Oslo

Frp vil stoppe «A House to Die In» på Ekely

Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen, nestleder i byutviklingskomiteen, fremmer et privat forslag i bystyret om å stanse planprosessen rundt Bjarne Melgårds «A House to Die In».

Det er nå opp til Oslo bystyre å ta stilling til ny reguleringsplan for tomten ved Kikut-kollen ved Ekely. – Jeg fremmer nå et privat forslag for bystyret om å stanse planprosessen nå slik at tomten bevares som det friområdet det i dag er regulert til, sier bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen, som er nestleder i byutviklingskomiteen.
  • Heidi Borud
    Heidi Borud
    Kulturjournalist

Spørsmålet om kunstneren Bjarne Melgaard skal få oppføre sitt såkalte «dødshus» – «A House to Die In» engasjerer både politikere og byens innbyggere.

Nå vil Fremskrittspartiet hindre bebyggelse på tomten like ved Ekely.

– Jeg fremmer nå et privat forslag for bystyret om å stanse planprosessen, slik at tomten bevares som det friområdet det i dag er regulert til, sier bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen.

Hun er nestleder i byutviklingskomiteen og nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe.

– Begrunnelsen ligger i selve forslaget. Jeg har fått flere henvendelser, både fra folk som bor i området og kunstnere som har vært negative til dette prosjektet. Jeg har avventet Riksantikvarens avgjørelse, men nå når den foreligger, mener jeg at det er viktig å få fremmet forslag raskt for bystyret om å stanse prosessen. Jeg mener dette området må få bestå slik det er i dag som friområde og nærområde til Ekely i respekt for arven etter Edvard Munch, sier Wilhelmsen til Aftenposten.

Bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen er nestleder i byutviklingskomiteen og nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe. Hun mener Bjarne Melgaard og Selvaag må se seg om etter en annen tomt å bygge på.

Hun understreker at Kikutkollen er en liten kolle, og at bebyggelse vil fortrenge allmennheten.

– På Ekely levde og malte Edvard Munch gjennom mange år, og Kikut-kollen er en viktig del av dette nærområdet. Jeg mener at vi plikter å ta vare på området slik det er i dag av hensyn til arven etter Edvard Munch.

Les også

Nå er det opp til Oslo-politikerne å bestemme om det blir noe av «A House to Die In»

Spennende kunstprosjekt

Wilhelmsen mener imidlertid at kunstprosjektet «A House to Die In» er et spennende prosjekt som bør realiseres et annet sted hvor det kan stå på egne ben.

– Kikut-kollen er også et kjært friområde, og en utbygging av kollen betyr at nærmiljøet ville mistet et viktig friområde, sier Wilhelmsen.

Billedkunstneren Bjarne Melgaard har tidligere uttalt til Aftenposten at huset godt kan plasseres et annet sted.

Byantikvaren presiserer

Byantikvar Janne Wilberg påpeker at tomten også er regulert til boligformål, og at det foreligger en dom på at eier har rett til å oppføre en bolig på eiendommen.

– Nytt reguleringsforslag foreslår en mindre rokering av arealene regulert til disse formålene, men i tillegg foreslås en større del av tomten regulert til hensynssone natur. Det betyr at vernet av grøntkvalitetene formelt styrkes, sier Wilberg i en e-post til Aftenposten.

Edvard Munch malte flere motiver fra området rundt Ekely og Kikut-kollen.

Opp til bystyret

Dert er nå opp til bystyret på behandle reguleringsplanen på nytt. Det vil trolig ta noen måneder.

Etter at reguleringssaken er behandlet, kommer selve byggesaken, som vil bli sendt ut på høring til berørte parter.

Det er byutviklingsbyråd Hanna Marcussen fra Miljøpartiet de Grønne som får saken på sitt bord og skal forberede den for bystyret. Hun vil foreløpig ikke forskuttere behandlingen – hverken for eller imot.

Les mer om

  1. Edvard Munch
  2. Kulturpolitikk
  3. Kunst
  4. Oslo