Oslo

Oslo-politiet om økt ungdomskriminalitet: – Vi vet ikke hva som skjedde

Statsminister Erna Solberg (H) hilser på politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo. Solberg hadde med seg justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til besøket hos politiet på Stovner.

Etter mange års positiv utvikling snudde det i 2016. De siste to årene er det blitt mer kriminalitet blant unge i Oslo, spesielt vold. Men hvorfor?

  • Christian Sørgjerd
    Journalist

– Velkommen til Stovner, sa politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Hei, hei, det er hyggelig å være her. Har justisministeren kommet ennå?

For andre år på rad besøkte statsminister Erna Solberg (H) Stovner politistasjon for en orientering om ungdomskriminalitet.

Den hyggelige velkomsten til tross, bakteppet er alvorlig. Pilene peker feil vei. Senest sist lørdag måtte politiet rykke ut etter slagsmål og skyting mellom et titall ungdommer i nabolaget til politistasjonen.

– Jeg var her for ett år siden også, og det bildet jeg fikk presentert i dag, viser at utviklingen har gått feil vei, sa statsministeren etter den tre kvarter lange orienteringen med topper i Oslo-politiet.

Les også

LES OGSÅ: Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

Nedgang i åtte år, så ...

Etter mange års nedgang, snudde utviklingen i 2016. Det fortsatte i fjor, da økte registrert ungdomskriminalitet i Oslo med 25 prosent.

Det er spesielt volden som øker kraftig. Økningen er spesielt stor i ytre by østover, altså området som Stovner politistasjon dekker. Volden har økt mest blant de yngste, dem under 15 år, selv om de bare står for en liten del av totalen.

Men hva er årsakene til utviklingen?

– Vi har ikke noe helt godt svar på det. Men kanskje har vi, skolen og kommunen hvilt oss på laurbærene i for stor grad siden nivået var stabilt. Kanskje burde vi vært mer på offensiven enn vi har vært, sier John Roger Lund, stasjonssjef på Stovner.

Bare 3 prosent av de unge i gruppen 10–17 år står for den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo. De fleste av disse har bare ett forhold på seg i fjor.

En liten gruppe såkalte gjengangere, som er involvert i fire eller flere saker, sto for 37 prosent av all registrert ungdomskriminalitet. Ifølge NRK er det snakk om bare 151 personer, av totalt mer enn 50.000 unge.

Les også

LES OGSÅ: Yngre Oslo-ungdom slåss mer brutalt: – Vi slåss hele tiden. Overalt.

Solberg stilte samme spørsmål

Heller ikke politimester Hans Sverre Sjøvold har en god forklaring på hva som skjedde i 2016.

– Det samme spørsmålet fikk vi fra statsministeren. Omfanget har ikke økt så voldsomt, men de som er kriminelle er blitt enda mer kriminelle. Så har det også vært en rekruttering til organiserte miljøer, sier Sjøvold.

– Historisk har dette gått i bølger. Men nå er det såpass alvorlig at vi må være mer til stede i de aktuelle områdene, sier han også.

Janne Stømner, leder for forebygging i Oslo-politiet, har noen flere svar. Hun peker blant annet på at det er cirka 20 prosent flere unge i Oslo i dag enn for ti år siden.

– Både blant dem over og under 18 år ser vi at gjengangerne nå går igjen flere år på rad. Den utviklingen liker vi ikke. Tidligere klarte vi å stanse dem ved at samfunnet rundt satte inn tiltak.

Hun trekker også frem funksjonen sosiale medier spiller for volden.

– Unge filmer hendelser, de legger det ut, de iscenesetter seg selv med en slags «heltestatus». Det er viktig at de ekstra midlene og mannskapene vi nå får til rådighet, brukes direkte til forebygging, sier Stømner.

Les også

LES OGSÅ: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom mellom nabolag i Oslo

Peker på utenforskap og barnefattigdom

– Det er viktig at pengene gir flere politifolk til stede i nærmiljøene, understreker også statsminister Erna Solberg.

Hun sier at de skal se på om forebyggende tiltak utover det politiet står for, også skal settes inn, men lover ingenting. Hun viser til at dette primært er kommunens ansvar.

Solberg trekker også frem de underliggende forholdene, som problematikken med store familier, ofte med én forsørger, og med varig barnefattigdom. Flere av nærområdene til Stovner politistasjon er blant Oslos og landets fattigste.

Det var et topptungt lag som stilte til det tre kvarter lange møtet på Stovner.

En betydelig del av økningen i barnefattigdom i Norge er knyttet til innvandrere eller barn av innvandrere, som det er mange av i Stovner-området. Der er også andelen av den voksne befolkningen som er i jobb, den aller laveste i Oslo.

– Vi jobber med en ny integreringsstrategi. Kanskje må vi ha en større bredde i tiltakene enn vi hittil har hatt, sier Solberg.

NOVA-forsker Patrick Lie Andersen har spesialisert seg på ungdomsforskning og sosial ulikhet. Han peker på mye av det samme.

– Flere av områdene øst i Oslo skiller seg ut med lavere inntekt, utdanningsnivå, høyere grad av arbeidsledighet og flere ungdommer som ikke fullfører videregående skole, sier Andersen.

At enkelte unge som bor i områder med levekårsutfordringer er mer utsatt for å bli trukket inn i negative miljøer, er sannsynlig, mener forskeren.

Les mer om

  1. Gjengkriminalitet
  2. Kriminalpolitikk
  3. Oslo
  4. Erna Solberg