Oslo

Vurderer ny, fast bro mellom Sørenga og Sukkerbiten

Skjebnen til den mye brukte flytebroen mellom Operaen og Sørenga har lenge vært uklar. Nå er syv alternativer for en ny løsning utredet. Erica Lunde og Cathrine Sørbøe Villesvik håper på en permanent broforbindelse.

Seks meter bred, opp mot 270 meter lang og med et «arkitektonisk potensial». Oslo kommune har kartlagt syv alternativer til å erstatte flytebroen i Bispevika.

  • Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist
  • Hilde Lundgaard
    Journalist

I strålende påskesol gikk folk nærmest i kø over flytebroen mellom Sukkerbiten utenfor Operaen og Sørenga lørdag ettermiddag.

Broen er trolig en av byens mest brukte snarveier, med så mange som 30.000 passeringer i døgnet. Men den er ingen varig løsning. Senest når havnepromenaden langs sjøen i Bispevika står ferdig i 2024, skal den bort.

Men flere ønsker å bevare snarveien over havnebassenget og har tatt til orde for å bygge en ny, permanent gang- og sykkelbro.

Flytebroen mellom Sukkerbiten utenfor Operaen og Sørenga

Syv alternativer, to favoritter

Nå har Bymiljøetaten kartlagt syv ulike alternativer til en ny forbindelse mellom Sørenga og Bjørvika.

Av de syv alternativene peker to seg ut i særlig positiv retning, ifølge rapporten: alternativ 1 (brolengde 270 meter) og 2 (140), der sistnevnte følger samme «trasé» som dagens flytebro. Disse gir størst gevinst for gående og syklende, ifølge rapporten. Begge anlegges fra Sukkerbiten.

For alternativ 2 blir gangavstanden 180 meter kortere mellom Operagata og Sørenga sjøbad enn langs ferdig havnepromenade.

Bymiljøetaten har vurdert bro til Sørenga både fra Sukkerbiten og museumsutstikkeren utenfor Munch-museet. Sistnevnte er imidlertid ikke dimensjonert eller planlagt for brokobling.

«Arkitektonisk potensial»

Men hvordan skal en ny bro utformes? Det tar ikke Bymiljørapporten stilling til nå. Det er likevel liten tvil om at forbindelsen vil bli nok et nytt blikkfang nede ved sjøen. Den må blant annet være høy nok for ikke å stenge for småbåttrafikk til Bispevika. Rapporten utelukker heller ikke en bro som kan heves, slik at større seilbåter og ferger kan passere.

Bredden anslås til minimum seks meter, og Bymiljøetaten anbefaler en «utforming som gir plass for oppholdssteder langs broen». «Broer har et arkitektonisk potensial som må utnyttes», heter det videre

Ypsilon i Drammen er et mulig forbilde for en ny bro over Bispevika.
  • Kjemper for å bevare havneperle som friområde: Vil ha badeanlegg fremfor fotografihus på Sukkerbiten

Blir liggende til ny løsning er avklart

Aftenposten snakket med flere som passerte broen i formiddag. De fleste var enige om at byggverket gjerne kunne bli penere. Men det alle var mest opptatt av, var at broen må bli permanent.

– Det er virkelig behov for den. Det blir et godt stykke til Sørenga hvis man må gå rundt, sier Erica Lunde, og får følge av venninnen Cathrine Sørbøe Villesvik.

Erica Lunde og Cathrine Sørbøe Villesvik mener broen til Sørenga må beholdes også etter at havnepromenaden er ferdig. Men de ser gjerne at den får et estetisk løft.

– Sørenga er blitt et så flott område. Uten broen vet jeg ikke hvor mange som vil finne veien over, sier hun.

– Det er jo ikke mulig å parkere. Da må vi ha noen shortcuts hvis folk skal komme seg ut hit, supplerer Roar Nilsen.

Men hva som vil skje med «snarveien» på lang sikt, kan ingen svare på i dag.

Den midlertidige broens dispensasjon fra reguleringsplanen går ut i år. Til tross for høye driftsutgifter på grunn av stor slitasje – Bymiljøetaten brukte 500.000 kroner i fjor – anbefaler de å beholde flytebroen til Havnepromenaden står ferdig i 2024.

– Vi vil søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon slik at dagens gangbro kan ligge frem til en mer permanent løsning er avklart, sier direktør i mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten, Rune Gjøs til Aftenposten.

Monika Tverå og Rune Nilsen hadde tatt turen fra Årvoll til Sørenga i det fine påskeværet.

Vil ha fortgang i broplaner

Det er byrådsavdeling for Miljø- og samferdsel som har bestilt rapporten. De har også bedt om et kostnadsoverslag. Rapporten gir kun en indikasjon ved å vise til tilsvarende prosjekter, blant annet Ypsilon i Drammen. Denne broen kostet 70 millioner (2007-verdi) og er 137 meter lang. Fra ideen ble klekket ut til broen sto ferdig tok det fire år.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra fungerende Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) eller øvrig politisk ledelse i byrådsavdelingen.

Men Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er blant dem som ivrer etter å komme i gang.

– Det er ikke nødvendig å utrede mer. Vi bør snarest komme i gang med prosjektering og arkitektkonkurranse, sier Lae Solberg, som også trekker frem Drammens-broen Ypsilon som et forbilde.

– Det går an å la seg inspirere, slik at vi får en spennende ny bro i Oslo. Den kan være en attraksjon i seg selv, men må samtidig tilpasses en ny bydel, sier han.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Sørenga
  3. Miljø