Handelsstanden frykter folketomt regjeringskvartal

Regjeringen vil ha et levende bymiljø. Handelsstanden frykter køer av varebiler som venter på sikkerhetsklarering.

Oslo Handelsstands Forening tror det blir vanskelig å få til varelevering til virksomheter i og rundt regjeringskvartalet.
  • Astrid Løken

I forslag til reguleringsplan, som ble lagt ut på høring fredag, står det at åpenhet og byliv i regjeringskvartalet skapes gjennom naturlig og fri bevegelse av publikum og besøkende.

Vil skape levende bymiljø

«Regjeringskvartalet ligger i hjertet av Oslo. Når vi skal bygge regjeringskvartalet i hjertet av hovedstaden må vi legge til rette for gode for gode byrom. Da må vi legge til rette for et levende bymiljø», sa moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

I forslaget til reguleringsplan står det videre:

  • Grubbegata har potensial til å bli et levende «departementsstrøk» og en, for Oslo, ny gatetypologi.
  • Det legges også opp til bevertning/kafé i den såkalte Regjeringsparken.
  • Tradisjonelt byliv med butikker og servering skjer ellers i de tilliggende gatene Akersgata og særlig Møllergata.

Men sikkerhet har høy prioritet. For å hindre terrorangrep skal det ikke være tillat med biltrafikk i området.

Og det er høyt usikkert hvorvidt bussen vil kjøre gjennom Akersgata igjen. Det skjer bare om man finner en sikkerhetsmessig akseptabel løsning, står det i forslaget til reguleringsplan.

Varelevering med klarerte kjøretøyer

Det blir også begrenset adgang med bil fra Ring 1; det foreslås eksempelvis at tilknytningene til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.
Og vareleveringen blir høyt bevoktet. «Det tillates varelevering til eiendommene med kjøretøyer som er klarert før de kommer gjennom det ytre petimeteret», står det i forslag til reguleringsplan.

Oslo Handelsstands forening (OHF) er glad for at byliv har fått høy prioritet, men de tror det blir vanskelig å få til i praksis med så mange restriksjoner.

– Vi er opptatt av at varetransport og servicebiler kan komme seg inn til forretninger og spisesteder innenfor og ved regjeringskvartalet. Hvis de vil ha publikumsrettet virksomhet i Møllegata og tilliggende gater må det være enkelt å få varer inn dit. Vi leser at det kan bli vanskelig å få til sikkerhetssjekker og forhåndsavklaringer av sjåfører. Forslagene viser de ikke har skjønt at vi må ha varetransport inn hvis folk skal bruke butikkene og serveringsstedene, sier Henriksen.

OHF redd det ikke blir laget gode nok praktiske løsninger for varetransport som fungerer.

OHF frykter varebiler i kø utenfor

– Bekymringen vår er at det vil stå et langt tog av varebiler som venter på å få levert varer. Det vil skade alle som bruker området. Myndighetene må inn i de praktiske detaljene om man skal få dette til å fungere, sier Henriksen.

Ifølge Henriksen jobber Oslo kommune med en såkalt bylogistikkplan
for varelevering i sentrum.

– Vilkår for varetransport i regjeringskvartalet må henge sammen med bylogistikkplanen, påpeker Henriksen.

– Dropp kantinen

I dag er det ganske dødt i området i og rundt regjeringskvartalet. OHF har en klar idé til hvordan man skal få folk ut i gatene i og rundt regjeringskvartalet.

– Legg ned kantinen. Seriøse serveringssteder kan forplikte seg til å levere rask og god lunsj og møtemat og til gunstige priser. Det er gjort i andre byer, som for eksempel Stockholm. På den måten kan man få liv i gatene i og rundt regjeringskvartalet, sier Henriksen.

Statsbygg: Kan ha varetorg utenfor sikkerhetssonen

– Vi har jo over lang tid hatt dialog med OHF. Og vi deler jo ønsket om at det skal være virksomhet i og rundt regjeringskvartalet. Vi skjønner at hvis det skal være virksomhet må varetransporten fungere, sier
Knut Jørgensen, prosjektdirektør for regjeringskvartalet i Statsbygg
Ifølge Jørgensen skal de vurdere ulike løsninger.

– Vi kommer for eksempel til å vurdere varetorg. Da kan
varebilene levere varene som skal inn ett sted, og så går varene videre med klarerte kjøretøy. Det er jo også et alternativ som ligger i begrepet grønn varelevering, sier Jørgensen.

Han presiserer at regjeringskvartalet også vil ha behov for
håndverkere i fremtiden.

– Så det etableres ordninger slik at de kan komme inn, sier
Jørgensen.

– Hva synes du om forslaget til OHF om å droppe kantinen?

– Det er absolutt et godt innspill. Vi tar det med oss, sier
Jørgensen.

Slik kan et bilfritt Oslo sentrum bliHer er et forslag til bilfritt sentrum som Oslo Høyre støtter