Oslo

Oslo kommune kutter avtalen med privat helseselskap

Orange helse skal ikke lenger konkurrere om å levere hjemmetjenester, har byrådet avgjort. Det skjer etter at en fersk rapport avdekket flere lov- og regelbrudd hos det private selskapet.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener hun ikke hadde noe valg, gitt innholdet i den ferske rapporten.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Nylig sa tre av landets fire sykehusregioner opp avtalene sine om vikarformidling med Orange helse. En rapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte konkluderte med at selskapet hadde brutt flere krav i rammeavtalen med Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS).

Nå følger Oslo kommune etter, skriver fagbladet Sykepleien. Mandag denne uken sa kommunen opp avtalen.

I Oslo kan brukerne selv velge hvilken leverandør de ønsker for hjemmetjenetser. Orange helse har tilbudt tjenester i konkurranse med ni andre private aktører, samt kommunens eget tilbud.

— Vi sa opp avtalen mandag. Det er fordi funnene som er gjengitt i en rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte er så alarmerende, med grove brudd på arbeidsmiljøloven, at vi ikke hadde noe valg, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

Hun sier at hun oppfatter selskapet som en «useriøs aktør».

LES OGSÅ:

Les også

Bystyret har vedtatt å ta over privat sykehjem

Avviser kritikken

Orange helse avviser påstanden fra Thorkildsen overfor Dagsavisen:

— Det får stå for byrådens regning. Vi ser det ikke slik. Det gjør heller ikke den foreløpige rapporten til Oslo kommunes eget revisjonsfirma, som har gjennomgått vår etterlevelse av kontrakten,uttaler adm. direktør og hovedaksjonær Nils Kristian Paulsen.

Kontrakten er sagt opp med seks måneders varsel, slik den gir mulighet for.

Orange helse leverer også hjemmetjenester i Bergen, Bærum og Moss. Ifølge Paulsen er Oslo hittil den eneste kommunen som har sagt opp kontrakten med dem.

Byrådet i Oslo undersøker nå om de har juridisk grunnlag til å heve kontrakten med umiddelbar virkning.

LES OGSÅ:

Les også

Byrådet ble advart om nedbemanning i fjor

Jobbet 19 dager på rad

Det Bergens-baserte selskapet formidler vikarer fra de baltiske landene. Rapporten fra Deloitte avdekket rot med lønnsutbetalinger og ansatte som hadde arbeidet ulovlig mye.

HINAS karakteriserte det slik på sine nettsider:

«Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer».

En av vikarene arbeidet for eksempel 19 dager på rad i desember 2015 på oppdrag for Oslo kommune. I andre tilfeller er det operert med for lav timelønn eller manglende kveldstillegg, ifølge NRK.

Overfor Sykepleien understreker Paulsen at han tar kritikken «svært alvorlig».

— De brudd på arbeidstidsbestemmelser som har funnet sted er vi enige i at er uakseptable. Våre egne, interne retningslinjer har ikke vært fulgt, og vi har allerede skjerpet dette inn, sier han til bladet.

Les også

  1. Byråden hadde med blomster, men ville ikke love noe til Elna Irene Hansen (98)

  2. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

  3. 5 prosent dyrere hvis kommunen skal drive de kommersielle sykehjemmene