Oslo

Skader for minst 10 millioner etter uværet

3300 kunder er fortsatt uten strøm på Østlandet. I Oslo sentrum gjennomføres en «kontrollert kollaps» av stillaset som raste sammen. Østfoldbanen er fremdeles stengt mellom Sarpsborg og Sverige.

Hafslund har lørdag hatt store mannskaper i sving for å rydde opp etter uværet. Her ligger et tre over høyspentlinjene i Oppegård.
  • Pål Vegard Hagesæther
    Journalist

Uværet som rammet Østlandet fredag har gjort store skader. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt nær 50 skademeldinger allerede. Det meste er skader på bygninger, men det er også noen skader på biler.

Det er flest skader i Akershus, deretter følger Østfold og Oslo. Det er også registrert noen skader i Hedmark, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rystad mener det er for tidlig å si noe om sluttsummen for skadene.

– Men vi snakker om et titall millioner kroner og oppover, sier Rysstad.

Forsikringsselskapet If har hittil fått meldt inn 70 skader fra privatpersoner, og de anslår at totalen vil havne mellom 120 og 140.

I tillegg kommer skader fra 16 bedrifter. Dette inkluderer skader på to store tak på landbrukseiendommer som forsikringsselskapet omtaler som kostbare.

Det totale kostnadsbildet har de ikke oversikt over ennå.

Deler av Oslo sentrum måtte evakueres da et stort takstillas i Tollbugata, like ved Oslo S og operaen, ble tatt av vinden fredag. Lørdag ble det foretatt en «kontrollert kollaps» av konstruksjonen.

Kan være uten strøm ut i neste uke

Opptil 40.000 mistet strømmen på Østlandet etter uværet fredag ettermiddag, og opptil 80 høyspentlinjer var ute av drift.

Lørdag er mange feil er utbedret, men fortsatt er 3300 kunder uten strøm. Det er over 200 gjenstående feil som må rettes.

– Strømbruddene er spredt utover hele vårt dekningsområde i Østfold og Akershus, sier informasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

– Vi frykter at enkelte av dem vil bli uten strøm lenge, og at de siste kundene først får strømmen tilbake først ut i uke.

Kunder som mister strømmen over 12 timer, vil automatisk få økonomisk kompensasjon.

Skadene skyldes i hovedsak trær som er falt over ledninger, og Hafslund får bistand av helikopter i utbedringsarbeidet.

De gamle tollbodene i Tollbugata 1 var under rehabilitering. Vinden har ført til store skader på takstillaset. Tolldirektoratet skal flytte inn når prosjektet er ferdig i 2019.

Mente konstruksjonen skulle tåle vinden

I Oslo sentrum ble et stort stillasrigg tatt av vinden og sto i fare for å rase. Området rundt ble evakuert og avsperret.

Geir Graff-Kallevåg, prosjektansvarlig i Entra, forteller at det var satt opp et presenningstak over det permanente taket på en av bygningene. Vinden tok tak i presenningstaket, og det kollapset og dro med seg deler av stillaset rundt bygningen.

– Vi hadde avsluttet arbeidet for dagen og sjekket at alt var sikret. Vi hadde også satt en mann til å overvåke. Det var han som varslet politiet da dette inntraff, sier Graff-Kallevåg.

Han sier at slik Entra vurderer det, var det ingen fare for at konstruksjonen skulle rase ut og skade folk i gatene rundt.

– Hadde dere forberedt dere godt nok på vinden?

– Vi mener det. Men det er for tidlig å si hvorfor dette skjedde, og vi vil gjøre en grundig gjennomgang. Konstruksjonen skal normalt tåle slik vind, sier Graff-Kallevåg.

«Kontrollert kollaps» lørdag

Lørdag morgen ble det bestemt at entreprenøren skulle foreta en «kontrollert kollaps» av stillaset. Entra regner med at dette er gjort i løpet av dagen.

– Det er entreprenørens ansvar å sørge for sikring av området. Trikken kan fortsatt ikke kjøre i Tollbugata, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Pressevakt Cathrine Myhren i Ruter opplyser at det lørdag morgen er noen holdeplasser i sentrum som er stengt, og noen linjer som er delvis innstilt på grunn av hendelsen. Selskapet oppfordrer folk til å ta T-bane i Sentrum eller bruke deres reiseplanlegger.

Slik er været akkurat nå:

Østfoldbanen fortsatt stengt

Flere jernbanestrekninger ble stengt etter uværet. Lørdag morgen var både Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen åpnet igjen.

Østfoldbanen er fortsatt stengt mellom Sarpsborg og Sverige.

– Den kommer ikke til å bli åpnet med det første. Det er omfattende arbeider som må gjøres, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor Ragnhild Aagesen.

Selskapet kommer med en ny oppdatering om situasjonen i ettermiddag.

Svært mange trær ble tatt av vinden. Denne bjørken i Munkedamsveien hadde brukket som en fyrstikk.

Brann- og redningsetaten rykket på 140 hendelser

Totalt hadde Oslo brann- og redningsetat 140 oppdrag knyttet til uværet, fra klokken 12 fredag og frem til midnatt.

– Det var alt fra takplater som hadde falt ned til knuste vinduer, nedblåste trær, båter som holdt på å synke og strømledninger som falt ned, sier vakthavende stabssjef Nicklas Helgestrand.

Det ble ikke meldt om personskader knyttet til disse hendelsene.

Lørdag kommer det fortsatt inn telefoner til etaten om trær og strømledninger.

– Vi tar dette unna fortløpende etter hvert som vi har tid, sier Helgestrand.

Les også denne artikkelen om skadene etter uværet

Uværet har nå forflyttet seg nordover i landet. Lørdag er det varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

Les mer om

  1. Hafslund
  2. Oslo
  3. Vær
  4. Entra
  5. Bane NOR
  6. Ruter
  7. Østfoldbanen