Oslo

Søppel hives ut av vinduene

Beboerne er redde for å bli truffet av gjenstander som kastes ut av Ila hybelhus.

  • Forf>
  • <forf>jørgen Svarstad <

Ila hybelhus gir husrom til narkomane, og den siste tiden har naboer vært sterkt plaget av at beboere kaster gjenstander fra hyblene og ut i bakgården deres. — Det har vært rolig ganske lenge, men den siste tiden har det kommet en del gjenstander igjen. Det er flasker, søppel, batteriladere og sånt. Vi er redd for noen skal bli truffet av en flaske. Enkelte går ikke på toalettet, men kaster ut flasker med urin, hevder Tor Sager, styreleder i Waldemar Thranes gate 68.

Kun sikring mot gaten

Beboerne har tatt opp problemet med Rusmiddeleateten, men foreløpig er det bare vinduene ut mot gaten som er blitt sikret.Bydelen har henvendt seg til byrådet, og ber dem pålegge Rusmiddeletaten om å sikre vinduene ut mot bakgården. Men først nå blir det gjort noe med problemet. Institusjonssjef Bjørn Anmarkrud sier det har tatt tid fordi det har vært vanskelig å finne en god løsning for sikring. - Nå har bestilt jobben, og det blir satt i gang til uken. Da skal det ikke gå an å kaste ut gjenstander, sier han.

Tor Sager og Ola Molvær har Ila hybelhus som naboer.