Kaster ut elbilene av kollektivfelt på Ring 3 og E18

Det er Veivesenet som har tatt avgjørelsen. Årsaken er de mange tunneloppgraderingene i Oslo.

Elbilene må ut av kollektivfeltet på flere av Oslo-områdets viktigste strekninger. Også strekningen mellom Sandvika og Lysaker kan bli rammet.

Ring 3 og E18 rammes iflere år. Det opplyser Veivesenet i en pressemelding.

  • På Ring 3 får ingen elbiler benytte seg av det kommende kollektivfeltet mellom Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
  • På E18 får endringen konsekvenser i bestemte tidsperioder og steder.
    På E 18 får ingen elbiler kjøre i kollektivfeltet i perioden 06.00 — 09.00 inngående (øst) strekningen Vækerø-Filipstad eller i samme område 14.00 – 18.00 utgående (vest).

«Vegvesenet prioriterer buss og nødetater under oppgraderingen av tunnelene i Oslo. Elbiler stenges derfor ute fra kollektivfeltene forbi anleggsområdene på Ring 3», skriver Veivesenet. Slik vil det være så lenge arbeidene pågår, opplyser prosjektleder Hilde Ulvik i Veivesenet.

Arbeidene vil pågå frem til 2020, men med størst komplikasjoner de første årene.

— Når arbeidene er ferdige så avsluttes tiltakene, sier hun.

LES OGSÅ: Her kan du se hvilke tunneler som berøres - og når

Trafikkaos fra 1. juni

Videre skriver de at det er den sårt tiltrengte oppgradering av tunnelene i Oslo som er årsaken. På grunn av få omkjøringstraseer, må Veivesenet prioritere buss og nødetater.

Når oppgraderingen av Smestadtunnelen starter 1. juni, bygger Veivesenet et eget kollektivfelt forbi anleggsområdet. Her får også nødetater og pasienttransport adgang, men ikke elbiler.

— Vi vet av erfaring at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet skaper utfordringer for bussene, forklarer Hilde Ulvik i Veivesenet.

— Når nødetatene nå også må få plass i de samme feltene, er det ikke plass til elbilene. Vi prioriterer derfor nødetater og kollektivtrafikk, sier hun.

Se hvor mye du sparer på å kjøre elbil i byen:

Halvert kapasitet

Veivesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg. Når arbeidenemed Granfosstunnelen starter høsten 2015, vil man vurdere begrensninger for elbiler også på strekningen Lysaker-Sandvika.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. I denne perioden vil tunnelarbeidet medføre en kapasitetsreduksjon på 55 prosent langs Ring 3.