Oslo

Oslo fisketorg er ingen ny idé

Nylig åpnet endelig fisketorget på Aker brygge, nesten 190 år etter at det ble åpnet fiskeutsalg i «Salmakerhullet» bak Børsen.

1800-tallets fiskebrygge ved Sadelmakerhullet lå som en flott del av Christianias havnefront der nedkjøringen til Operatunnelen bak Børsen ligger i dag. Foto: Foto 1863: Ole Tobias Olsen / Oslo museum

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Middelalderbyen Oslo var en havneby der omsetning av fisk sannsynligvis var en del av byens vanlige torgsalg. Og da Christian IV opprettet sin nye lille provinsby Christiania i 1624, ble det nok heller ikke der anlagt noe eget fisketorg for detaljomsetning av fisk. Det skjedde først utover på 1800-tallet da Christiania vokste på grunn av industriutviklingen, økt handel og «utnevnelse» til hovedstad. Ja, som nå var Christiania da Europas hurtigst voksende hovedstad.

Kontrasten mellom røffe fiskere og den finere bykultur ble tydelig på fisketorget ved Salmakerhullet, der den lokale «Fiskekongen» i 1905 poserte med stolt verdighet rett før fisketorget ble lagt ned. Foto: Foto: Anders B. Wilse / Oslo museum

Populært skjenkested

Ikke minst trengte den stadig større byen å ha større og bedre steder for omsetning av matvarer, så nede ved havna ble sjøbodene rustet opp for å kunne ta seg av det økte handelsbehovet. På utsiden av havna, dvs. rett ved dagens børsbygning, lå Fiskebrygga ved siden av det lille og innelukkede havnebassenget «Salmakerhullet». Opprinnelsen til et slikt underlig navn? Det er mer logisk enn det kan se ut til ved første øyekast. For en havn har ofte et broget og kraftig liv. Og der ferske sjømannshyrer brenner i lommene, kommer det lett skjenkesteder som mer enn gjerne tar hånd om den nye og velfortjente avlønningen. Det visste Ole Christopher Sadelmager som allerede på 1700-tallet drev et øltapperi ved havnebassenget. Her møttes sjøfolk og byfolk over mang en skål i det som må ha vært så markant at salmakerens skjenkested fikk æren av å navnsette det gamle havnebassenget da havnemiljøet blomstret opp utover på 1800-tallet.

Rundt 1890 ble en av datidens kjendiser, Petter Olaus Persen, malt mens han handlet på fisketorget ved Salmakerhullet. Foto: Kunstner: Erik Schøyen / Oslo museum

Fylt igjen

Men rundt 1905 ble det bestemt at en nyanlagt Havnebane skulle gi jernbaneforbindelse mellom Øst- og Vestbanen, og at toglinja skulle gå akkurat her. Hele Sadelmakerhullet ble derfor fylt igjen, og med det forsvant fisketorget. Men ble Kristianias behov for et sted å omsette fisk borte av den grunn? Nei, et nytt stort anlegg med ny fiskehall ble da bygget opp på Vippetangen og overtok både detaljomsetning og storhandel med fisk. Og det ligger der fortsatt og bedriver fiskehandel, parallelt med det nye fisketorget ved Aker brygge.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo