Svært mange ulykker med elsparkesykkel. 421 skader i juni, mer enn dobling fra i fjor.

Det er tredje sommer med elsparkesykler i Oslos gater. Skadetallene har hittil gått bare én vei: oppover. Tallene for juni viser en dobling fra fjoråret.

Overlegene Henrik Siverts, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss fra Oslo universitetssykehus sa at over halvparten av alle som blir skadet i elsparkesykkel-ulykker i helgene, er alkoholpåvirket.

Tirsdag la Oslo skadelegevakt frem nye tall. Det er registrert 421 elsparkesykkelskader i juni. Dette er medregnet pasienter som er blitt sendt direkte til mottak på Ullevål sykehus.

Detaljene viser hvordan skadene i juni skjedde:

  • 57 prosent skadet seg i tidsrommet kl. 23.00–05.00.
  • 55 prosent av alle som skadet seg i helgene, var alkoholpåvirket.
  • 43 prosent av de skadede er kvinner, 57 prosent er menn.
  • 6 prosent av skadene var betegnet som alvorlige.
  • 17,5 prosent av dem som skadet seg, var under 18 år.

– Vi har ingen enkeltaktivitet som klarer å lage så mye skader som elsparkesykler nå, sa overlege Henrik Siverts, overlege ved Oslo skadelegevakt, på pressekonferansen.

Flere må til Sunnaas for rehabilitering

Det er spesielt i helgene at skadetallene har vært høye. 54 personer skadet seg den andre helgen i juni. Helgen etter var tallet 51.

– Det er heldigvis ikke dødsfall i Oslo ennå. Men det kan skje, og det er nesten rart det ikke har skjedd ennå, sier Siverts.

De har hatt et dødsfall på Ullevål sykehus, men de opplyser at det er uavklart om det var en Oslo-pasient.

– Det har vært flere hodeskader som har vært nær dødelige skader, sier Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi på Ullevål sykehus.

Siverts opplyser at det er flere som også har endt på rehabilitering på Sunnaas sykehus etter ulykker.

Oslo skadelegevakt oppfordrer nå sterkt til nattestenging.

Pål Aksel Næss ved avdelingen for traumatologi på Ullevål sykehus mener bruk av elsparkesyklene rett og slett bør forbys etter midnatt, men aller helst fra kl. 23.

– Mange ulykker skjer mellom kl. 23 og midnatt, og da bør man ikke ha tilgang til denne type leketøy. Vi ser det påvirker skjebnen til folk, og det er en belastning for helsevesenet, sier Næss.

De frykter nå hva som vil skje fremover når skjenkingen i Oslo igjen er utvidet fra å stenge midnatt til å stenge kl. 03.

Legevakten må bemanne opp

I mai registrerte Oslo Skadelegevakt 205 skader mot 90 i mai i fjor. Det vil si at det i årets mai måned ble registrert 6,6 skader pr. dag. I april var det mer enn tre ganger så mange skader som året før.

I juni 2021 ble det registrert i snitt 14 skader på legevakten daglig. Året før var det 6,2 skader daglig.

– Nå må vi bemanne opp i helgen både og natt for å ta hånd om elsparkesykkelskader, for at det ikke skal gå utover andre pasienter vi har, sier Siverts.

Det fortelles om svært alvorlige skader som fjerning av milt, brystskader og knuste ansikter.

– Det er over alle staur og vegger teit. Jeg tror ikke vi får gjort noe med holdningen til hvordan de kjører, for det er mye i fylla. Vi ser promille fra 1,5 til 3, sier Gaarder.

Nye regler kommer

Elsparkesyklene er blitt et hett tema også denne sommeren. Nylig la Oslo kommune ut på høring sin nye forskrift for å regulere markedet. De har fått inn rekordmange høringssvar.

Sist uke tordnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Aftenposten.

– Det er veldig, veldig mange klager som kommer til oss. Og det er mange skader. Nå må brukere og aktører skjerpe seg, sa Johansen.

Han fikk imidlertid motbør for sine utsagn av sjefen for utleieselskapet Voi.

Skadene som forårsakes av kjøring med elsparkesykler bekymrer Oslo Skadelegevakt.

20 000 elsparkesykler

Allerede i fjor sommer skrev Oslo skadelegevakt om sin bekymring. De anbefalte allerede da at elsparkesyklene burde bli stengt for bruk på natten etter at antallet skader med elsparkesykler hadde økt fra 155 i juli 2019 til 194 i juli 2020.

Denne sesongen har forsterket bildet.

Tall fra Bymiljøetaten i kommune viser at det denne sommeren kan være så mye som 20.000 elsparkesykler i Oslo. Det er en firedobling fra anslaget på 5000 i 2019.

En kartlegging Veivesenet gjorde i mai viste at det var ti ganger større risiko for å skade seg på elsparkesykkel som på sykkel.

Det ble innført strengere regler for elsparkesykkel i mai. Blant annet kan man bli bøtelagt med 3000 kroner for å være flere personer på kjøretøyet. Det er heller ikke lov å passere fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt fortere enn 6 km/t.

Rekordpågang

«Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune» har i juni vært ute på høring.

Der har byrådet listet opp en rekke nye regler aktørene kan måtte forholde seg til.

Et av forslagene har vært å nedskalere antallet elsparkesykler til utleie til maksimalt 8000 i hele byen. Det er mer enn halvering av dagens antall og innebærer strenge reguleringer for sentrum av byen. I forskriften er også et av forslagene nattestenging fra 01.00 til 05.00.