Ringveien i Oslo åpen igjen etter vannlekkasjen torsdag kveld

Deler av Ring 3 ved Storo i Oslo er stengt etter en vannlekkasje. Lekkasjen er nå stoppet, men det er fortsatt trafikale problemer i området.

Lekkasjen oppsto nordvest for Storo. Det var en stund lange køer i begge retninger på Ringveien, riksvei 150.

Fredag morgen var venstre felt i veien ved Storokrysset fortsatt stengt på grunn av opprydningsarbeidet, melder Statens vegvesen. I løpet av formiddagen ble det feltet åpnet igjen.

– Vi forsøker å stenge veien for å få kontroll over situasjonen, sa oppdragsleder Håkon Nilsen i politiet til VG. Det var litt før kl. 20 torsdag kveld.

Da var kaoset var på sitt verste. Flere patruljer jobbet med å sperre påkjørsler til Ring 3. Tåsentunnelen mot øst og Lørentunnelen mot vest ble stengt.

Politiet eskorterte bilister som hadde vært innesperret, bort fra Ringveien, forteller Olav Olsen, Aftenpostens fotograf på stedet.

Bildene hans viser et stort hull i asfalten på Ringveien, nesten rett under gangbroen sør for avkjøringen til Betzy Kjelsbergs vei.

Vannet rant også inn i boligområdene ved Ring 3 og forårsaket store utfordringer for beboere og brannmannskaper.
Det er et stort hull i asfalten på Ringveien like sør for avkjøringen til Betzy Kjelsbergs vei.
Noen heldige ble båret gjennom vannmassene ved Storo-lokket.
Vannlekkasjen er på Ringveien, men vannet har nådd helt til Storo-lokket.

Lekkasjen gjorde at det var fare for skade på veinettet og bygningene rundt. Det sa operasjonsleder Guro Sandnes i politiet til TV 2 torsdag kveld.

Vannlekkasjen fører til store trafikkproblemer. Det ble anbefalt omkjøring om E18.

Det ble kjørt ett T-banespor mellom Nydalen og Store, noe som førte til forsinkelser på linje 4 og 5. Sporveien opplyste i 21-tiden at det skulle kjøres som normalt igjen på begge spor.

Natt til fredag jobbet mannskapene fra vann- og avløpsetaten på stedet.