Nå kan dyr bli omplassert til andre uten eierens samtykke

Eiere som ikke kan ta vare på dyret kan ikke lenger bestemme avlivning, hvis Mattilsynet vil omplassere dyret.

Dyrevelferdsloven er endret.
Dyr som ikke behandles godt nok av eieren kan nå etter en endring av § 32 i Dyrevelferdsloven bli flyttet til andre permanent uten at dyrets eier en enig.

Fra 2010 og frem til i dag har eieren hatt rett til å bestemme om dyret skal omplasseres eller avlives, hvis Mattilsynet har tatt dyret i midlertidig forvaring. Det har ført til at friske og sunne dyr har blitt avlivet, fordi eieren har ønsket det fremfor omplassering.

I fremtiden blir ikke det mulig etter at Stortinget enstemmig vedtok endringene i loven tirsdag.

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, sier at endringen av § 32 i dyrevelferdsloven, er forventet:

– Vi tok kontakt i 2013 med Landbruks- og matdepartementet og ønsket denne lovendringen, sier Knævelsrud. Nå blir praksisen som før den siste lovendringen i 2010.

– Nå kan Mattilsynet vedta og gjennomføre omplassering/salg før klagefristen er ute og en eventuell klage er behandlet. Innimellom klager eiere som er fratatt dyret eller dyrene sine på vedtak om omplassering. Mattilsynet behandler klagen så raskt som mulig.

Torunn Knævelsrud i Mattilsynet synes det er en fordel at Mattilsynet nå kan omplassere dyr uten eiers samtykke, hvis dyret ikke har det bra.

Slipper å avlive sunne og friske dyr

– Dyreholder skal dekke utgiftene til midlertidig forvaring i for eksempel en kennel. Rask avgjørelse av saken er viktig for å redusere utgiftene, som er vanskelig å drive inn, sier Torunn Knævelsrud.

Hun sier det viktigste med lovendringen er at Mattilsynet nå slipper å avlive friske og sunne dyr.

  • I 2017 fant Mattilsynet brudd på regelverket i 40 prosent av de 8655 sakene der dyrevelferden ble kontrollert.
Det er på høy tid at vi ble kvitt avlivningsparagrafen fra 2010 som gjorde det mulig for dyreholder å bestemme over dyret, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen kaller lovendringen prinsipielt viktig:

– Dyr som har blitt grovt vanskjøttet eller mishandlet fortjener å få leve videre. Mishandleren skal ikke få bestemme over liv og død for sitt offer.

Hun mener at vilkårene er fornuftige.

- Mattilsynet vurderer dyret som mulig å omplassere helsemessig, og det finnes en god familie som kan gi dyret et trygt liv, sier Kleveland. Hun synes at det er på høy tid at dyrevelferdsloven endres på dette punktet.

– Den forhatte avlivningsparagrafen er resultatet av en lovendring som kom i 2010 som gjorde det mulig for dyreholder å bestemme over dyret. Etter den gamle dyrevernloven før 2010 skulle Mattilsynet selv avgjøre om mishandlede dyr skulle avlives eller få en ny sjanse. Nå blir loven endret tilbake igjen, sier Kleveland.

-Hvert dyr har en egenverdi og skal kunne få leve til glede og nytte for seg selv, sier president Torill Moseng i Den norske veterinærforening.

President Torill Moseng i Den norske veterinærforening sier:

– § 32 i Dyrevelferdloven endres slik at dyr kan bli omplassert av Mattilsynet uten å måtte vente på samtykke fra dyreholder. Slik loven har vært fra 2010 kan flere dyr ha blitt avlivet istedet for omplassert. Det er trist.

Hun peker på at i følge dyrevernloven er ikke et dyr bare til glede og nytte for eier, men har en egenverdi og skal kunne få leve til glede og nytte for seg selv.

– Hvis fagfolk mener at et dyr er frisk nok til å kunne få leve, så bør det bli omplassert så raskt som mulig. Dette er det beste for dyret, sier Torill Moseng.