Aktor ba om to år for bombetiltalt 18-åring – lagmannsretten ga ham ett

Mannen som ble pågrepet etter at det ble funnet en improvisert sprengladning på Grønland i fjor, er i Borgarting lagmannsrett dømt til ett års fengsel.

Politiet sperret av et område og iverksatte en større politiaksjon etter funnet av den bombelignende gjenstanden på Grønland i Oslo i april i fjor.

Ved straffeutmålingen kom dommerflertallet i Borgarting lagmannsrett til at straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år, grunnet tiltaltes unge alder da handlingen fant sted.

18-åringen, som er russisk statsborger, var 17 år da han ble pågrepet og siktet i april i fjor, etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland.

Sprengladningen var en hjemmelaget bombe av lightergass og splinter fra et nettinggjerde tapet sammen i en pose.

Les også

LES OGSÅ: Norge trosser USA – vil ikke hente norske IS-krigere hjem

Sees i forhold til trusselsituasjonen

Mannen ble dømt til fengsel i ni måneder i Oslo tingrett i fjor. Både tiltalte og påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Påtalemyndigheten anket også over lovanvendelsen og straffeutmålingen.

Politiet sperret av et stort området på Grønland etter bombefunnet.

18-åringen var tiltalt etter straffelovens paragraf 191 og 188, om ulovlig befatning og uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. I grunnlaget er det presisert at bomben var egnet til å volde fare for andres helse og ville vært særlig samfunnsskadelig med tanke på den rådende trusselsituasjon i samfunnet.

Paragraf 191 har en strafferamme på ti år. Aktor la ned påstand om to års fengsel, hvorav åtte måneder ble ansett som ubetinget avsonet grunnet utholdt varetekt.

Les også

LES OGSÅ: Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam på tre år. Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.

Knyttes til IS og islamisme

18-åringen har bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. I 2016 flyttet han inn hos sin eldre bror i Oslo. I dommen legges det vekt på at funn på mannens mobiltelefon og skole-PC viser at han i tiden før hendelsen aktivt oppsøkte informasjon som kan knyttes til IS og islamisme.

Flertallet i dommen er enig med påtalemyndigheten i at det dreier seg om en terrorlignende handling og bedømmer denne som særlig samfunnsskadelig. Det legges avgjørende vekt på at handlingen var egnet til å skape alvorlig frykt i befolkningen om den hadde blitt gjennomført. I dommen står det:

«Handlingen var motivert av voldelig islamistisk tankegods, og må forstås på bakgrunn av de nylige terroraksjonene i St. Petersburg og Stockholm.»

I formildende retning fremheves det at tiltalte samarbeidet med politiet og lettet deres etterforskning.