Politiet: – Denne russebussen burde aldri vært på veien

Med gjennomrustede bremser og en sperret nødgang rullet denne engelske bussen med 26 russ fra Asker.

Denne russebussen er i så dårlig forfatning at den er å regne som et vrak. Listen med feil som ble oppdaget av inspektører fra Statens vegvesen og politibetjent Audun Storvik (til høyre), er lang. Her sammen med politioverbetjent Finn Erik Grønli. Det er lite Alfred Hitchcock får gjort med saken.

Torsdag 19. april er det kåring av russebusser i Askerhallen. Der møter også inspektører fra Statens vegvesen. De legger merke til en russebuss med britiske skilter.

Det tar ikke mange minutter før inspektørene får mistanke om grove feil på bussen. De ringer politiet, som sørger for at bussen kjøres til Risløkka trafikkstasjon. Der viser en grundig undersøkelse at bussen har svært alvorlige feil og mangler.

Les hele saken med abonnement