Oslo

Taxisjåfør kjørte omveier – må tilbakebetale 254.000

Nesten 400 ganger kjørte taxisjåføren en omvei slik at taksameteret viste et mye høyere beløp enn han hadde krav på.

Taxisjåføren mente at han måtte ta omveier fordi passasjeren hadde tunnelfobi. Nå må han tilbakebetale 254.000 kroner til Oslo Taxi.
 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz
  Journalist

I perioden 2013 til 2016 hadde taxisjåføren, som nå er i 70-årene, en fast kunde med TT-kort. Kommunen gir slike kort til personer som ikke kan reise kollektivt, slik at de kan komme seg fra A til B med taxi.

Brukerne av kortet betaler en egenandel på 58 kroner, mens resten av regningen blir dekket av Oslo kommune. En god del av TT-kortbrukerne er pensjonister og arbeidsuføre.

Etter hvert la Oslo Taxi merke til at regningen for TT-turene som ble kjørt av den aktuelle sjåføren, var mye høyere enn det avstanden på Google Maps skulle tilsi. Selskapet ba sjåføren om en forklaring på ti av turene, men fikk ikke svar. Da bestemte Oslo Taxi seg for å foreta en grundigere revisjon av TT-turene han hadde kjørt.

Ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett konkluderte taxiselskapet med at mannen hadde brutt selskapets regler for TT-ordningen for cirka 1000 reiser. De mente at endel av reisene var vesentlig kortere enn taksameterprisen skulle tilsi.

På bakgrunn av dette ble sjåføren fratatt retten til å kjøre TT-turer. Han fikk også varsel om at selskapet vurderte å trekke ham for 482.000 kroner.

Sjåføren bestred at han hadde kjørt i strid med reglene og motsatte seg betalingskravet.

Les også

Taxisjåfør dømt til fengsel i to år og ti måneder for voldtekt av passasjer i Oslo sentrum

Passasjer med tunnelfobi

Oslo Taxi trakk sjåføren likevel for 215.000 kroner. Dette kunne de gjøre fordi betalingen for turer som blir betalt med kort, havner hos Oslo Taxi. Selskapet videresender pengene til løyvehaverne to ganger i måneden.

Da sjåføren varslet søksmål mot selskapet, valgte Oslo Taxi å øke sikkerhetsmarginen for omveiene og reduserte sitt krav til 254.000 kroner. Selskapet mente at han likevel hadde tatt omvei på 394 turer, noe tingretten var enig i. Selv hevdet sjåføren at det kun var snakk om 89 turer til 62.000 kroner.

I Oslo tingrett forklarte sjåføren at han hadde en fast TT-kunde som han pleide å kjøre fra Kolbotn til Eiksmarka. Denne kunden har tunnelfobi, slik at turene måtte kjøres utenom tunnelene.

Oslo Taxis representant anførte i retten at selskapet har foretatt egne kjørekontroller av flere av sjåførens reiser uten bruk av tunneler. Likevel er turene mye lengre enn det de burde ha vært.

Les også

Ulovlig taxitriks: Tjener tusenvis av kroner uten å jobbe

– Kjørte i strid med reglene

Etter en samlet vurdering konkluderte retten med at «det er tilstrekkelig sannsynliggjort at NN har kjørt TT-kunder i strid med Oslo Taxis regler for dette, for de aktuelle TT-reisene. Retten mener at særlig avviket mellom den avstanden Google Maps viser og faktisk avstand i oversikten er så betydelig at det er lite sannsynlig at NNs rutevalg har vært den mest effektive. Dette gjelder selv om det tas hensyn til at reisene må foretas utenom tunneler og variasjoner i trafikkbildet».

Dermed må sjåføren betale Oslo Taxi ytterligere 39.000 kroner på grunn av omveiene han har kjørt. I tillegg kommer saksomkostninger til taxiselskapet, på 143.000 kroner.

Aftenposten har forsøkt å innhente kommentar fra advokatfullmektig Christian Fredrik Guderud, som representerte sjåføren i saken. Han har ikke svart på henvendelsene.

Det er for øvrig ikke første gang en taxisjåfør havner i retten på grunn av TT-kjøring. For fire år siden ble en annen sjåfør dømt til fengsel fordi han belastet TT-passasjerer for mer enn én tur.

Les også

Gratis-taxi skal ta kvinner trygt hjem fra julebord

– Har gode rutiner

Kommunikasjonsrådgiver Tone Tufte i Oslo Taxi sier at selskapet har gode rutiner for å avdekke juks med TT-turer.

Tone Tufte i Oslo Taxi.

– Omfanget av juks er ikke så stort. Det hender innimellom at vi oppdager uregelmessigheter med TT-turer. Da har vi rutiner for at sjåførene blir trukket for hele turen. Denne saken havnet i retten fordi sjåføren ikke ville gå med på at vi trakk ham for turene vi mente han kjørte i strid med regelverket, sier Tufte.

Hun legger til at Google Maps ikke er det eneste verktøyet selskapet legger til grunn for å fastslå at sjåføren har kjørt en unødvendig omvei.

– Vi tar også hensyn til blant annet trafikk og andre forhold som kan føre til at turen blir dyrere.

Tufte presiserer at det er Oslo Taxi som har tapt pengene i denne saken, og ikke kommunen (se fakta).

Selskapet kan også nekte sjåfører å ha faste passasjerer med TT-kort. Ifølge Tufte har dette skjedd ved noen anledninger.

Det er Velferdsetaten i Oslo kommune som har overordnet ansvar for TT-kjøring. Etaten har ikke inntrykk av at det er et stort problem at sjåfører kjører omveier.

«De to siste årene har vi hatt ett tilfelle der vi ba om tilbakebetaling fra et selskap / sjåfør, men ingen andre større saker», skriver etaten i en e-post.

– Hva slags rutiner har kommunen for å avdekke misbruk?

– Bydelen ser vanligvis på reisehistorikken til bruker ved fornyelse av vedtaket, ellers ser vi i Velferdsetaten også på reisehistorikk ved mistanke om misbruk. Mistanker kan meldes inn fra kjørekontor og transportør, eller ved klager fra brukere.

Les mer om

 1. taxi
 2. Oslo tingrett
 3. drosje
 4. Transport
 5. Google Maps
 6. Oslo kommune