Oslo

Denne eiendommen ligger ute for 40 millioner kroner. Det er uvisst hva kjøperen kan gjøre med den.

Tomten er nesten seks mål og ligger sentralt plassert ved Vestre Aker kirke.

Huset har vært i familien Eivind Lorentz Godal-Hadelns eie siden 1800-tallet. Nå er det lagt ut for salg.
  • Stein Erik Kirkebøen

Diskret, ved siden av Vestre Aker kirke, oppe på skrenten ut mot Sognsveien godt skjult bak busker og trær, ligger en spesiell eiendom. Tomten er på nesten seks mål. Den består i øyeblikket av to hus på til sammen drøyt 600 kvadratmeter bruttoareal (390 kvadratmeter primærrom), en engelsk park på flere mål og en garasje som er så skrøpelig at det ikke er tilrådelig å sette bil i den.

  • Før du kaster deg inn i budrunden bør du lese dette!

Ingen interiørbilder

Hvordan huset er innvendig, er for leserne av salgsannonsen uvisst, alle de 31 bildene i annonsen som ligger på finn.no, er av den praktfulle hagen og husets fasade. Ikke ett eneste bilde viser interiøret.

– Det er en grunn til at vi har valgt ikke å legge ut interiørbilder, sier en travel megler, Cecilie Beckmann, i Eie Eiendomsmegling.

– Handler det om et oppussingsobjekt?

– En kan vel si det slik, sier Beckmann.

40 millioner - og mye uklart

Antatt salgssum er 40 millioner. Det er veldig høy pris for en bolig, men for en utbygger kan eiendommen være et røverkjøp med muligheter for stor gevinst. Tomten er stor med plass til å bygge mye. I en by hvor politikerne ønsker fortetting i sentrale strøk, kan en slik eiendom være gull verd for en utbygger.

Men, det er selvfølgelig et stort men med i bildet.

En ting er at huset står på Gul liste. Det betyr at Byantikvaren skal gi en rådgivende uttalelse i byggesaker som berører eiendommen. Men det store stridstemaet er hva eiendommen er regulert til.

To hus ligger på eiendommen som nå er lagt ut for salg. Det hvite hovedhuset har et bruksareal på 300 kvadratmeter, eneboligen på hundre. De ligger meget sentralt, men er likevel skjermet av frodig vegetasjonen.

Regulert til friområde?

I kommunale dokumenter står det park/friområde. Det betyr at det ikke kan bygges på tomten før den er omregulert.

– Hadde eiendommen vært regulert til boliformål, ville det stått et ettall foran salgssummen, mener megler Bechmann.

Om det er mulig å omregulere eiendommen til boligformål, er vanskelig å si.

– Det er alltid lov å søke, men vi antyder nok at det er liten sannsynlighet for at en slik søknad vil gå gjennom, sier både seniorinformasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten og pressekontakt Kristine Langfjord i byrådsavdeling for byutvikling.

Selgernes advokat, Alf Marcus Wiegaard, mener kommunen tar feil.

... eller feil på kartet fra 1977?

– Det er ingen tvil om at det står at eiendommen er regulert til park/friområde. Men den har vært brukt som bolig siden 1800-tallet, og de som har bodd her er aldri blitt informert om noen omregulering. Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon på at så har skjedd, annet enn at eiendommen på et kart fra 1977 plutselig er tegnet inn som friområde. I 1973 var den markert som boligeiendom. Det nærliggende spørsmålet er derfor om det ble gjort en feil i 1977 som ennå ikke er rettet opp, sier Wiegaard.

Han sier også at eiendommen nå blir lagt ut for salg som den er. Hvis den nye eieren ønsker å bygge ut, blir det opp til vedkommende å føre kampen om reguleringen, eller for en omregulering.

Mange skjær i sjøen

Olav Birkenes i Birk & Co, som driver med eiendomsutvikling, fikk en henvendelse om eiendommen på forsommeren. De kommer ikke til å legge inn bud:

– Det finnes muligheter, selv på eiendommer som må omreguleres, men problemet er at dette kan ta mange år som følge av en svært lite effektiv saksbehandling i kommunen. Selv i helt ordinære byggesaker opplever vi nå at behandlingsprosessen går tregt. I det øyeblikk byantikvaren kobles inn i bildet, går ting dessverre enda tregere, sier Birkenes.

Han mener det er mulig å få inn mellom 15 og 50 boenheter, og kanskje enda flere, på eiendommen, avhengig av hva slags regulering man får til.

Men for en utbygger er det mange hindre som må forseres:

– Omregulering fra engelsk park til boligformål er nok det største hinderet. Dernest kommer utgiftene ved å sette i stand gamle bygg med store vedlikeholdsetterslep. Vi får det som regel til, men det koster mye penger. Det tredje hinderet på denne eiendommen er småhusplanen. Ifølge den er det ikke lov til å felle et eneste tre med omkrets større enn 90 cm, verken i byggesak eller på din egen eiendom. På denne eiendommen hvor trær fått vokse fritt i mange tiår, er det en utfordring.

Avviser treghet

Til Birkenes’ påstand om saksbehandlingstid har kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen i Plan- og bygningsetaten følgende kommentar:

– Til og med august lå saksbehandlingstiden på byggesaker godt under de lovpålagte fristene. Det er riktig at vi har en økning i antall innkomne byggesaker i 2016. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre saksbehandlingstiden på plansaker, og har blant annet innført et nytt prosessforløp for de planene utbyggerne sender inn til oss. Et mål har blant annet vært bedre dialog i startfasen, slik at utbyggerne får tidligere avklaringer i sakene sine.

Anna Godal og og Eivind Lorenz Godal-Hadeln gjør klart salgsvisning i et helt spesielt hus på en helt spesiell eiendom.

Les mer om

  1. Bolig
  2. Boligmarkedet
  3. Oslo