Det blåser opp til navnestrid om Oslos nye universitet. Meteorologer fraråder OsloMet.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan bli universitet, men ikke alle er like begeistret for det som kan bli universitetets nye navn.

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Meteorologisk institutt at OsloMet lett kan oppfattes som METs hovedkontor på Blindern i Oslo.

Dersom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blir universitet, vil rektor Curt Rice at navnet blir Oslo Metropolitan University, forkortet OsloMet. På bokmål og nynorsk skal det hete Storbyuniversitetet.

I et innlegg i Khrono argumenterer Rice for hvorfor han mener dette er et godt navnevalg. Her kommer det også frem at det har vært en tidkrevende navneprosess med hele 200 ulike forslag.

Av de konkurrerende forslagene kom Aker og Nova universitet lengst. HiOA har brukt 900.000 kroner på å finne frem til et godt navn, ifølge Khrono.

Meteorologisk institutt frykter forveksling

Ikke alle er like begeistret for det nye navnet. I et brev til Kunnskapsdepartementet gjør Meteorologisk institutt oppmerksom på at de har MET som sin offisielle forkortelse.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå en sammenblanding av de to institusjonene, sier direktør Roar Skålin.

Meteorologene frykter forveksling i mediene, på nettet, blant allmennheten og når post skal sendes til den ene eller andre institusjonen. Det er særlig internasjonalt det kan oppstå en sammenblanding, mener Skålin og viser til at «met» brukes som forkortelse for meteorologi.

Meteorlogisk institutt oppfordrer derfor departementet til å fraråde HiOA å velge OsloMet som nytt navn.

– Hvilket navn de skal ha, legger ikke vi oss borti, men vi synes dette navnevalget lå veldig nært vårt, sier Skålin.

Det er ikke rektor Curt Rice enig i.

– OsloMet er noe annet enn MET, og forkortelsen kommer av to forskjellige ord. Institusjonene er så ulike, og innholdet og målgruppene så forskjellige, derfor er jeg ikke redd for forveksling, sier han til Aftenposten.

Dersom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blir universitet, vil rektor Curt Rice foreslå at navnet blir Oslo Metropolitan University, forkortet OsloMet.

Navneforslaget styrebehandles trolig fredag

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden til HiOA, anbefaler at høyskolen skal få status som universitet.

Tirsdag sa også styret i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ja til HiOAS søknad om universitetsstatus.

Fredag fremmer rektor forslag til navn på det nye universitetet for HiOAs styre.

– Jeg kommer til å foreslå «OsloMet – Storbyuniversitetet» og «OsloMet – Oslo Metropolitan University», som henholdsvis norsk og engelsk versjon av navn på det nye universitetet, for styret ved HiOA førstkommende fredag, sier rektor Curt Rice.

Departementet avgjør

Høyskolen må nå sende inn søknad til Kunnskapsdepartementet. Navneforslaget må også godkjennes her.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen ønsker ikke å gi noen kommentarer til navnevalget på nåværende tidspunkt.

– Navnet fastsettes av Kongen i statsråd. Kunnskapsdepartementet vil forberede en sak for Kongen i statsråd når vi har mottatt akkrediteringssøknaden fra HiOA, sier han.