Spesialenheten henlegger saken mot politimann som skjøt kvinne på Grønland

Politimannen som skjøt en kvinne i magen på Grønland i september i fjor, har ikke gjort noe galt, ifølge Spesialenheten.

Det erkonklusjonen etter at Spesialenheten for politisaker har etterforsket saken og nå kommet med sitt påtalevedtak.
Politimannen handlet altså ikke feil da han skjøt en kvinne i magen på Grønland i Oslo i september i fjor.

«Under disse omstendighetene kan Spesialenheten ikke se at A (politimannen, red.anm.) hadde tid eller mulighet til å anvende lempeligere maktmidler (...)», skriver Spesialenheten.

Intet straffbart bevist

Fredag 18. september i fjor ble en somalisk kvinne skutt av politiet på Grønland i Oslo. Politiet mener kvinnen var i ferd med å knivstikke en gutt.

Spesialenheten har henlagt siktelsen som «intet straffbart forhold anses bevist», som er den sterkeste henleggelseskoden de har.

Det betyr altså at Spesialenheten mener det er bevist at tjenestemannen ikke har gjort noe straffbart. De har avhørt 10 vitner til hendelsen, innhentet lydloggen fra operasjonssentralen, den operative loggen, politiets rapporter og innhentet relevante dokumenter fra Follo politidistrikt som etterforsker kvinnen som holdt kniven.

Politiets lydlogg

Dette ble sagt på politiets operasjonssentral i Oslo, fredag 18. september 2015, kl. 17.18.18:

«Vi må ha et par biler bort til Breigata ca. ved nr. 25, like ved en frisør. Der er det en melder som har hørt en kvinne hevde at hun skal drepe barna sine med kniv. Det skal være flere personer på stedet ute i gata. Over.»

Flere patruljer rykket straks ut til adressen. Det skal ha gått mindre enn ett minutt fra patruljene mottok meldingen til de var på stedet.
På politiets lydlogg høres kl. 17.19.55 følgende melding inn til operasjonssentralen:

«01- skudd er avfyrt i Breigata ~ politiet har skutt en dame, over.»
Det gikk altså ett minutt og 37 sekunder fra operasjonssentralen sendte ut meldingen til kvinnen ble skutt.

Skal skyte mot bena

Enhver politiansatt som normalt skal være utstyrt med våpen skal minst avlegge en årlig godkjenningsprøve for tjenestevåpenet han eller hun er satt opp med og ha 48 timer skytetrening årlig. Dette er minstemålet.

Politiets instruks tilsier at et skudd skal rettes mot beina. Kvinnen som ble skutt, ble truffet i mageregionen over lysken på venstre side.

Avstanden mellom politimannen og kvinnen var ca. halvannen meter. Men Spesialenheten har etterforsket saken og konkludert med at det ikke er grunn til å tro at skuddet gikk av ved et uhell, som et ukontrollert vådeskudd.

Politimannens forklaring

Her skriver Spesialenheten om det politimannen har forklart om vurderingen av skuddet:

«(...) bak gutten kom X (kvinnen, red.anm.) med en kniv i hånden. X løp rett mot gutten og stakk kniven flere ganger mot guttens hals/skulderparti. X holdt kniven med et undergrep (bladet pekende oppover) og stakk med spissen mot gutten. Han (politimannen, red.anm.) så at kniven traff gutten, uten at den «gikk inn».

(...)

Det var ifølge A (politimannen, red.anm.) ca. 5 meter fra politibetjentene fram til X og gutten. A har videre forklart at han trakk fram sin tjenestepistol og holdt den i høyre hånd samtidig som han holdt skjoldet i venstre hånd. Han siktet på brystet til X og det ble ropt «bevæpnet politi, stå i ro, og slipp kniven».

A har forklart at han på dette tidspunktet vurderte å avfyre skudd mot brystet til X for å stoppe henne i «å ta livet til gutten». X vendte imidlertid oppmerksomheten mot politibetjentene og begynte å løpe mot dem. Hun holdt kniven i sin venstre hånd i et «overgrep» (bladet pekende nedover).

A oppfattet kniven å være «en snekkerkniv», som han mener er svært skarp og har et stort skadepotensial.

Da det var 1,5-2 meter avstand fram til X avfyrte A ett skudd som traff X i nedre del av magen.

A har oppgitt at han er trent til å skyte mot beina, og han senket våpenet ned mot Xs bein da han skjøt. På grunn av den korte avstanden var det ikke tid til å sikte.

X falt fremover og ned i bakken, uten å slippe kniven. Politibetjent E anropte X om å slippe kniven uten at hun etterkom det. E brukte da pepperspray mot X og hun «krøp da sammen»."

Fra Spesialenhetens vurdering

Her er noe av teksten fra Spesialenhetens påtalevedtak:

"Spesialenheten har videre sett hen til at politibetjentene kun kort
tid etter at de hadde kommet inn i bakgården, observerte at X (kvinnen, red.anm.) slo eller stakk med en kniv mot en gutt.

X etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å avstå fra sine handlinger og legge fra seg kniven. Dette sett i sammenheng med at X deretter beveget seg mot A (politimannen, red.anm.) med kniven i hånden, ga, etter Spesialenhetens syn, A grunn til å tro at han selv, hans kollegaer og/eller eventuelt tredjepersoner befant seg i en akutt trusselsituasjon hvor det var en reell fare for at en og/eller flere av dem kunne bli drept eller alvorlig skadet av X.

Det vises i denne forbindelse også til den korte tiden det tok fra A først observerte X til han oppfattet at hun kom mot ham med kniven hevet, samt den korte avstanden det var mellom X og A da han avfyrte skuddet."

Her, i Breigata på Grønland, ble kvinnen skutt. Politimannen skjøt henne i maveregionen på få meters hold. Instruksen tilsier at skudd skal rettes mot bena.
Les også

«Responstid kan utgjøre en forskjell på liv og død»

– Spesialenheten beskytter politiet

Daglig leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering, Akhenaton Oddvar de Leon, sier til Aftenposten at han ikke er overrasket over at saken ble henlagt.

– Nei, jeg ble ikke overrasket. De sier at vitneforklaringene var sprikende, men jeg mener at også forklaringen til politiet var sprikende.

De Leon sier at mange er av den oppfatning at Spesialenheten beskytter politiet, og at dette går løs på tilliten til enheten.

– Politiet har fått «license to kill»

– Politiet har fått for vide fullmakter i politiloven. Politiet har fått «license to kill». De kan drepe uten at det får konsekvenser. Sakene havner ikke engang i retten. I stedet har vi en domstol utenfor domstolen som tar seg av sakene.

De Leon understreker at Spesialenheten har mulighet til å sende saker videre til rettsapparatet, men at han så langt ikke har hørt om at det har skjedd.

– Dette er en diskusjon som politikerne må ta. Fullmaktene er for vide, konkludere De Leon.

17 av 19 saker henlagt

Av de siste 19 forholdene som ble avgjort den første uken i mai, er 17 av sakene henlagt. To av sakene førte til reaksjoner:

Av de foregående 36 avgjørelsene ble 35 henlagt. Bare én sak førte til straffereaksjon og det var en sak der politiet i Finnmark anmeldte en tjenestemann ved et annet politidistrikt for å ha snoket i deres etterretningsopplysninger som var tilknyttet en større kriminalsak. Tjenestemannen ble ilagt et forelegg på 12.000 kroner.

Les også

Spesialenheten har avhørt 14 vitner etter politiskytingen på Grønland

Alle bevist uskyldig

Etter episoder der politiet har brukt skytevåpen de siste to årene, bortsett fra vådeskuddssituasjoner, har det ikke vært noen kritikk fra Spesialenheten. Alle polititjenestefolk som har vært involvert, har gått klar etter Spesialenhetens etterforskning, og alltid med den sterkest frikjennende attesten enheten har: Intet straffbart forhold anses bevist.

Fredag 18. september i fjor ble en somalisk kvinne skutt av politiet på Grønland i Oslo. Politiet mener kvinnen var i ferd med å knivstikke en gutt.
Ambulansepersonell på åstedet der skytingen fant sted i fjor.