Enkelte vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet settes på pause

Oslo utsetter enkelte vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Kommunen vil prioritere koronavaksinering av byens 12–15 åringer.

I disse dager vaksineres 12–15 åringer mot korona. Nå utsetter Oslo kommune enkelte vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet for å komme i mål før høstferien.

I Norge tilbys alle barn og ungdom en lang rekke vaksiner fra fødsel og frem til fylte 16 år. Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet består av vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer.

Difteri, stivkrampe, kikhoste, meslinger, kusma, røde hunder og HPV-virus er bare noe av det barna tilbys vaksiner mot.

Nå settes enkelte av disse vaksinene midlertidig på pause i Oslo.

Det bekrefter Helseetaten i Oslo kommune. Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, utdyper:

«Noen vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet i Oslo er satt på pause frem til koronavaksineringen av barn og unge mellom 12–15 år er gjennomført.» skriver Lindeboe i en e-post.

Gjenopptas etter høstferien

Den korte pausen vil gjelde Oslo-elever på 7. trinn og 10. trinn som etter planen skulle vaksineres med én av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet de neste par ukene.

Elever under 12 år på 7. trinn kan følge barnevaksinasjonsprogrammet som normalt.

Etaten tror koronavaksineringen av 12–15 åringene vil i pågå frem til høstferien. I Oslo vil den i år starter 4. oktober og varer til 8. oktober.

Årsaken til pausen for denne gruppen er at det skal gå minst én uke mellom ulike vaksiner, opplyser Lindboe. Pausen gjelder altså kun i tilfeller vaksineringene sammenfaller i samme tidsrom.

– Hvilke vaksiner vil bli utsatt?

– Vaksinering av HPV-vaksinen og boosterdose mot stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt settes en kort stund på pause. Programmet gjenopptas etter høstferien, avslutter Lindboe.