Robin fikk isblokk i hodet, gårdeieren frikjent

For tre år siden ble Robin Helmersen hardt skadet da han ble truffet av is og snø fra en bygård på Frogner. I dag har Høyesterett frikjent gårdeieren.

Robin Helmersen ble svært kritisk skadet da han ble truffet av is og snø fra en bygård i 2010. I dag ble gårdeieren og selskapet hans frikjent.

Bik Bok-gründer og milliardær Kenneth Sandvold ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i 75 dager i 2011. Blant annet for grov uaktsomhet. I fjor omgjorde Borgarting lagmannsrett straffen til en betinget dom på 60 dager. I dag har Høyesterett frikjent gårdeieren.

Halvbroren hans var også tiltalt for å ikke ha sikret bygården i Niels Juels gate 29 godt nok. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 60 dager. Denne straffen ble gjort betinget i lagmannsretten. Anken hans til Høyesterett har ikke ført frem. Han slipper likevel å sone siden dommen er betinget.

Selskapet til Sandvold, Sandvold Bolig, ble dømt til å betale en bot på to millioner kroner i tingretten. Nå slipper selskapet å betale boten.

— Dette er et fantastisk resultat med tanke på en ubetinget dom i tingretten til en frikjennelse i Høyesterett. Det var en strålende seier, sier Sandvolds forsvarer, Cato Schøitz til Osloby.

Han legger til at det var halvbroren som hadde det daglige ansvaret for driften av eiendommen.

— Gården var toppteknisk sikret. Det var doble snøfangere på taket. Sandvold hadde gode administrative rutiner. Dette har Høyesterett lagt vekt på, påpeker Schøitz.

Skadet for livet

Den da 23 år gamle Robin Helmersen ble skadet for livet da han ble truffet av snø og is på Frogner for tre år siden. Han lå flere dager i koma etter ulykken. Det var bare så vidt han unnslapp døden. Han er i dag avhengig av hjelp hele døgnet.

Han ble i tingretten tilkkjent 500 000 kroner i oppreisning. Brødrene anket også over dette, men inngikk forlik mellom offeret før ankesaken kom opp i lagmannsretten. Brødrene ble også holdt erstatningsansvarlig for skader og tap som ble påført Helmersen.

Alt i alt har offeret fått 13,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Ulykken resulterte også i stort fokus på farlig is og snø på takene i hovedstaden. Året etter vedtok politikerne i Oslo å heve gebyret for rasfarlige tak fra 500 kroner til 5000 kroner.

430 gårdeiere i hovedstaden fikk i 2011 gebyr for rasfarlig is og snø på taket. I fjor sank tallet til 115.

Halv seier

Advokat Frode Sulland representerer Willy Sandvold, som er halvbroren til gårdeieren. Han var også tiltalt i saken, men fikk ikke gehør for en frikjennelse i Høyesterett.

— Det vesentlige her er at påtalemyndigheten ville ha ubetinget fengsel for min klient. Dette gikk ikke Høyesterett med på. Sånn sett er dette en halv seier for oss, sier Sulland.

Som driftssjef hadde halvbroren det daglige ansvaret for bygårdene til Sandvold, og hadde derfor et større ansvar for å hindre rasfare fra takene.

— Høyesterett har helt korrekt vurdert at rutinene for inspeksjon av taket var tilfredsstillende. Det er heller ikke påvist at min klient har brutt disse rutinene. Likevel mener retten at han har opptrådt uaktsomt. Sånn sette er dette en svært urimelig avgjørelse, legger Sulland til.

Han er også overrasket over at Høyesterett frikjenner den ene broren, mens anken til den andre ikke har ført frem. I de lavere rettsinstansene ble begge brødrene behandlet likt.

Ser fremover

— Jeg har ikke lest dommen ennå, men har snakket med moren til Robin i kveld. Han har ødelagt helsa si for livet, men denne dommen betyr ikke veldig mye for Robin. Han har fått erstatningssaken sin avgjort tidligere. Nå ser han fremover, og ønsker å legge denne saken bak seg, sier advokat Christian Lundin som er bistandsadvokaten til Robin Helmersen.

Osloby har også prøvd å komme i kontakt med statsadvokat Trude Elisabeth Sparre som var aktor i saken, men ingen har svart hos Oslo statsadvokatembeter i ettermiddag.