Oslo

Oslos byrådsleder overrasket: Ingen prioritering av byområder med høyt smittetrykk

Regjeringen vil ikke prioritere tett befolkede områder med mye smitte når vaksinen kommer.

Byrådsleder Raymond Johansen stoler på helsemyndighetenes vaksineplaner, men hadde ventet at byområder med høy smitte ville prioriteres.
 • Thomas Olsen
  Journalist

I Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger til vaksineringsstrategien for Norge slås det fast at det at eldre og risikogrupper bør prioriteres i et vaksineprogram.

Men faginstansen tar også til orde for at myndighetene skal kunne prioritere ut fra geografiske forhold. Bakgrunnen er at smittespredningen har vært størst i de største byene, både i Norge og i andre land.

Da helseminister Bent Høie (H) fredag la frem regjeringens vaksinasjonsplaner, gikk det frem at ingen kommuner kommer til å bli prioritert når koronavaksinen sendes ut.

Det overrasket byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (A).

– Etter å ha lest Folkehelseinstituttets anbefalinger hadde jeg trodd at det å vaksinere i tett befolkede områder med høyt smittetrykk ville bli prioritert. Det er likevel viktig at vaksineringen ikke blir politisert. Her må vi stole på at de nasjonale helsemyndighetene gjør de riktige prioriteringene, og at vaksineringen legges opp på den måten som raskest mulig slår ned koronaviruset, uttaler byrådslederen til Aftenposten.

Les også

Koronaviruset: Slik blir vaksineprogrammet som skal ta oss tilbake til hverdagen

Helseminister Bent Høie prioriterer de eldste først.

– Smitten i Oslo og Bergen ikke på nivå for prioritering

Helseministeren begrunner hvorfor de har valgt å se bort fra geografisk prioritering av 2,5 millioner vaksinedoser som er ventet til Norge over nyttår.

– Vi følger FHIs råd om at i den grad en skal en skal prioritere områder høyere for vaksinasjon, er det knyttet til en veldig alvorlig smittesituasjon og det oppfatter jeg som den samme konklusjonen den etiske kommisjonen har, svarer Høie.

– Betyr det at du ikke synes smittesituasjonen i Oslo og Bergen er så alvorlig nå?

– Den er ikke på det nivået som skal ligge til grunn for en eventuell annen distribusjon av vaksine, svarer helseministeren.

– Helsetjenesten må være truet

Høie peker at fordelingen av vaksine kan endre seg hvis smitten øker kraftig i tett bebodde områder. Men da vil man først og fremst vurdere å vaksinere helsepersonell i et område med høyt smittetrykk.

– Det er knyttet til at en er i en situasjon som tilsier at kapasiteten i helsetjenesten er truet. Da er det nok i første om gang ikke snakk om en generell vaksinering, men at helsepersonell i det området ville fått en prioritering, sier Høie

– Hva er begrunnelsen for å velge å ikke vaksinere tett befolkede områder med mye smitte, som Stovner, Alna og Bjerke i Oslo?

– Fordi vi ennå ikke vet om denne vaksinen beskytter mot smitte og videre smitte. Det vi i første omgang vet er at de først og fremst beskytter mot å bli alvorlig syk. Da er det naturlig å prioritere de som er i risikogruppen for å bli alvorlig syk, svarer Bent Høie.

Slik situasjonen er nå fordeles vaksine jevnt til kommunene, basert på innbyggertall, forklarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Begrunnelsen er at vi har en vaksine som først og fremst har en individuell effekt. Hvis vi skal prioritere dette annerledes, må vi ha en situasjon hvor vi har en fare for sammenbrudd geografisk, først og fremst helsetjenesten, men også andre samfunnsfunksjoner, sier Bukholm.

FHI: – Må være store forskjeller i smitte

FHI åpner i sine anbefalinger opp for å prioritere vaksinasjon i områder som har større virusutbrudd, såkalt reaktiv vaksinering.

Anbefalingen lister imidlertid opp flere forhold som må vurderes når det vurderes å prioritere ut fra geografiske ulikheter i smitte:

 • Det må være tilstrekkelig tydelige forskjeller i smitte
 • Vaksine må ha egenskaper som gjør de egnet
 • Hvordan er reisemønsteret i og mellom affiserte regioner
 • Hvordan oppfattes en slik geografisk differensiering
 • Det er logistisk mer krevende.

Hvis myndighetene ikke velger å prioritere tett befolkede områder, bør det bygges opp et beredskapslager av vaksiner for å kunne bruke disse reaktiv ved større utbrudd i områder med lav vaksinedekning, mener FHI.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Oslo
 4. Raymond Johansen
 5. Bent Høie
 6. Oslo-korona