Oslo

Politiet ber folk ta tilbake Akerselva

Tidligere foregikk narkosalget åpenlyst langs Akerselva. Når turveien nå åpner igjen, lover politiet ekstra innsats for å holde de kriminelle elementene unna.

Turstien langs nedre del av Akerselva har vært stengt i over to år i forbindelse med arbeider. Turveien er nå oppgradert med nye trær, nytt asfaltdekke og belysning. Se flere bilder ved å trykke på pilen til høyre.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
Ny belysning skal gjøre området langs nedre del av Akerselva mer trygt å ferdes i. Turveien, som er totalrehabilitert, åpnet 1. juli etter å ha vært stengt i over to år.
Kriminalitet har preget området rundt Akerselva nederst ved Vaterland.
Området fra Vaterland og oppover har vært et yndet sted for dopselgere. Her blir en av mange hasjselgere tatt under en stor politiaksjon i 2008.
Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politikammer, oppfordrer folket til å ta i bruk turområdet langs nedre del av Akerselva igjen. - Vi skal patruljere området med synlig uniformert politi, sier han.

Gangstien har fått asfalt, nye kantstein og nye trær. Snart skal også den nye belysningen, som skal gjøre at området oppleves som tryggere, skrus på.

Vann— og Avløpsetaten (VAV) startet arbeidene med å skifte ut det gamle kloakkrøret i Akerselva vinteren 2012. Arbeidene har vært så plasskrevende at turveien langs Akerselva fra Vaterland og helt opp til Grünerbrua ved Nordre gate måtte stenges mens de pågikk. Også deler av Kubaparken og områdene rundt Arkitekthøyskolen har vært avstengt.

Ny turvei og belysning

Gangveien langs hele strekningen er totalrehabilitert i samme slengen. Arbeidet er gjort i samarbeid med Bymiljøetaten. Den delen av turveien som går fra Grünerbrua og ned til Nybrua, ble åpnet i januar. 1. juli ble også turveien fra Nybrua og ned til Vaterland åpnet opp for folket igjen.

Ny belysning skal gjøre området langs nedre del av Akerselva mer trygt å ferdes i. Turveien, som er totalrehabilitert, åpnet 1. juli etter å ha vært stengt i over to år.

— Traseen er asfaltert på nytt. Nye trær er plantet, og det er satt opp ny belysning. Vi har også lagt stor gatestein på begge sider av gangveien slik at det ser ekstra flott ut, forteller Bjørn Rosseland. Han er leid inn fra rådgivningsselskapet Sweco Norge som byggeleder på Midgardsormen-prosjektet til VAV.Det er drøye to år siden bystyret vedtok en ny belysningsplan for Oslo. Området rundt nedre del av Akerselva har vært plaget med kriminalitet lenge. Akerselva er tatt med i belysningsplanen for å gjøre området tryggere.

Les også

Oslo kopierer København for å få ned kriminalitetstallene

Belysningen langs turveien på det øvre strekket ble skrudd på da den delen av turveien åpnet i januar. Om noen uker skal også den delen som går fra Vaterland og oppover til Nybrua bli belyst.

Tok med politiet på befaring

VAV hadde med seg politiet på befaring langs den nyåpnede strekningen i forrige uke.

— Hensikten med befaringen var å vise at turveien langs denne delen av elven er åpen igjen, slik at politiet kan følge opp kriminalitet og ivareta sikkerheten, sier Rosseland.

Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politikammer, oppfordrer folket til å ta i bruk turområdet langs nedre del av Akerselva igjen. - Vi skal patruljere området med synlig uniformert politi, sier han.

Stasjonssjefen ved Grønland politikammer, Kåre Stølen, lover at politiet skal gjøre sitt til å holde kriminaliteten unna. — Dette er en grønn lunge midt i kjernen av byen. Når folk bruker området, vil kriminelle elementer bortfalle. All aktivitet er positiv. Så nå må folk som bor her ta området i bruk igjen, barnefamilier også. Vi skal patruljere i området med synlig uniformert politi. Kriminelle skal ikke inn her, sier Stølen, som selv inspiserte turveien mellom regnbygene forrige mandag.

Det foreligger planer for belysning lengre oppover langs Akerselva også, men den planen er ikke behandlet politisk ennå.

— Når publikum ser hvor fint det er blitt her, tror jeg det blir fortgang i å få belyst området fra Vulkan og oppover også, sier Stølen.

Rør forsinket åpningen

Turveien langs hele strekningen, fra Grünerbrua til Vaterland skulle egentlig åpnet i januar i år, men noen gamle rør førte til at åpningen av den nedre delen måtte vente til 1. juli.

— Vi møtte på noen ødelagte rør nede i bakken, så arbeidene med turveien tok lengre tid enn vi hadde planlagt. Vi håper Oslos befolkning aksepterer ventetiden - som jo har vart i over to år – nå når de ser resultatet, sier Rosseland.

Les også

  1. Slik blir øvre del av Akerselva

  2. Akerselva i nytt lys