Frp varsler mistillitsforslag mot Lan Marie Berg (MDG)

En offensiv Lan Marie Berg tar ikke selvkritikk for milliardsprekken for Oslos nye vannforsyning. Berg nekter for å ha informert bystyret for sent.

Opposisjonen vurder mistillit mot byråd Lan Marie Berg i vannforsyningssaken. Frp har allerede konkludert.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg avviste gjentatte ganger at hun har informert bystyret for sent da hun onsdag ble grillet i to timer om gigantsprekken på 5, 2 milliarder kroner for Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

– Jeg mener jeg har gitt bystyret informasjonen raskt og korrekt, sa Berg under høringen, og understreket at det var viktig at hun fikk kvalitetssikret informasjonen før den kom til bystyret.

Opposisjonen spurte henne gjentatte ganger om hvorfor hun ikke varslet tidligere, senest da Vann- og avløpsetaten i februar i år ga beskjed om at prosjektet ville gå 3,4 milliarder kroner over budsjett. Svaret fra Berg var at hun heller ville vente på en ny ekstern kvalitetssikring.

Det var også årsaken til at hun ikke varslet om at det var stor fare for at det ville komme store overskridelser da etaten informerte om dette allerede 18. desember i fjor.

Frp varsler mistillit

Dette er ikke godt nok, mener flere av partiene i opposisjonen. Frp varslet kort tid etter høringen at de vil fremme et mistillitsforslag mot byråden.

– Begrunnelsen er et klart brudd på informasjonsplikten til bystyret, sier Camilla Wilhelmsen, gruppeleder i Oslo Frp, til Aftenposten.

Hun mener Berg burde varslet bystyret senest etter møtet 18. desember i fjor.

– Det er jo dessverre ikke overraskende fra Frp, men det er likevel trist at mistillitsforslag misbrukes på denne måten. Alle som var til stede i høringen fikk høre overbevisende redegjørelser for hvor grundig det er blitt jobbet med å sikre Oslo rent og trygt drikkevann, skriver MDGs gruppeleder Sirin Stav i en e-post til Aftenposten.

De andre partiene har så langt ikke konkludert i saken. Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier partiet trolig vil konkludere neste uke. Men hun mener byrådens begrunnelse for å ikke varsle bystyret om saken før 20. mai i år, er tynn.

– Vi får bekreftet at byråden har hatt informasjon om overskridelsene i lang tid, og vi opplever mange rare begrunnelser for hvorfor hun ikke kunne dele dette, sier Rygg.

Trolig vil det være byrådets støtteparti Rødt som vil avgjøre Bergs skjebne, dersom de andre partiene i opposisjonen støtter mistillitsforslaget.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud skriver i en SMS til Aftenposten at hun nå skal ta med seg sine inntrykk fra høringen videre til interne møter i Rødt.

«Jeg kommer ikke til å kommentere saken i media før vi har hatt våre interne møter», skriver hun.

Camilla Wilhelsmsen i Frp mener byråd Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten overfor bystyret og varsler at Frp vil fremme mistillitforslag.

Ingen møter før i mars i år

Gigantprosjektet som skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier, er det største enkeltinvesteringen i Oslos historie. Denne skulle opprinnelig koste 12,5 milliarder kroner. Nå har kostnaden økt til 17,7 milliarder.

Under høringen kom det blant annet frem at Berg ikke var i møte med Vann- og avløpsetaten om saken før 12. mars i år, selv om de første signalene om budsjettsprekk kom allerede i mars i fjor. Da gikk tilbudsfristen ut på den første store kontrakten i prosjektet.

Direktør i Vann- og avløpsetaten (VAV) Anna Maria Aursund fortalte under høringen at etaten ble tatt på sengen over at tilbudene som kom inn, var nesten én milliard kroner høyere enn kommune hadde tatt høyde for. I november kom en ytterligere smell da tilbudene på den neste store kontrakten var hele 1,5 milliarder kroner dyrere enn estimert.

– Jeg synes det er helt uforståelig at byråden ikke deltok på møter om saken før mars 2021, sier Rygg.

– Hvis du får informasjon om at et prosjekter har en så ekstrem kostnadsutvikling, så bør du umiddelbart ta et møte med etaten og se hva som kan gjøres. Og ikke minst vise at du er urolig for prosjektet og engasjert, sier Rygg.

Det er uforståelig at byråden ikke deltok på møter i saken før mars i år, mener Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Berg pekte på at hun i perioden januar 2020 til august 2020 var i foreldrepermisjon.

Hun pekte videre på at etaten frem til 18. desember mente de selv kunne håndtere overskridelsene innenfor styringsrammen. Dette ble bekreftet av direktør i etaten, Anna Maria Aursund, under høringen.

Vann- og avløpsetaten anslo i februar i år at prosjektet ville trenge 3,4 milliarder kroner mer. Flere av partiene i opposisjonen mener byråden senest på dette tidspunktet burde ha informert bystyret. I stedet valgte hun å vente på en ekstern kvalitetssikring.

Berg mener hun gjorde rett i å vente med å informere bystyret til hun kunne legge frem et forslag til en ny kostnadsramme som var grundig gjennomarbeidet.

– På dette tidspunktet (februar 2021, red.anm.) var det ikke åpenbart at økningen av kostnadsrammen var det eneste alternativet. Det måtte jeg vite før jeg gikk til bystyret og ba om en økt ramme, sa Berg under høringen.

Også VAV-direktøren uttalte under høringen at det ville være problematisk å gå ut med tallene i februar, blant annet fordi det kunna ha avslørt tilbudsprisene før en eventuell utlysning av ny konkurranse.

Flere av partiene i bystyret mente tvert imot at de ville hatt god nytte av informasjonen selv om den ikke var kvalitetssikret. Og at de kunne behandlet den konfidensielt.

– Bystyret er blitt fratatt et handlingsrom gjennom at Berg ikke har varslet tidligere. At vi er fratatt dette, er vi ganske oppgitt over, uttalte Anne Haabeth Rygg under høringen.

Også Røds Eivor Evenrud var opptatt av når bystyret ble varslet:

– Er det ikke vi folkevalgte som skal vurdere hva som er nyttig å vite eller ikke, spurte hun, og viste til at overskridelsen vil gi økte kostnader i vann- og avløpsavgifter for alle i Oslo.

Reservevannforsyningen inkluderer en tunnel fra Tyrifjorden til Oslo, og dette vannbehandlingsanlegget på Huseby. Nå ber byrådet bystyret om å øke kostnadsrammen med 5 milliarder kroner.

Økte usikkerhetsmarginen

Da Holte Consulting kom med sin konklusjon i mai, mente de prosjektet trengte hele 5,2 milliarder kroner for å komme i havn. Dette fordi de hadde tatt høyde for enda mer usikkerhet i prosjektet, opplyste Kristian Mehus i konsulentfirmaet under høringen.

Rapporten konkluderte med at den kraftige prisøkningen i markedet var vanskelig å forutse. Ifølge rapporten vil prosjektet ikke bli billigere ved å avlyse konkurransen og starte på nytt, og Mehus advarte om at man da ikke vil rekke Mattilsynets frist 1. januar 2028.

Opposisjonen mener imidlertid at hverken Holte-rapporten eller høringen har gitt godt nok svar på den kraftige kostnadsutviklingen, og at det ikke er godtgjort at prisutviklingen i markedet sto for hele veksten.