Oslo

Sender juletre til Island likevel

Bystyrets forslag om å slutte å sende juletrær til Reykjavik og Rotterdam ble ikke godt mottatt. Nå får islendingene Oslo-gran likevel.

Oslo kommune har i dag bestemt seg for å sende julegran til Reykjavik likevel. Her er ordfører Fabian Stang og hans kollega fra bydelen Westminster i London i gang med å hugge ned et tre ved Tryvannsstua før jul.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Siden 1940/1950-tallet er Oslo-trær blitt hugget ned og fraktet sjøveien til Rotterdam, Reykjavik og London. Men ordningen er både dyr, komplisert og lite miljøvennlig, mener kommunen.

Derfor ble det før påske foreslått å droppe juletregaven til Reykjavik og Rotterdam.

«Mer populært enn vi var klar over»

Nyheten nådde Island og vakte sterke reaksjoner der.

Såpass mye støy ble det, at ordfører Fabian Stang (H) så seg nødt til å sende leserbrev til den islandske avisen Morgunblaðið.

Her forklarte han at de fortsatt ville være med på seremonien når julegranen tennes, men at de ønsket at islendingene selv skulle skaffe juletre.

Da saken ble endelig behandlet av forretningsutvalget mandag, ble det imidlertid bestemt at Oslo skal fortsette tradisjonen med å hugge et tre i kommunens skoger for å sende det til Reykjavik.

Dermed kan islendingene feire 17. juni — Islands 70. nasjonaldag som selvstendig nasjon - vel vitende om at det kommer juletre fra Norge også i år.

Snuoperasjonen begrunnes i negative reaksjoner:

Forslaget om at Oslo ikke lenger skulle sende et juletre til Reykjavik, men samarbeide om tenningsseremoni med utgangspunkt i et tre hugget i Islands egen skog, har forårsaket mange medieoppslag og negative reaksjoner på Island. Treet fra Oslo har åpenbart en sterk symbolverdi i forholdet mellom islendinger og Norge, og det er fremkommet sterke ønsker om at Oslo fortsatt skal sende et tre.

- Det er ingen hemmelighet at en eventuell avslutning av denne ordningen ble mottatt med stor skuffelse, og som jeg har sagt før, så oppfattet vi rabalderet som et uttrykk for at dette har vært mer populært enn vi var klar over, sier Stang etter møtet.

Transportøren har i tillegg kommet på banen og sagt at de kan sørge for gratis transport av treet, forteller ordføreren.

— Og så er det visst ikke så gode trær på Island foreløpig, som vi trodde, legger han til.

Dropper Rotterdam

Forretningsutvalget vedtok imidlertid å droppe juletreet til Rotterdam.

— De har svart at de synes det var litt ålreit å ta en time out når det gjelder hvordan de skal gjøre dette fremover. Vi har sagt at vi gjerne blir med på arrangementet, men da på en alternativ måte, sier Stang.

Utgangspunktet for saken var at «det er betydelige utfordringer knyttet til å hugge juletrær i Norge/Oslo som skal settes opp og glede befolkningen i andre deler av Nord-Europa».

Det trekkes også frem at det ligger et «uheldig miljøsignal i å transportere grantrær over store avstander».

Det sies også at Island i flere tiår har satset på nyplanting av skog og nå har «grantrær som er store nok til å kunne benyttes som juletrær.»

Den direkte innsparingen på å kutte begge ordningene hadde vært 180.000 kroner.