Sykkelveien i Kirkeveien er klar til bruk – med nytt kjøremønster

Syklistene mener det er blitt mange forbedringer, men at strekningen fortsatt fremstår som et lappeteppe.

Kirkeveien har vært dårlig tilrettelagt for syklister. Etter ett års arbeid er en strekning på 2 kilometer nå rustet opp med blant annet eget sykkelfelt. I tillegg skal en helt ny løsning gjøre det tryggere å svinge til venstre i trafikkerte kryss.

Strekningen langs Ring 2 er en av de mest brukte transportetappene for syklister til og fra jobb og studier. Nå møter syklistene et helt nytt trafikkmønster.

Strekningen er 2 km lang og innebærer:

  • Opphøyd sykkelfelt langs Ullevål sykehus (600 meter).
  • Sykkelfeltet lagt bak bussholdeplasser. Fotgjengere får eget areal.
  • En helt ny løsning som skal gjøre det tryggere å svinge til venstre i trafikkerte kryss (se bilder).

Arbeidene har pågått i ett år. Løsningene er midlertidige fordi Ring 2 på sikt kan bli trikkegate.

Kari Anne Solfjeld Eid, leder av Syklistenes Landsforening i Oslo og Akershus, er glad for at Oslo kommune har lagt bedre til rette for syklister på denne strekningen.

– Det er blitt mange flotte forbedringer, men strekningen fremstår fortsatt som «under arbeid» og et lappeteppe, sier Eid.

Det er gjort plass til gående, syklende og kollektivreisende i Kirkeveien ved Ullevål sykehus.

– Ikke for den skvetne

Hverdagssyklisten Morten How Lode tvitrer ofte om livet som syklist i Oslo. Han sykkelpendler mellom Carl Berners plass, Rikshospitalet og Skøyen daglig.

«Jeg er svært glad for de midlertidige løsningene på Ring 2. Selv om de er langt fra perfekte, har de gjort Ring 2 til et reelt alternativ for meg når jeg sykler til og fra Rikshospitalet med datteren min. Før tok vi som oftest omveien om Ring 3, særlig østover», skriver Lode i en melding til Aftenposten.

Lode mener likevel det er langt igjen før hele strekningen på Ring 2 er trygg for alle typer syklister.

«Deler av Ring 2 er ikke for den skvetne og heller ikke for den utålmodige. Likevel har de midlertidige tiltakene gjort en vesentlig forskjell for meg og andre relativt forsiktige syklister», skriver Lode.

Egne rails for holde seg på to hjul mens man venter på grønt lys i kryss og utkjøringer. Her ved Ullevål sykehus.
Foran bussholdeplasser møtes syklistene av oppfordringer om å senke farten.
Syklister som skal til venstre i krysset, kan sykle rett frem. Der kan de stille seg foran bilene og fotgjengere i kryssende vei, i påvente av grønt lys, før de sykler over. Den nye løsningen kalles «stor venstresving». Det vanlig er at man sykler ut i krysset, og blir stående og vente på motgående trafikk, før man kan svinge til venstre. Den nye løsningen skal være tryggere for syklister.

Nye kjøremønstre i kryss og ved bussholdeplasser

Bymiljøetaten har laget en ny type løsning for syklister med såkalt «stor venstresving» i seks kryss. Løsningen er laget i samarbeid med Vegdirektoratet. Hvis den viser seg å være vellykket, kan Oslo få flere slike kryss.

Bymiljøetaten regner med at det vil komme spørsmål om hvordan man skal ta seg frem i kryssene. Derfor har de laget denne informasjonsfilmen:

Kirkeveien er en bussgate med mange bussholdeplasser. Flere steder er sykkelfeltet lagt bak holdeplassen. Det gjelder også i Sognsveien og i Uelands gate ved Ring 2.

– Hensikten med løsningen er å unngå konflikt mellom sykkel og buss og samtidig lette fremkommeligheten for begge, sier Lars Olav Farstad, prosjektleder for Ring 2 i Bymiljøetaten.

Syklisten til venstre på tegningen har syklet rett frem i krysset. Nå står han i et oppmerket rødt felt og venter på grønt lys for å krysse gaten. Den nye løsningen kalles «stor venstresving». Det vanlig er at man sykler ut i krysset og blir stående og vente på motgående trafikk før man kan svinge til venstre. Den nye løsningen skal være tryggere for syklister.

Dermed slipper syklisten å være redd for at bussen skal komme akkurat når han eller hun passerer bussholdeplassen. Normalt opphører sykkelfeltet ved bussholdeplasser.

Løsningen inngår i Oslo-standarden, en håndbok for sykkelløsninger tilpasset byer.

– Oslo-standarden er valgt i dette tilfellet fordi man i hovedsak ønsker at syklister og busser får et eget areal slik at det blir bedre flyt. Å legge sykkelfeltet bak holdeplassene bedrer trafikksikkerheten, samtidig som den fjerner konflikter mellom syklister og busser, sier Farstad.

Når syklistene ledes bak bussholdeplassen, får også bussreisende et eget areal når de går av og på bussen

– Fotgjengere får i større grad fortauet for seg selv langs Ring 2, påpeker Farstad.

Syklistene ledes nå bak bussholdeplassen.

Opphøyd sykkelfelt

Det er også laget en løsning med opphøyd sykkelfelt. Her får syklistene et eget nivå, adskilt fra øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein. Dette sykkelfeltet er 600 meter langt og går langs Ullevål sykehus og vestover.

– Det er en tryggere og sikrere løsning som også er mer synlig på vinterstid, sier Farstad.

Sykkelbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener oppgraderingene på Ring 2 gjør det bedre for alle trafikantgrupper, men særlig for syklister og busspassasjerer. Hun har vært ute og testet det opphøyde feltet langs Ullevål sykehus.

– Jeg fikk nærmest følelsen av å være i København, sier Berg.

– Hva vil du gjøre med hullene?

– På deler av strekningen på Ring 2 er det veldig trangt eller behov for regulering for å få til sykkelfelt. Dette fortsetter vi å jobbe med slik at det kan komme på plass etter hvert, sier Berg.