Byrådet har bestemt seg - går for Lambda

Etter en nøye gjennomgang av alle alternativer har byrådet endelig bestemt seg: Lambda skal bygges som planlagt, og skal ikke koste mer enn 2,7 milliarder kroner.

Etter en tenkepause med utredninger har Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bestemt seg for å fortsette med byggingen av Lambda. Det nye Munch-museet kommer på tomten bak ham, og blir nærmeste naboen til Operaen.

Det rødgrønne byrådet som inntok Rådhuset etter valget i fjor, «arvet» flere dyre prosjekter fra sine forgjengere. I fjor høst gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) igjennom kostnadene og alternativene til det nye biblioteket i Bjørvika, før han sa ja til at byggingen fortsetter.

Nå har Johansen & co. gjort det samme med det nye Munch-museet, også kjent som Lambda. Fredag ettermiddag kom den endelige avgjørelsen.

— Vi forvalter skattebetalernes penger, og har vært tydelige på behovet for å gå gjennom kostnader i alle de store investeringsprosjektene. Kultur- og idrettsbygg (KID) gjennomgikk høsten 2015 prosjektet, og kvalitetssikret tallene. Konklusjonen var at gjeldende kostnadsrammen 2,7 mrd vil holde. Nå satser vi på at museet i Bjørvika åpner som planlagt i 2020, sier Johansen til Aftenposten.

Nesten like dyrt på Tøyen

I forrige uke tok også en gruppe innbyggere til orde for at byggingen av Lambda stoppes. De ville ha nye tall for bygging og drift av det nye museet. Nå kan Johansen presentere tallene.

- Stanser vi byggingen i Bjørvika nå for så å bygge nytt på Tøyen, vil kostnadene være rundt 2,5 milliarder korner. Samtidig går vi glipp av den statlige støtten på 605 millioner som er knyttet direkte til Lambda i Bjørvika.

Hittil har kommunen brukt 550 millioner kroner på tomten og grunnarbeid. I tillegg er det inngått avtaler for 400 millioner kroner. Byrådslederen lover streng økonomikontroll fremover. Og allerede i slutten av året vil mye av råbygget være klart.

— KID har nettopp lyst ut to store og viktige entrepriser, råbygg og fasade. Nå oppfordrer jeg norske selskaper til å legge inn anbud, er den klare oppfordringen fra byrådslederen.

Driftskostnadene MÅ ned

Johansen er likevel ikke i tvil om at kommunen ikke har råd til et nytt museum med over 300 millioner kroner i årlige driftsutgifter. Dette er dobbelt så mye penger som kommunen vil få inn fra eiendomsskatten i 2016.

OPT_Munchfasadest_doc6og4l4b3r4814hhjdlck_doc6ogo94itixx18dlxarb-bIzqb1lpn7.jpg

— Det er byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet som har ansvar for Munchmuseet. Avdelingen er i god dialog med etaten for å komme frem til et riktig nivå på driftskostnadene for det nye Munchmuseet. Munch er både vår fremste kulturarv, og derfor også en av Norges fremste salgsvarer. Derfor er jeg sikker på at driftskostnadene vil reduseres.

- Blir det aktuelt å leie ut deler av museet til eksterne aktører? - Det nye Munchmuseet vil ha betydelig inntekter gjennom sponsorer og salg, og derfor er det ikke på nåværende tidspunkt aktuelt å leie ut mer av arealet til andre formål, svarer byrådslederen.

MDG: Fornøyd med gjennomgangen

Forrige helg vedtok årsmøtet i Oslo MDG at partiet ønsker en ny gjennomgang av kostnadene med nytt Munch-museum. De ønsket seg også en prislapp for nytt museum på Tøyen. MDGs gruppeleder, Harald A. Nissen, er fornøyd med byrådets gjennomgang.

- Vi er på generelt grunnlag bekymret for den høye gjeldsgraden til Oslo kommune. Derfor ønsket vi et billigere alternativ. Vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått en garanti på at budsjettet ikke overskrides og at driftsutgiftene skal ned. Det er viktig å skape bevissthet rundt kostnadene for dette prosjektet, uansett lokalisering, sier Nissen.

Partiet har tidligere vært imot Lambda, og skulle gjerne hatt mer tid til utredelser.

— Ideelt sett burde vi hatt enda lengre tid til å utrede alternativene, men jeg forstår at dette vil koste en god del, og forsinke byggingen ytterligere, legger han til.

Oslos ordfører er glad

Ordfører Marianne Borgen (SV) har gjort det klinkende klart at hun står ved avtalen hun inngikk i 2013.

— Jeg er veldig glad for at byrådet er så klar, og setter et endelig punktum for alle mulige spekulasjoner om det nye Munchmuseet i Bjørvika. Det kommer til å bli et flott museum for Munchs kunst, og for hele byen og landet.

— Nå skal vi bruke all kraft på å ferdigstille det nye museet, og selvfølgelig å fortsette det store områdeløftet på Tøyen, sier hun.