43 innbrudd i Asker og Bærum i julen

Politiet tror at tilreisende kriminelle står bak innbruddsbølgen i Asker og Bærum i desember.

Slik så det ut ved en av boligene i Oslo som hadde innbrudd i helgen.
  • Heidi Anne Johnsen

Julen har vært en travel tid for politiet i Asker og Bærum, med en voldsom økning av innbrudd i både leiligheter og eneboliger.

— Det har vært helt unormalt mye boliginnbrudd. Vi har notert 43 grove tyverier og forsøk på grovt tyveri fra bolig i Asker og Bærum i desember, sier Anita Skjønborg, teamleder MVK-teamet Asker og Bærum i Oslo politidistrikt.

Mange av innbruddene rammet leiligheter og eneboliger i området Hvalstad i Asker, Slependen og Sandvika.

- I flere av sakene ser vi at det ikke stjålet noe, men når det er tatt noe, så er det i hovedsak gull, smykker og klokker, opplyser Skjønborg.

De kriminelle er ofte på jakt etter gull og smykker når huset står tomt.

To utenlandske menn er blitt pågrepet, og fengslet for fire uker. Den første ble tatt julaften. Han har innrømmet tre boliginnbrudd, og er foreløpig siktet for to. Den andre har oppholdt seg i Norge over en viss tidsperiode. Han har foreløpig ikke erkjent noen av innbruddene, opplyser Skjønborg.

Her er noe av tyvgodset som politiet i Oslo har lagt beslag på.

— Vi håper at vi har fått pågrepet personene som står bak innbruddsbølgen, sier hun.Begge de pågrepne er fra Georgia. Men det er foreløpig usikker hvor mange av innbruddene som kan knyttes til disse to.

Tyvene er svært effektive

Politiet tror at også lokale kriminelle står bak noen av innbruddene.

— Men det som kjennetegner disse omreisende kriminelle er at de er veldig effektive, sier Skjønborg.

  • Det siste innbruddet skjedde i romjulen, det er ikke registrert nye saker etter nyttår med modusen vi så på innbruddene i desember, sier hun.

Politiet går nå igjennom alle sakene for å se hva som kan sammenholdes av spor og bevegelser.

Mer innbrudd i vinterhalvåret

Vi har i de siste årene sett at det skjer flest innbrudd i vinterhalvåret.

— Det er lettere for innbruddstyvene å se at huset er tomt når det er mørkt. De fleste innbruddene har skjedd om ettermiddagen og når beboerne ikke har vært hjemme, sier Skjønborg.

Innbruddslag tatt før julen satte inn i Oslo.

Innbruddsstatistikken i Oslo har ikke vist spesielle avvik fra det normale i desember. Det har vært rundt 50 innbrudd, omtrent det samme som i fjor, opplyser Stig Vasbø, politioverbetjent ved Etteretnings og Vinningsavsnittet på Majorstuen politistasjon.

Politiet kan ha kommet de kriminelle omreisende i forkjøpet. Tre utenlandske menn, også disse fra Georgia, ble tatt 8. desember. De er siktet for mange forhold.

  • Vi så en trend i begynnelsen av desember, og vi fikk tatt ut et utenlands innbruddslag og da gikk statistikken vesentlig ned, sier Vasbø.

— De tre ble tatt ganske raskt etter at de kom til landet, og sitter trygt bak lås og slå, sier Vasbø.

Asker og Bærum ut av Grenseløs

Ved nyttår ble politidistriktet Asker og Bærum slått sammen med Oslo, under felles politimester.

— Vi håper at opphøret av samarbeidsavtalen ikke vil ha noen innvirkning for muligheten til å oppklare saker, men vi ser jo at det kan bli mer utfordrende når vi ikke har den jevnlige kontakten, felles budsjett og felles faglige leder, sier Skjønborg, som har ledet Grenseløs-teamet i Asker og Bærum.

Fra nyttår leder hun Asker og Bærums arbeid for å bekjempe mobile vinningskriminelle, MVK-teamet. De skal samarbeide med MYK-teamet på Majorstuen politistasjon.

- Vi har sett over tid at vi ofte har samme gjerningspersoner som begår boliginnbrudd i Oslo, Asker og Bærum og at det derfor er viktig å samordne etterforskningen av sakene, sier Vasbø.

Hvordan de to politidistriktene skal samarbeid etter sammenslåingen er ennå ikke bestemt.