Glad for at Regjeringskvartalet kan krympe

Oslo-ordfører Marianne Borgen er glad for at den nye regjeringen nå ønsker å se på planene for det nye Regjeringskvartalet på nytt.

– Jeg er glad for at vi nå får en ny diskusjon rundt utbyggingen av det nye Regjeringskvartalet, sier ordfører i Oslo Marianne Borgen.
  • Arve Henriksen

Da den nye regjeringsplattformen fra Høyre, Frp og Venstre ble presentert tidligere denne uken, ble det også klart at Venstre hadde klart å få gjennomslag for å vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av det nye Regjeringskvartalet.

– De tre partiene er enige om å gjennomgå og se på ulike alternativer for hvordan man kan nedskalere det forslaget som ligger der, samt hvordan utbyggingen kan være bedre tilpasset for Oslo sentrum, forklarer Ola Elvestuen i Venstre til NRK.

Det kan bety at planene om å samle alle departementene i det nye Regjeringskvartalet, minus Forsvarsdepartementet, strander.

Ifølge NRK kan resultatet bli at Utenriksdepartementet kan bli værende på Victoria terrasse, samt at man kan fortsette å bruke bygningen R5, hvor blant annet Kommunaldepartementet er i dag. Dessuten kan Y-blokken bli stående.

Det gleder Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) veldig.

Ny gjennomgåelse

– Jeg er glad for at vi nå får en ny diskusjon rundt utbyggingen av det nye Regjeringskvartalet. Både vi i Oslo bystyre og andre har lenge sagt at det er behov for å se på dette på nytt. Planene som foreligger er for store, og vi ønsker at dette skal nedskaleres, sier Borgen.

Ekstra glad er hun for signalene fra Ola Elvestuen og Venstre om at de ikke vil bevilge penger til å rive Y-blokken før den nye regjeringen har gått gjennom rivingsvedtaket på nytt.

– Å beholde Y-blokken tror vi vil vært lurt, da hadde vi kanskje fått til en mer åpen plassløsning knyttet til Regjeringskvartalet, hvor barn og voksne kunne følt seg velkommen og inkludert, sier Borgen.

– Det handler om å lage en plan som gir uttrykk for de verdiene som vi etter 22. juli sa vi skulle bygge samfunnet vårt på. Det handler om samhold, åpenhet, demokrati og møteplasser. Jeg tror også at der hvor det er liv, folk og aktivitet, der skapes det også trygghet, sier ordføreren.

Dette bygget er tenkt å erstatte Y-blokken.

Har snudd

Arkitekt Niels Torp har tidligere ment at Y-blokken burde rives. I Team Urbis’ vinnerforslag er det tegnet et nytt bygg der Y-blokken ligger i dag. På grunn av sin arealsløsende utforming mener Torp at dette tårnbygget krever like mye plass som Y-blokken, men samtidig skygger tre ganger så mye. Derfor har han snudd.

– Jeg har tidligere anbefalt å rive Y-blokken for å skape et bedre, solrikt byrom i dette viktige kvartalet. Men slik det nye bygget er planlagt, vil det være bedre å la Y-blokken stå, sier Torp.

Han roser Venstre for at partiet nå har klart å få Regjeringen med på å nedskalere planene. Torp var med i konkurransen om det nye Regjeringskvartalet.

– Vi har nedskalert våre planer, blant annet har vi redusert byggene ut mot Grubbegata med tre etasjer. Det ble faktisk mye bedre, sier han.

Det viktigste for arkitekten er å åpne opp for et større parkområde foran Høyblokken. Torp liker også forslaget om å la R5 bli en del av det nye kvartalet. Dette har vært foreslått utelatt på grunn av sikkerhetsårsaker.

– Når man nå kan sender bomber med droner, er ikke sikkerheten lenger løst ved å gjerde noe inn. Grensen for sikkerhet flytter seg hver måned, derfor er det meningsløs ikke å ta med R5, sier Torp.