Oslo

Ti ungdommer ble anmeldt for 247 lovbrudd i Oslo i fjor

Alle var yngre enn 16 år da de ble anmeldt for første gang.

Ti ungdommer i alderen 13 – 17 år er tilsammen anmeldt for 247 forhold i Oslo i 2013. Alder er for 2013. Trykk til høyre for å se grafikk over hvor mange forhold ungdommene er anmeldt for. * Enkelte av ungdommene var under 10 år gamle da de først ble registrert i statistikken over. Ifølge politiet gjelder de registrerte forholdene i svært ung alder hovedsakelig skadeverk eller naskeri.
  • Henrik Arneberg
WEBperson1-tI2fseha83.jpg
WEBperson2-oaogMuYKgo.jpg
WEBperson3-ZApbZjGyKH.jpg
WEBperson4-g1QVXa3wrt.jpg
WEBperson5-3G6xqK3CQ2.jpg
WEBperson6-uDQ79X_vWe.jpg
WEBperson7-gtd7kkspPA.jpg
WEBperson8-3z1pchMBKg.jpg
WEBperson9-Idg2n7kMFn.jpg
WEBperson10-aGaAbPHgKM.jpg

I en fersk Salto-rapport presenterer politiet en oversikt over de ungdommene under 18 år som har flest registrerte straffbare forhold i hovedstaden.

Ti ungdommer i alderen 13 – 17 år er tilsammen anmeldt for 247 forhold i Oslo i 2013.

På landsbasis har de samme ungdommene blitt anmeldt for 417 lovbrudd. Ifølge rapporten står de alene for 11,2 prosent av alle straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år i Oslo.

Les også: — Ran blir ikke planlagt på forhånd, det bare skjer når sjansen byr seg

Seks av ungdommene, alle gutter, er anmeldt for en rekke ran i hovedstaden. Syv er anmeldt for tilsammen 37 voldslovbrudd.

Politikjenninger i ung alder

Leder Geir Tveit ved forebyggende avdeling på Grønland politistasjon sier at de fleste ungdommene i kategorien over blir kjenninger hos politiet i svært ung alder.

– Det er en del felles risikofaktorer som går igjen med tanke på disse ungdommene. De viser skolesvakhet i ung alder og debuterer tidlig kriminelt. Enten med narkotika eller tyverier. Alle på denne listen er nok godt kjent av både barnevern og politi. Ofte havner de i vårt søkelys allerede i 12-årsalderen, sier den erfarne betjenten.

Fellesnevneren for mange ungdomskriminelle i Oslo er at de kommer fra familier der en eller begge foreldre sliter med rus, fattigdom eller psykiatri.

– Vi erfarer ofte at de kommer fra hjem med store sosiale problemer. Foreldrene investerer lite i fritidsaktiviteter, noe som fører til at de velger gaten og menneskene som oppholder seg der. Ofte ser vi at ungdommene drar på seg 10 – 15 straffesaker i perioden mens de går på ungdomsskolen. De sluses inn og ut av barnevernet, og mange ender til slutt på en institusjon som koster opptil 25.000 kroner i døgnet – uten at dette nødvendigvis fungerer spesielt godt, sier Tveit.

I vinter var 20-åringen tiltalt for barneran. Se ham fortelle om episoden hvor to av kameratene hans ranet en 13-åring på Kalbakken i Oslo:

Trenger kontinuerlig oppfølging

Tveit mener ungdom og barn, som blir kriminelle i svært ung alder, trenger oppfølging av stabile omsorgspersoner døgnet rundt.

– Nå har vi på Grønland for eksempel en gruppe 12 -13 åringer som vi er bekymret for. De må følges opp 100 prosent, men ikke sendes på institusjon. Det de mangler, er gode omsorgspersoner, for eksempel fosterfamilier.Disse ungdommene har få positive innslag i hverdagen, og det er en kjensgjerning at hvis føler du deg som en taper, oppfører du deg som en. Det er lett å si at man skal satse på ungdomstiltak, men løsningen er nok ikke at kommunen ser etter de billigste løsningene i anbudsrunder, sier han og tilføyer samtidig at utspillet ikke er ment som kritikk av barnevernet.

– Vi skriver bekymringsmegler så det hagler, og barnevernet gjør så godt det kan. Men det spørs om de har nok verktøy i verktøykassa til å håndtere problemene knyttet til disse ungdommene. Mange ansatte på institusjoner er jo redd dem.

– Må servere straffen varm

Advokat Tor Even Gjendem har forsvart en rekke kriminelle ungdommer de siste årene, og hatt mer enn et tyvetall barneranere som klienter. I tillegg driver han kriminalitetsforebyggende prosjekter, der gjengmedlemmer som har brutt med miljøet forteller Oslo-ungdom om sine erfaringer.

Han tror i likhet med Tveit at mange av ungdommene som ble anmeldt for flest kriminelle handlinger i 2013 har lik bakgrunn.

– Jeg er mest i kontakt med ungdommer som er 16 år eller eldre, men mange har vært ungdomskriminelle i lang tid før de kom til oss. Felles for disse er at de ofte kommer fra ressurssvake familier der mor eller far er eneforsørger. Mange faller utenfor og begynner med kriminalitet når de bytter fra ungdomskolen til videregående. Flere av dem vi har vært i kontakt med, blant annet gjennom Riverside ungdomshus på Grønland, forteller at de begynte å henge med eldre ungdommer i Oslo sentrum etter å ha droppet ut av skolen, sier han.

Gjendem er ikke overrasket over tallene i rapporten. Han mener imidlertid at straffereaksjonene overfor ungdommene må komme raskere.

– All kriminalitetsforskning viser at forbedringspotensialet for de yngste er størst når det går kort tid mellom handling og reaksjon, altså at straffen må serveres varm. Unge lovbrytere burde stå på en «fast track» for å få oppfølging og samfunnsstraff med en gang. Det viktigste man kan gjøre er å skaffe gode relasjoner, blant annet i jobbsammenheng. Om det tar tid fra samfunnsstraff idømmes til den igangsettes, vil de iherdigste gjengangerne allerede ha begått ny kriminalitet. Dette fører til bruddmelding og at samfunnsstraffen ikke igangsettes. Det bør ikke være slik automatikk når det gjelder yngre lovovertredere, sier han.