Flere unge lovbrytere i Oslo

Men generelt er det en nedgang i de aller fleste typer kriminalitet, viser anmeldelsesstatistikken fra Oslo politidistrikt for 2014.

- Arbeidet med straksetterforskning og opprettelsen av en felles kriminalseksjon gjør at vi er i stand til å etterforske flere saker, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Det ble registrert 74.613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2014, en nedgang på 13, 6 prosent sammenlignet med året før, viser rapporten. I de aller fleste lovbruddskategoriene er det en nedgang. Unntaket er anmeldelser i kategorien arbeidsmiljø, som har økt med 19 prosent fra 2013.

Rapporten viser blant annet at det er

  • Nedgang i antall ran/utpressing
  • Synkende antall grove og simple tyverier
  • Fortsatt nedgang i boliginnbrudd
  • Redusert antall voldsanmeldelser
  • Nedgang i antall seksualforbrytelser
    Antall anmeldelser for ran har ikke vært så lavt på over 25 år, nedgangen er på rundt 42 prosent sammenlignet med 2013.

— Dette er mye takket være politiets egen ransgruppe, sier politimester Hans Sverre Sjøvold under fredagens pressekonferanse.

Unge: Færre lovbrudd, flere lovbrytere

I Oslo politidistrikt har det i årene 2009-2013 vært en nedgang antall årlige straffbare forhold der gjerningspersonen er under 18 år og i antall unge under18 år registrert med lovbrudd.

I 2014 ble det registrert 2068 straffbare forhold i denne aldersgruppen, en nedgang på 6,4 prosent fra 2013. Særlig var det en nedgang i antall forhold for ran.

Antall unge under 18 år registrert med lovbrudd økte imidlertid med 7,6 prosent (83) til 1182 personer i 2014. Hovedsakelig kom økningen blant jenter i alderen 15-17 år.

- Stort problem med kriminelle utlendinger som kommer til Oslo

— Vi har fått 20 millioner av regjeringen for å jobbe målrettet mot de miljøene som begår kriminalitet i Oslo, sa politimester Hans Sverre Sjøvold under pressekonferansen.

Han trekker frem utenlandske statsborgere som kommer til Oslo for kort tid og begår kriminalitet.

— Vi brukte noe tid på å bygge en omfattende organisasjon, men det ga gode resultater allerede i fjor. Det er ikke til å legge skjul på at vi har et stort problem med dette, sier han.

Mindre vold

Det var også færre anmeldelser for voldsforbrytelser og seksualforbrytelser, viser tallene.

Antall anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk gikk ned med 9,5 prosent. I alt 174 voldtekter og 25 voldtektsforsøk ble anmeldt i 2014, mot henholdsvis 196 og 24 i 2013.

Voldsanmeldelsene gikk ned med 10 prosent. Men det var en økning på 8,6 prosent i antall anmeldelser for vold i nære relasjoner.