Oslo

Én av tre biler borte fra Ring 3

Det var 33 prosent færre biler på Ring 3 tirsdag morgen sammenlignet med tirsdag for en uke siden, viser tall fra Statens vegvesen.

Kaoset som var ventet i forbindelse med tunnelrehabiliteringen på Ring 3 ved Smestad har hittil uteblitt fordi mange bilister har latt bilen stå eller kjørte andre veier.
  • Heidi Anne Johnsen
  • Kjersti Flugstad Eriksen
  • Wasim Riaz
    Journalist

Det hjelper å fjerne hver 3. bil! Også i ettermiddagsrushet melder Vegtrafikksentralen om mindre trafikk enn vanlig, og fin gli.

— Dette er svært gledelig. Med en slik dugnadsånd vil effektene av kapasitetsbegrensningene på Ring 3 bli mindre merkbare, sa prosjektleder for tunnelrehabiliteringen i Vegvesenet, Hilde Ulvik, da det ble klart at morgenrushet gikk fint som smør til tross for halvert kapasitet i Smestadtunnelen.

Tall Vegvesenet har hentet ut fra tellepunkter på Ring 3 viser at det i tidsrommet klokken 07 til 09 passerte 33 prosent færre biler, sammenliknet med samme tidsrom tirsdag 26. mai.

— Trafikkbildet i dag var en god indikasjon på at trafikantene kan tilpasse seg en ny situasjon. Men det er viktig at folk fortsetter å velge andre reisealternativer enn bil også i morgen, neste uke og for den saks skyld de neste årene. Tunnelprosjektet er stort og langvarig, sier Ulvik.

Les også:

Les også

Derfor tar det fem år å ruste opp Oslo-tunnelene

Hvor ble de av?

Det var på forhånd varslet lange køer i forbindelse med oppstart av det såkalte tunnel-prosjektet der ti Oslo-tunneler skal rehabiliteres de neste årene. I den forbindelse ble to felt i Smestadtunnelen stengt mandag kveld.

De som fulgte trafikken langs Ring 3 tett tirsdag morgen, kunne raskt se at de fryktede køene uteble. Spørsmålet er hvor de kjørende ble av?

— Vi har indikasjoner på at folk kanskje har reist litt tidligere. Det kan virke som flere har tatt T-banen, og kanskje vært litt tidlig ute. Det gjør at kapasiteten vår blir veldig mye større, sier Martin Hinsch, kommunikasjonsansvarlig i Ruter.

Han forteller at Ruter ikke trengte å sette inn de ekstra bussene de hadde i bakhånd.

— Alle våre busser i rushtiden har vært i rute. Vi hadde folk ute på Smestad fordi bussene skulle kjøre nye traséer. Bussene var ikke overfylte, så vi har ikke brukt den beredskapen vi hadde stående klar, sier Hinsch.

Trolig har flere brukt kollektivtransport, men Ruter har ikke tall ennå.

Send oss dine innspill: Hvordan kom du deg på jobb i dag? Eller ble du hjemme?

Fulle innfartsparkeringer

Flere enn normalt valgte åpenbart å kjøre til nærmeste tog- eller T-banestasjon, og la bilen stå der. Ifølge Hinsch var det særlig fullt på innfartsparkeringen ved Kolsås i Bærum i morgentimene.

— Innfartsparkeringen på Kolsås fløt litt over, bekrefter Morten Estensmo, som er leder for trafikketaten i Bærum. Her ble biler etterlatt både på nysådd plen og på parkeringsplassen som hører til Kolsåssenteret like ved.

Det er per i dag ikke skiltet noen parkeringsrestriksjoner på senterets parkeringsplasser, så biler blir ikke fjernet. Det bekymrer senterleder Jarle Alværn.

— Det blir et problem for oss hvis reisende fortsetter å ta parkeringsplassene til våre kunder. Vi har forsøkt å strekke det så lang som mulig før vi lager parkeringsrestreksjoner for kundene våre, for å gjøre det lettest mulig å handle her, sier han.

Bærum kommune er i dialog med Jernbaneverket for å se om man kan løse problemet.

Venter rolig ettermiddag

Trolig vil det gå fint i ettermiddag også.

— Ettermiddagsrushet er mer spredt. Vi har tro på at det skal gå bra, i og med at det virker som at det har vært færre biler på veiene, så vi har stor tro på at det skal gå fint, men det er vanskelig å forutsi, sier Hinsch.

Les også

  1. - I verste fall kan det ta fire timer å komme seg fra Sinsen til Smestad

  2. Oslo har vedtatt dieselforbud