Oslo

Store forskjeller mellom Oslo-skolene

skoleforskjeller-GlEOeDOmZr.jpg

Noen Oslo-skoler får mer enn 100.000 kroner pr. elev. Andre må nøye seg med halvparten.

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Oslo har et inntektssystem som gir svært store forskjeller hvis man ser på hvor mye penger skolene får pr. elev. Mens Maridalen, Nordpolen og Tøyen runder 100.000 kroner pr. hode, ligger skoler som Bekkelaget, Slemdal, Munkerud, Grindbakken og Disen i motsatt ende av skalaen (se liste nederst i saken).

— En skjevfordeling

— Vi har lenge ment at det blir en skjevfordeling. Selv om vi er en skole i Oslo vest, så betyr ikke det at vi ikke har mange elever som trenger mye ressurser, sier Grindbakken-rektor Siri E. Mohr.

Skolen holder til i Holmenkollen/Bogstad-området og fikk ifølge Deloitte 54.545 kroner pr. elev i 2013.

— Vi har barn med lærevansker og ulike diagnoser som trenger stor grad av voksendekning. Det er ikke riktig å bare regne ut fra noen nøkler, selv om jeg forstår at de må ha et utgangspunkt.

- Har ikke skoler som Tøyen og Vahl mer krevende elevgrupper enn dere?

— Jo, på andre måter, men de har også andre typer tildelinger nettopp på grunn av dette. Jeg synes ikke det er galt at det er forskjeller, men i perioder har vi opplevd at forskjellen har vært for stor. Vi har lenge hatt små klasser og det er dyrt å drive en slik skole.

For lite penger totalt sett

Tallene for pengeforbruk per elev ved osloskolen fremgår i en rapport laget av Deloitte. Selskapet har sett på hvordan pengene fordeles mellom skolene i forbindelse med høstens bystyresak om den såkalte ressursfordelingsmodellen.

Les også:

Les også

Skoler i sentrum og Oslo Vest kan tape millioner

I dag får skolene lik elevsats og likt basisbeløp (skiller kun mellom barne— og ungdomsskoler), men det er også en rekke millioner som fordeles ulikt. Det gjelder sosiodemografiske midler, penger til språkopplæring, småskoler og skoler med byomfattende spesialgrupper. I tillegg er det ekstrasatsinger, som Groruddalssatsingen.

Utdanningsforbundet Oslo påpeker at Maridalen og Sørkedalen er helt spesielle skoler på grunn av størrelsen. De andre som ligger i toppen får ekstra midler for å møte ulike utfordringer. Noen har byomfattende spesialklasser, andre svært høy andel minoritetselever som trenger ekstra norskopplæring.

- Men det er nok også noe som ikke blir fanget opp av modellen, som gjør at dette kan oppleves urettferdig for enkelte skoler. Det kan for eksempel være elever med psykiske vansker som ikke synes på statistikken, sier Marianne Krogh, kontaktperson for grunnskole.

Hun forstår at skoler kan oppleve ressursfordelingen som urettferdig og mener det skyldes at det bevilges for lite penger totalt sett.

— Opplevelsen av urettferdighet vil være tydelig når man ser så store forskjeller, men jeg tror skoler både i øst og vest vil ha den samme opplevelsen av at det ikke er nok penger.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) har ikke tatt stilling til om fordelingen er rettferdig, ifølge leder Vickey Bonafede.

«Det er ikke sånn at en krone er en krone og en elev er en elev»

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) forklarer forskjellene med ulike og til dels store utfordringer i skolenes inntaksområder.

— Det kan være særskilte utfordringer på grunn av språk eller sosiale forhold. Noen skoler har rett og slett langt mer å jobbe med for å sikre at elevene har det samme utgangspunktet når de går ut av skolen.

- Er det rettferdig med så store forskjeller?

— Ja, hvis det er med på å sikre at elevene får den undervisningen og den hjelpen de trenger, så mener jeg det. En skole med en lav andel minoritetsspråklige barn vil ikke ha behov for ekstra midler til norskopplæring. Det er ikke sånn at en krone er en krone og en elev er en elev.

- Så vestkantskolene har ingen grunn til å klage?

— Jeg er opptatt av at man skal sørge for at elevene får den undervisningen de trenger. Det kan være skoler i vest som har andre utfordringer, selvfølgelig, men det inntektssystemet forsøker å sikre, er at skoler med spesielle utfordringer skal få ressurser til å møte disse.

- Koster det dobbelt så mye å gi god undervisning på Tøyen og Maridalen som på Bekkelaget og Slemdal?

— Det er ikke sikkert, men det vil være vanskelig å lage en modell som til enhver tid oppleves helt rettferdig. Det man har forsøkt å gjøre med inntektssystemet og ekstratildelingene er å sørge for at skolene har de ressursene de trenger for å sikre god tilpasset undervisning.

Maridalen og Sørkedalen har så få elever at de får et ekstra høyt småskoletillegg (480.000 kroner i 2012). Deloitte, som har evaluert dagens ressursfordelingssystem, har foreslått å fjerne denne støtten, men samtidig øke basisbeløpet til skolene.

Både Utdanningsetaten og byrådet innstillinger imidlertid på å opprettholde den ekstra støtten.

— De to skolene er i en særstilling, de har få elever og har også et litt annet formål. Så lenge man har bosettinger her må det kanskje være på den måten selv om det er dyre skoler, sier Hauglie.


Sjekk din skole

Så mye fikk hver skole i Oslo tildelt pr. elev i 2013.

Rene barneskoler:

 • Maridalen – 111 122 kroner
 • Nordpolen – 100 977 kroner
 • Tøyen – 100 438 kroner
 • Møllergata – 96 955 kroner
 • Rosenholm – 96 101 kroner
 • Vahl – 92 632 kroner
 • Sørkedalen – 92 310 kroner
 • Lakkegata – 90 215 kroner
 • Nordtvet – 87 168 kroner
 • Bryn – 86 176 kroner
 • Gamlebyen – 81 756 kroner
 • Nedre Bekkelaget – 81 119 kroner
 • Jeriko – 80 464 kroner
 • Rødtvet – 80 277 kroner
 • Mortensrud – 79 962 kroner
 • Seterbråten – 78 695 kroner
 • Sinsen – 78 287 kroner
 • Tiurleiken – 77 381 kroner
 • Toppåsen – 76 693 kroner
 • Svarttjern – 76 686 kroner
 • Voksen – 76 098 kroner
 • Lutvann – 75 561 kroner
 • Nøklevann – 74 901 kroner
 • Stig – 74 387 kroner
 • Kampen – 74 012 kroner
 • Tveita – 73 721 kroner
 • Skjønnhaug – 73 316 kroner
 • Grorud – 73 247 kroner
 • Hallagerbakken – 73 218 kroner
 • Kringsjå – 72 515 kroner
 • Lusetjern – 71 464 kroner
 • Rustad – 70 935 kroner
 • Furuset – 70 442 kroner
 • Klemetsrud – 67 442 kroner
 • Stenbråten – 67 392 kroner
 • Trosterud – 67 308 kroner
 • Bakås – 67 236 kroner
 • Vestli – 66 611 kroner
 • Bolteløkka – 66 404 kroner
 • Ellingsrudåsen – 66 232 kroner
 • Lilleborg – 66 021 kroner
 • Stovner – 64 451 kroner
 • Prinsdal – 64 132 kroner
 • Hasle – 64 099 kroner
 • Ammerud – 63 900 kroner
 • Bjørndal – 63 679 kroner
 • Vålerenga – 63 398 kroner
 • Grünerløkka – 62 215 kroner
 • Ljan – 60 944 kroner
 • Smestad – 59 823 kroner
 • Godlia – 59 783 kroner
 • Kjelsås – 59 349 kroner
 • Tonsenhagen – 59 182 kroner
 • Manglerud – 58 191 kroner
 • Korsvoll – 57 981 kroner
 • Østensjø – 57 959 kroner
 • Bygdøy – 57 491 kroner
 • Svendstuen – 57 447 kroner
 • Lilleaker – 57 420 kroner
 • Løren – 57 089 kroner
 • Høybråten – 56 733 kroner
 • Grefsen – 56 653 kroner
 • Vinderen – 56 522 kroner
 • Ekeberg – 56 263 kroner
 • Huseby – 56 164 kroner
 • Ullevål – 56 049 kroner
 • Trasop – 55 996 kroner
 • Bogstad – 55 921 kroner
 • Nordstrand – 55 607 kroner
 • Bestum – 55 492 kroner
 • Skøyen – 55 214 kroner
 • Lysejordet – 55 155 kroner
 • Tåsen – 54 840 kroner
 • Disen – 54 644 kroner
 • Grindbakken – 54 545 kroner
 • Munkerud – 54 395 kroner
 • Slemdal – 54 306 kroner
 • Bekkelaget – 53 634 kroner

Ungdomsskoler:

 • Jordal – 105.007 kroner
 • Skullerud – 101.443 kroner
 • Bjørnsletta – 94.025 kroner
 • Hauketo – 90.508 kroner
 • Tokerud – 89.547 kroner
 • Groruddalen – 85.578 kroner
 • Holmlia – 80.388 kroner
 • Haugerud – 78.774 kroner
 • Bjørnholt – 78.630 kroner
 • Fyrstikkalleen – 76.394 kroner
 • Ellingsrud – 74.160 kroner
 • Hovseter – 73.573 kroner
 • Lofsrud – 72.776 kroner
 • Frydenberg – 71.998 kroner
 • Haugenstua – 71.837 kroner
 • Apalløkka – 69.153 kroner
 • Stasjonsfjellet – 67.907 kroner
 • Engebråten – 65.124 kroner
 • Øraker – 64.872 kroner
 • Skøyenåsen – 64.667 kroner
 • Brannfjell – 63.162 kroner
 • Midtstuen – 62.957 kroner
 • Nordberg – 62.952 kroner
 • Ris – 62.926 kroner
 • Nordseter – 62.437 kroner

Barne— og ungdomsskoler:

 • Rommen – 81.889 kroner
 • Bjøråsen – 81.474 kroner
 • Marienlyst – 81.426 kroner
 • Linderud – 81.199 kroner
 • Karlsrud – 80.886 kroner
 • Gran – 80.073 kroner
 • Lindeberg -74.972 kroner
 • Abildsø – 73.031 kroner
 • Ila – 71.048 kroner
 • Bjølsen – 69.421 kroner
 • Veitvet – 69.129 kroner
 • Sagene – 68.677 kroner
 • Haugen – 67.035 kroner
 • Lambertseter – 66.926 kroner
 • Majorstuen – 65.582 kroner
 • Ruseløkka – 65.277 kroner
 • Uranienborg – 65.269 kroner
 • Kastellet – 64.951 kroner
 • Årvoll – 62.704 kroner
 • Høyenhall – 62.030 kroner
 • Bøler – 61.572 kroner
 • Oppsal – 58.780 kroner

Les også

 1. Skoler i Oslo vest og sentrum kan tape millioner

 2. «Med dagens modell lønner det seg på en måte å ansette billige lærere»