Oslo

Ingen regler for hvor trangt barn kan ha det i friminuttet

Nesten alle skoler som er bygget i Oslo de siste årene, har mindre lekeområder enn det fagfolk anbefaler. Nå krever MDG nasjonale minstekrav for barnas utemiljø.

Nye Ruseløkka skole i Vika er en av mange skoler i Oslo der elevene får langt mindre uteplass enn anbefalt. MDG mener barnas utemiljø er blitt ofret når byene er blitt utviklet.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Til skolestart skal nye Ruseløkka skole i Vika stå ferdig. Da vil hver av de 690 elevene få 7,8 kvadratmeter å boltre seg på i skolegården. Det er 10–12 kvadratmeter under det fagfolk mener er smertegrensen for uteplassen barn trenger i skole og barnehager, og 22 kvadratmeter under anbefalt uteplass for skolebarn.

Ruseløkka skole er ikke unik. Snittet på uteområdene på skolene i indre by er på under 10 kvadratmeter pr. barn. Flere skoler ligger under 5 kvadratmeter pr. barn. Og av de 18 skolene som er bygget eller er under oppføring de siste fem årene i Oslo, er det kun fire som ligger over anbefalt minstegrense.

Les hele saken med abonnement