Oslo

Bygget 100 kvadratmeter bolig i kjelleren på Nordstrand

Nå er det blitt langt enklere å bygge om kjelleren til bolig. Kunstfotograf Marius Schultz fikk plass til to leiligheter på 50 kvadratmeter hver.

Firemannsboligen på Nordstrand ble pusset opp i forbindelse med at den fikk to nye boliger i kjelleren. – Huset har fått nye trapper, dører og hjørnekasser, sier Marius Schultz.
  • Edel Bakkemoen
    Edel Bakkemoen
    Journalist
Terrassen er blitt bygget inn i stuen.
- Vi har flerret berget, planert og lagt ny plen å få et fint og funksjonelt uteområde, sier Marius Schultz.
Gammel trappegang til kjeller - under oppussing.
Gammel trappegang til kjeller - nesten ferdig oppusset.
Kunstfotografen skal ha atelier i deler av kjellerboligen.
- Det koster 20-30 prosent mer å ha en prosjektleder, men til gjengjeld tar vedkommende ansvar for å få alt på plass som det skal, sier huseieren, som har sett en underleverandør gjøre flere mislykkede forsøk på å få montert den nye døren riktig.
Fra nytt bad i kjeller.
Fra nytt bad i kjeller.

– I byen er det lurt å utnytte arealet i kjelleren til bolig. Det kan bli dyrt, men allikevel lønne seg, sier huseieren, Marius Schultz.

Han har nettopp ferdigstilt et prosjekt i en firemannsbolig på Nordstrand i Oslo, der to identiske leiligheter i første etasje hver er blitt utvidet fra 90 m² P-areal til 140 etter at kjelleren ble bygget om. Dessuten ble terrassen trukket inn og omgjort til stue. Nå kan de to leilighetene brukes som de er, med ny interntrapp ned til kjellerboligen, eller deles i fire selvstendige enheter. Endringene er skjedd og boarealet kraftig øket uten at huset har endret fotavtrykk.

Det er malte treplater på veggen og tregulv i de nyinnredede kjellerrommene i det gamle trehuset. Her blir det fotoatelier.

Det er et såkalt svenskehus i tre fra begynnelsen av 1950-tallet, og naboene i øverste etasje fikk loftsareal i bytte mot det de disponerte i kjelleren. Marius Schultz eide begge boligene på grunnplanet, men har solgt den ene. Han har tidligere erfaring med kjellerutbygging i Ullevål hageby.

En innredet kjeller kan bli selveiet bolig, utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien, og øker verdien på boligen.

Les også

Les også: Bare trappen fikk stå igjen da familien totalrenoverte

Det er fortsatt søknadsplikt

I år er det blitt enklere å bygge kjeller om til boligareal, men man må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Den må være godkjent før boligen tas i bruk.

- Med en takhøyde på 2,3 meter, ny trapp, malte treplater på veggen og solid tregulv på nystøpt mur med isolering, radonsperre og varme er det er blitt fullverdig boligstandard i kjelleren, mener huseieren.

Arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk mener det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet.

– Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. Vi anbefaler generelt at boliger skal ha en takhøyde på minst 2,4 meter og utsyn gjennom vinduet, sier han.

– Få god romfølelse!

- Soverom med vindu som rømningsvei skal få en liten stige, eller et møbel, som gjør det lett å komme opp til vinduet, sier huseier Marius Schultz.

I kjellerlokalene på Nordstrand er takhøyden 2,3 meter, noe som er ti cm over kravet til nye boliger og er 30 cm over det nye minstekravet til boligrom i kjeller.

Takhøyden var før 1,9 meter.

– Vi har gravd formidable masser ut av kjelleren og støpt nye gulv. Vi har lagt skikkelig isolasjon, radonsperre og varme under tregulvet, og vi har satt inn så store vinduer som mulig. Jeg synes det er en kjempefordel å slippe lysgraver. Vinduene skal også være rømningsveier, og på soverommene skal vi gjøre det lett å komme til ved å sette opp noe som kan brukes som trapp opp, sier Marius Schultz.

Brannsikring i trapper

Det er strenge krav til brannsikring. Marius Schultz hadde en brannvernkonsulent til å legge en plan for hele prosjektet.

Fellesrom med trappeganger er med på å gi romfølelse totalt i boligen, mener han.

De gamle trappene ned til kjelleren er bevart og dessuten blitt utstyrt som rømningsvei med forsterkede vegger og ny brannmaling på treverk, og de sterkeste branndørene er satt inn.

Det er strenge krav til brannsikring i trappeoppganger. Nå er det de nye trappene midt inne i leiligheten som kommer i hverdagsbruk.

Kunstfotografen skal imidlertid ha atelier i en del av kjelleren – og da er det greit med inngang fra den gamle trappen.

– Bruk fagfolk

Ved å bygge ut kjeller og terrasser har firemannsboligen fått to større leiligheter som hver går over første etasje og kjeller i dag, men som egentlig er fire selvstendige leiligheter.

Han har brukt arkitekt, interiørarkitekt og prosjektleder som sørget for kvalifiserte håndverkere, og råder andre til å bruke profesjonelle folk til alt grunnleggende arbeid.

Arkitekten har vært ansvarlig utbygger og sendt inn nødvendige søknader, og en brannvernkonsulent har laget en brannsikringsplan for hele tiltaket.

– Det er stort prosjekt å grave ut og bygge opp en kjeller med nytt røropplegg og alt som må til angående vann og kloakk. Jeg vil absolutt anbefale å sette bort oppdrag til fagfolk. Arkitekten og jeg var opptatt av det bygningsmessige, og ønsket at alle nye elementer skulle stå i stil med det gamle huset. Det skulle bli nytt, men ikke for nytt, sier Schultz.

Les også

Les også: Mats (3) bor i en hjørnetann

Ønsket fleksible løsninger

Marius Schultz har nettopp solgt naboleiligheten, som han kjøpte og også bygget om til to enheter.

Det ble lagt stor vekt på planløsningen – med muligheter for å bruke rommene til ulike formål og god plass til å sette inn skap både her og der.

– Det er mye å tenke på og mange hensyn å ta, fra plassering av rør og vinduer til størrelse og fasong på ny trapp og materialbruk i det nye boligarealet. For eksempel vil jeg ha malte plater i tre, ikke gips, på veggene i kjellerboligen, både fordi det ikke hører hjemme i et eldre trehus og fordi jeg generelt ikke liker gipsplater, som det dessuten er vanskelig å henge opp bilder på, sier Schultz.

Les også

  1. Forlenget hagesesongen med lekestue

  2. «Mange legger mer arbeid i å kjøpe en bruktbil enn en bolig til 3 millioner»

Les mer om

  1. Bolig
  2. Arkitektur
  3. Interiør