Oslo

- Helseskadelig

Lovverket pålegger arbeidsgivere å lønne østeuropeerne etter norsk minstelønn. I tillegg har arbeiderne krav på få dekket kost og losji, og boligene skal være av en viss standard.

Som hovedregel skal de ha enerom, med en seng, stol, bord og skikkelige sanitære forhold. Men dette syndes det mot i stor stil, mener Arbeidstilsynet. — Det er dessverre svært mange gamle, dårlige brakker infisert av råte og sopp. Innemiljøet er rett og slett helseskadelig, sier seniorinspektør Stein Bjørndal. I sommer startet Arbeidstilsynet kontroller sammen med Brann- og redningsetaten og Plan- og bygningsetaten. Målsetningen har vært å slå ned på ulovlig og farlig innlosjering av østeuropeiske håndverkere. Resultatene har vært nedslående. - Tilsynene har vist at problemene er av et større omfang enn det vi trodde, sier Bjørndal.

Ulovlige

Det er tillatt å sette opp brakker i tilknytning til byggeanlegg, men Oslos byggetomter er ofte for små til å huse arbeiderne. Det siste året har kommunen sett at brakkerigger har poppet opp over alt. Mange av dem er ulovlige. - Vi har sett et økende antall ulovlige brakkerigger. De flyttes raskt ved at de settes på et lasteplan og fraktes til en ny tomt. Det gjør at vi må opprette en ny sak hver gang. Vi er ganske overbevist om at omfanget er stort, sier en rådgiver i Plan- og bygningsetatens ulovlighetsteam. Han forteller at naboer som plutselig får brakkerigger i nabolaget klager på stygge bygg og mye bråk. Den siste tiden har mange naboer ved Sogn videregående skole klaget på at to store brakkerigger er i ferd med å bli bygget på den tidligere inntauingstomten. Byggene er ulovlige, men tiltakshaver har søkt om å få bygge brakker med et areal på over 950 kvadrat.- Jeg uttaler meg ikke til journalister, sier utbygger Leif B. Hesle i Total Estate AS. Aftens spørsmål på e-post om planene på Sogn var i går kveld også ubesvart av Hesle.

Les også

  1. Tusenvis bor i brakker