Historisk kompensasjon til lærer og gjennomslag for hunden Larsen. Her er sakene som preget aprilmøtet i Oslo bystyre:

Bystyret vedtok også en ny plan for boliger i Rødtvet i Groruddalen, der Høyre og Rødt sikret færre blokker og flere småhus.

Cecilie Lyngby i Folkets parti, tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger, hadde med seg bilde av sin gamle hund Larsen i bystyret onsdag. Målet var å få gjennomslag for pelsterapi for eldre på Oslos sykehjem.

Her er seks av sakene som preget aprilmøtet i Oslo bystyre.

1) 350.000 kroner til voldsutsatt lærer

Den pensjonerte læreren Clemens Saers tildeles 350.000 kroner. Han får i tillegg en beklagelse fra bystyret, åtte år etter at han fikk varige skader i strupen etter å ha blitt angrepet av en elev i klasserommet.

Med unntak av byrådspartiene, stemte alle partiene i bystyret for forslagene, som omtales som historiske. Det er første gang bystyret går inn og bevilger penger til en enkeltperson på denne måten.

Byrådspartiene advarte om at vedtaket bryter med likebehandlingsprinsippet. De mener det kan skape en presedens som gir uoversiktlige konsekvenser for kommunen.

Det ble flertall etter at Venstre snudde i saken. De gikk først sammen med byrådspartiene om å finne en ny, generell erstatningsordning. Men byrådet trakk forslaget fordi de mente det ble for vanskelig. Byrådet ble likevel pålagt av opposisjonen om å forsette jobben med å utrede en generell ordning.

Clemens Saers fikk en beklagelse og penger fra bystyret. Her med støttespillere fra Folkets parti, Høyre og Venstre. Også Rødt, Frp, Sp og KrF sto bak vedtaket.
Cecilie Lyngby i Folkets parti, tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde med seg bilde av sin gamle hund Larsen i bystyret onsdag.

2) Gjennomslag for hunden Larsen

Det ble munter stemning i salen da Cecilie Lyngby i Folkets parti dro opp et bilde av sin gamle hund.

– Da han døde, raknet det helt, forteller Cecilie Lyngby om hunden Larsen. Først når en ny valp var på plass, gikk det bedre.

Lyngby fortalte at hun hadde tatt med et bilde av Larsen for at de andre politikerne i bystyret skulle kjenne hva et slikt bilde gjør med dem. Kanskje virket det. Lyngby fikk i alle fall hele bystyret til å stemme for sitt private forslag, «Terapi med pels».

Nå er byrådet pålagt å legge til rette for samarbeid mellom sykehjem, omsorgspluss-boliger og andre kommunale tilbud og tilbydere av terapidyr.

3) To byråder fikk habilitetsrefs

To byråder fikk sterk kritikk for at deres byrådsavdelinger hadde for dårlige rutiner for å vurdere sine byråders habilitet. Dette gjelder byrådsavdelingen for byutvikling, der Hanna Marcussen (MDG) er byråd, og byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, der Omar Samy Gamal (SV) er byråd.

Det førte til at det ikke ble avdekket at Plan- og bygningsetaten, som er Marcussens underordnede etat, var inhabil i saker der hennes brors firma var involvert. Han var partner i et stort arkitektbyrå i Oslo.

Saken førte til en gransking av 262 vedtak i 2020, som viste at to vedtak var ugyldige på grunn av at Marcussen var inhabil og dermed også Plan- og bygningsetaten som hennes underordnede etat. De to vedtakene måtte derfor vurderes på nytt av en ny etat.

Byrådsleder Raymond Johansen sier byrådslederens kontor nå vil se på hvordan man kan ytterlig styrke muligheten til å avdekke og vurdere habilitet hos byrådene.

Rettelse: I en tidligere versjon i denne saken sto det at dårlige rutiner førte til at de ikke ble avdekket av Marcussen var inhabil i behandling av saker knyttet til hennes bror og søster, som begge er arkitekter. Dette er ikke riktig, da byrådsavdelingen hele tiden var klar over at Marcussen var inhabil i saker som omhandlet hennes søsken, og hun har aldri behandlet saker der de var involvert. Ingen saker der søsknene hennes var involvert direkte ble heller behandlet av Plan- og bygningsetaten.

Bystyret sier ja til at kommunen skal betale mer å fange CO₂ fra søppelforbrenningen på Klemetsrud.

4) Bystyret sa ja til Oslos «månelanding»

Et bredt flertall i bystyret godkjente at kommunen tar langt mer av regningen for å fange CO2 på søppel fra Klemetsrud.

Det var i slutten av mars at byrådet varslet at de vil gå videre med fangst- og lagringsprosjektet selv om det hverken fikk støtte fra EU eller mer penger fra regjeringen.

Oslo kommune vil nå bidra med 2, 1 milliarder kroner som skal lånefinansieres.

Anlegget skal kunne kutte utslipp tilsvarende 17 prosent av Oslos utslipp, og det er avgjørende for å nå byrådets klimamål. Anlegget skal være klart til å fange CO₂ i 2026.

Totalt vil prosjektet koste 9, 2 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet og Folkets Parti FNB stemte nei til forslaget.

Ny plan for Rødtvet ble vedtatt onsdag, men med færre blokker enn det opprinnelige forslaget.

5) Gjennomslag for blokkopprøret på Rødtvet. Ny plan.

Industriområdet på Rødtvet i Groruddalen skal omgjøres til et boligområde. Byrådet har gått inn for et forslag som skal gi 800 boliger – de fleste blokker.

Kritikerne har ment at det ble altfor mange høyhus.

Onsdag sikret Rødt sammen med de borgerlige partiene flertall for å øke andelen småhus på Rødtvet betydelig. De vil ha en såkalt «tett-lav-bebyggelse» og lavblokker opp til fire etasjer.

Aps Abdullah Alsabeehg var ikke så fornøyd.

– Med lavere utnyttelse blir det færre boliger, og det kan bli store forsinkelser, sa Ap-politikeren, som likevel måtte se at byrådspartiene fikk flertallet mot seg.

– Noe blokker er bra, men vi ønsker også rekkehus og townhouse. Det blir færre boliger ja, men det blir riktige boliger, sa Høyres representant, James Stove Lorentzen i bystyret.

Over 5000 kvadratmeter av Grünerløkka sykehjem står tomt. Kommunen vil pusse det opp, og gjøre det om til boliger for flyktninger.

6) Flytter 300 millioner kroner for å pusse opp

Oslo kommune skal ta imot 2000 flyktninger i år, men må også forberede seg på flere. For å være sikre på at de har nok boliger om det kommer flere flyktninger, vil byrådet nå pusse opp noen av de rundt 100 ubrukte bygningene de har i byen. Bystyret bestemte seg i dag for å flytte på 300 millioner kroner i budsjettet, for å få penger til dette. Pengene tas ved at det settes av mindre penger til utbetalinger av fremtidige pensjoner. Byrådet vil også forsøke å få pengene som skal gå til å ta imot flyktningene tilbake fra staten.

Innbyggerforslag:

Bystyret skulle etter planen behandle fire innbyggerforslag. Men to av disse ble skjøvet til neste møte på grunn av tidsnød.

Et innbyggerforslag gir byens innbyggere mulighet til å få bystyret til å behandle saker de er opptatt av. Kravet er å skaffe minst 300 underskrifter til forslaget.

Disse forslaget ble utsatt:

Disse to forslagene ble behandlet. Begge forslagene ble nedstemt.

For de som har lyst til å lytte til kveldens debatt, ligger opptak av hele møte her.