Oslo

Hard kamp om Bestumkilens indrefilet

Kampen om strandlinjen i Skøyen-området skjerpes. Men småbåtfolket vil ikke gi slipp på sine historiske rettigheter.

Slik ser arkitekten for seg at båthavnen og deler av opplagsplassen inerst i Bestumkilen kan ta seg ut om noen år.
  • Stein Erik Kirkebøen
På ettervinteren 1999 ligger båtene tett i tett - i ett plan - på opplagsplassen innerst i Bestumkilen og venter på at en ny båtsesong skal begynne.
I 1963 hadde båthavnen ved Sjølyst byens største parkeringsplass med sine 1028 plasser.

Mange, både offentlige og private utbyggere, sikler på den kommunale tomten innerst i Bestumkilen.

I dag ligger det småbåthavner, som har opplagsplass på land, på området. Opplagsplassen til havnene Sjølyst og Karenslyst er på rundt 60 mål.

Stort behov

— Det er også den eneste store opplagsplassen nord for Drøbak. I Oslo-området er det mange års ventetid på båtplass og det er kraftig press, sier leder for Småbåtutvalget, Erik Wilvang.

Han og hans utvalg kaster seg inn i kampen om det som er betegnet som «Oslos siste indrefilet». De har laget en mulighetsstudie hvor de går inn for at dagens opplagsplass skal være nettopp det også i fremtiden, en opplagsplass forsmåbåter.

Det store flertallet i syv av utvalgets åtte medlemmer, tre er oppnevnt av byrådet mens fem representerer hver sin båtforening, er enig med lederen.

Bukken og havresekken?

— Småbåtfolket sitter i Småbåtutvalget, det er ikke så overraskende at flertallet vil bevare dagens situasjon, sier Bent Erik Bakken, som representerer Venstre i Ullern bydel.

Han er den eneste i utvalget som ikke slutter seg til dets rapport. Lokalpolitikerne i Ullern bydel har tidligere lagt frem egne planer for Skøyen-området.

— Jeg mener båthavnene kan klare seg med mindre opplagsplass. Båter kan stables mye mer kompakt. Hvis vi stabler dem i høyden, utvider bruken av boblehavn vinterstid og kjører bort en del båter til opplag i hager og andre steder, får vi frigjort mye plass på land.

- Og den er det ikke noe problem å få utnyttet?

— Nei, dette er et veldig attraktivt område. Bydel Ullern har en rekke forslag til offentlige bygg på området, det arbeides med både E18 og Fornebubane og private utbyggere er svært interesserte, sier Bakken.

— Det er mange planer og mange interesser som sirkler over det attraktive området som gribber, men vi kan ikke akseptere at et par tusen båtplasser som har en mer hundreårig historie i området raderes ut, sier Wilvang.

Han mener at besparelsene ved å stable i høyden er begrensede. Det er ikke alle båter som uten videre kan stables oppå hverandre.

Kyststi på brygge

Ett av mulighetsstudiens innspill er å legge en del av kyststien på flytebrygge utover langs Bygdøy-landet, med parkering for bobåter på utsiden.

Båthavnen i Bestumkilen med kyststi på flytebrygge og bo-båter fortøyd på utsiden.

— Vi vil få en helt unik kyststi og samtidig få plass til bobåter, noe som er mangelvare i hele Oslo-området, sier Wilvang.Også her er Bakken skeptisk:

— Selve stien kan være akseptabel, men med bobåter vil den ta enda mer av banen som er reservert for padlere og roere.

Langt frem

Mulighetsstudien er ett av veldig mange innspill til hvordan området skal disponeres i fremtiden. Her skal det kjempes mange kamper før endelige planer er vedtatt.

— Den fremtidige løsningen for opplagstomten avhenger blant annet av planleggingen av E18. Først når vi vet mer om Statens vegvesens planer, kan vi si noe mer om når byutvikling av opplagstomten er realistisk, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

Og selv om det her er interesser som både er større og tyngre enn småbåtfolket, forsikrer han at det ikke vil bli glemt:

— Vi samarbeider gjerne med båtforeningene om hvordan opplag kan skje i fremtiden, sier Fredriksen. - Og alle dagens båtplasser er tatt inn og foreslått regulert i byrådets forslag til kommuneplan som er til behandling i bystyret.

Les også

  1. En ny fjordby langs Fornebubanen

  2. Må gi fra seg betalte båtplasser