Oslo

Joaquim A. De Barros har jobbet i barnehage i 8 år. Nå må han og flere hundre andre assistenter på norskkurs.

Frem til nå har det vært strengere norskkrav for taxisjåfører enn for skoleassistenter. Joaquim A. De Barros fikk jobb som barnehageassistent uten at han snakket særlig norsk. Nå skjerper kommunen kravene – også i skolen og på AKS.

Oslos nye barnehagebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV), er opptatt av både mangfold og gode norskkunnskaper i byens barnehager og skoler. Nå sender hun Joaquim A. De Barros og flere hundre andre assistenter på norskkurs.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

– Det er viktig for oss å ha ansatte som speiler befolkningen. Det er også viktig at de snakker godt nok norsk, konstaterer Inga Marte Thorkildsen (SV) som tok over som byråd for oppvekst og kunnskap rett før jul.

Da vedtok bystyret å innføre strengere krav til norskferdigheter for assistenter i barnehager. Byrådet mener at kravene som ble innført i 2012 er ikke gode nok.

Tidligere har assistenter i skole og på AKS, Aktivitetsskolen, sluppet unna norskkrav, men nå må også ansatte der ha tilfredsstillende norskkunnskaper. De nye kravene trer i kraft allerede om et par uker.

Strengere krav i Oslo Taxi enn i skolen

– Mange barn som går i barnehage lærer seg ikke godt nok norsk. Jeg har til og med hørt at noen foreldre med minoritetsbakgrunn kvier seg for å sende barna til barnehagen fordi de mener at de ansatte ikke snakker godt nok norsk, fortsetter byråden under sitt besøk på Sophies hage barnehage på Carl Berners plass.

I saken som ble vedtatt i bystyret heter det blant annet at «det er en utfordring i Oslo at i en del av barnehagene og skolene med mange barn med svake norskferdigheter, er det også medarbeidere med svake norskferdigheter».

Til sammenligning krever Oslo Taxi at sjåførene deres oppfyller kravene til å bestå norskprøve nivå B1. Det betyr at frem til nå har det vært vanskeligere å bli taxisjåfør enn skoleassistent.

Joaquim A. De Barros kunne nesten ikke norsk, men viste stor motivasjon da han fikk jobb som barnehageassistent på Sophies hage for åtte år siden. – Jeg fikk faktisk tilbud fra to barnehager, men siden datteren vår heter Sofia, valgte jeg Sophies hage, smiler 36-åringen.

Gjelder flere hundre

Ansatte som allerede har fått jobb, men som ikke kan godt nok norsk, vil bli sendt på kurs. Byrådet skal bruke åtte millioner kroner i kompetansehevingstiltak i år og neste år. En beregning viser at dette gjelder i overkant av 200 barnehageansatte. I tillegg kommer flere ansatte i skolen og AKS.

I bydel Søndre Nordstrand er det for eksempel snakk om 60 medarbeidere tilsammen. I bydel Grünerløkka er det cirka 50.

  • LES OGSÅ: 225 barn kastet ut av barnehage

– Jeg synes det er fantastisk bra at vi får lære mer norsk, og til og med få betalt når vi går på kurs, smiler Joaquim A. De Barros som har stort ordforråd, men sliter litt med grammatikken.

Den energiske 36-åringen flyttet fra Portugal til Norge i 2009. Der jobbet han som skuespiller. I Norge søkte han på stilling som barnehageassistent da gigantbarnehagen på Carl Berner skulle starte opp i januar 2010.

– Vi var flere kandidater som var samlet i en sal. Jeg trodde aldri at jeg skulle gå videre fordi jeg ikke kunne norsk, men jeg klarte å vise at jeg var motivert og villig til å lære. Jeg har siden tatt flere kurs, blant annet som barne- og ungdomsarbeider, sier 36-åringen.

Det at han kan portugisisk, har også vært en fordel.

Joaquim A. De Barros er uten tvil en populær kar både blant voksne og barna på Sophies hage barnehage. Her sammen med barnehagestyrer Martin Bech, kompetanseutvikler Trudy Johansen fra bydel Grünerløkka, styrer Linda Ufs og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Foreldre som ikke snakker norsk

Sophies hage har 234 barn som tilsammen snakker 91 morsmål. Nesten halvparten av de 68 ansatte har minoritetsbakgrunn. 10–15 av disse vil ha behov for norskopplæring for å tilfredsstille de nye kravene.

– Vi har noen foreldre som ikke er så sterke i norsk. Derfor synes vi det er viktig med personalet som snakker flere språk, sier barnehagestyrer Linda Ufs.

– Vi har stor takhøyde her. Og så er vi opptatt av å gjenspeile dagens samfunn, supplerer kollega Martin Bech.

Alle ansatte som ikke tilfredsstiller kravene blir kartlagt, slik at de kan få kurs som er tilpasset dem. Noe av kursingen skjer på skolebenken, mens endel av opplæringen er planlagt på arbeidsplassen.

For strengt?

Barnehagestyrer Ufs frykter at de strenge reglene kan stenge flere potensielle assistenter med høy motivasjon ute. Noe hun også tar opp med byråd Thorkildsen.

– Mange flinke og godt motiverte personer er hos oss som språkpraksis-kandidater. Flere av disse viser også god progresjon på språk. De nye reglene vil føre til at det blir vanskeligere for dem å få jobb. Derfor mener jeg at det bør være en mulighet for dem som er mest motivert. Vi merker jo fort hvem som ønsker å jobbe med barn, sier Ufs.

– Vi spurte bydelene om dette i høringsrunden. Her har bydelene vært ganske tydelige på at de ønsker disse kravene. Dette er noe vi kan diskutere underveis. Noen ganger møter man slike dilemmaer. Da må vi velge et alternativ. Vi ønsker også å gjøre noe med det som er blitt et omdømmeproblem: At enkelte minoritetsforeldre ikke sender barna i barnehage fordi de mener at ansatte ikke snakker godt nok norsk, sier Thorkildsen.

Hovedpersonen Barros er derimot tydelig på at han ønsker strengere norskkrav.

– Det er viktig å lære seg språket. Derfor er det greit med strengere krav.

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Språk
  3. Norskopplæring
  4. Inga Marte Thorkildsen