Høringsrekord

Plan- og bygningsetaten drukner i høringsuttalelser om høyhusrekken. Av de 768 brevene som er registrert, kommer 737 fra privatpersoner.

Mange av brevene er likelydende protester. — Det er tydelig at det har vært en aksjon på gang i tillegg til den på Internett, sier informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig. I sine syv år i etaten har hun aldri opplevd maken til respons på en høringssak.- Vi vet jo at store byutviklingssaker skaper engasjement. Men vi var ikke forberedt på dette.Det er en snau uke siden høringsfristen gikk ut. Saksbehandlerne leser nå uttalelser på spreng, og satser på å ha en anbefaling til politikerne på nyåret. - Vi leser og kommenterer alle uttalelsene, og de vil også følge saken slik at politikerne kan lese dem, sier Gärtner Hovig, som fortsatt venter på flere uttalelser, blant annet fra Riksantikvaren. I bunken av svar ligger blant annet uttalelser fra fylkesmannen, to bydeler, ni velforeninger og borettslag og en rekke kommunale og statlige etater.