Oslo

Staten sier ja til hotell på Youngstorget

Naboen til Folketeaterbygningen kan rives og erstattes med nye lokaler.

Bygningen fra 1880 kan rives av utbyggerne OBOS og Thon.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Youngstorget 3 står på byantikvarens gule liste over verneverdige bygg. Mens utbyggerkameratene OBOS og Thon ville rive og bygge nytt og høyere enn det gamle, ville Riksantikvaren verne bygget og tilbakeføre fasaden til det opprinnelige fra 1880.

Les også: Strides om hotell på Youngstorget

I mai fikk Byutviklingskomiteen gjennomslag for et tredje alternativ: Å rive det som står der i dag, men tillate et bygg som er like høyt, pluss en tilbaketrukket etasje bak et skråtak. Denne løsningen fikk flertall i Bystyret, til utbyggernes misnøye.

Kommunal— og moderniseringsdepartementet har siste ord i saken på grunn av innsigelsen fra Riksantikvaren. Nå har statsråd Jan-Tore Sanner gitt oslopolitikernes vedtak sin velsignelse.

— Dette er et godt eksempel på at de lokale politikerne tar kloke beslutninger, sier Sanner .

To ulike konsulentrapporter konkluderte med henholdsvis riving og ikke riving. Byrådet konkluderte med riving.

— Vi vedtok at det kan rives fordi forfatningen er så dårlig at det som skal bevares ville bare vært et skall. Hvis man tar en titt på huset og første etasje, ser man ikke en 1880-tallsgård, men et butikklokale fra 70-tallet, sier Oslos byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (h).

Fem etasjer høyt

Bystyret vedtok at nybygget skal være fem etasjer høyt, med tilbaketrukket tak i tillegg, og tilpasses resten av bygningene på Youngstorget, både når det gjelder fasadeutforming, materialvalg og fargebruk.

— Vi har vært opptatt av Youngstorget i denne saken, ikke minst den fredede Folketeaterbygningen, sier Fredriksen.

Riksantikvaren trakk seg ut av saken etter bystyrets vedtak, fordi alternativet de fryktet mest, nemlig OBOS' alternativ med flere etasjer, ikke ble vedtatt.

Spør hotellkjedene

I dag er det kontorvirksomhet oppover i etasjene, og utestedet Kulturhuset som holder til på gateplan. Fredriksen mener at hotell og restaurant vil passe godt inn og bidra til å skape liv på Youngstorget.

OBOS og Thon, som eier bygget, har tidligere uttalt at de er usikre på om det er økonomi i hotelldrift dersom de ikke får bygge syv etasjer. Nå mener de at også hotellbygget på fem etasjer er liv laga på grunn av beliggenheten.

Kjell Bjørke i OBOS er glad for at bygget endelig kan rives.

— Vi er kjempeglade for at innsigelsen fra Riksantikvaren er trukket. Da slapp vi å gå en runde til i byråkratiet. For bygget er i dårlig forfatning og en rehabilitering er teknisk umulig, sier Bjørke.

Slik så OBOS og Thon for seg hotellet.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ga Oslos byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) medhold i en mellomløsning på Youngstorget.

Les mer om

  1. Byutvikling