er inngått er det etatens oppgave å følge opp denne. Likevel vil jeg understreke at gjennomgangen vi nå har tatt initiativ til skal belyse alle relevante forhold knyttet til anskaffelsen og oppfølging kontrakten med Veireno AS, det inkluderer selvsagt både forrige og sittende byråds signaler og føringer, skriver byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en e-post.

Søppelkaoset: Byrådet har visst om brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno siden oktober

– Ber om redegjørelse

− Byrådet sier hun ikke kjente omfanget i høst?

− Vi har hatt flere orienteringer i bystyret og komiteen der vi stilte spørsmål ved søppelhåndteringen. Der ville det vært naturlig at de opplyste at de hadde avdekket brudd på arbeidsmiljøloven. Jeg vil be byråden redegjøre for situasjonen i samferdsel- og miljøkomiteen neste onsdag. Da vil vi be om orientering om brudd på arbeidsmiljøloven og om status for avfallshåndteringen i dag, sier Lae Solberg.

Byråden avviser at hun ikke har informert bystyret.

– Jeg informerte på bystyremøtet den 26.10 at det hadde dukket opp påstander om brudd på arbeidsmiljøloven og at Arbeidstilsynet skulle gjennomføre tilsyn. Samtidig ga jeg klar beskjed til Renovasjonsetaten om at eventuelle brudd skulle ryddes opp i, etaten gjennomførte etter dette ukentlige møter med Veireno. Renovasjonsetaten har forsikret meg om at forholdene nå er rettet opp i, og jeg har bedt etaten om tett oppfølging av Veireno med Arbeidstilsynets pålegg, skriver byråd Berg.