Oslo

Går hardt ut mot høyhuskåte utbyggere

Espen Ophaug langer ut mot høyhusprosjekter som Olav Thons planlagte Gunerius-gigant (t.h.).

Lederen for Oslo Venstre, Espen Ophaug, mener det er uholdbart at stadig flere utbyggere vil overgå hverandre i antall etasjer.

  • Erlend Tro Klette

Oslo skal bli høyere og tettere, heter det.

Selv ikke noen av hovedstadens mest eksklusive boligstrøk er trygge fra fortettingen, og stadig flere høyhusprosjekter står på trappene.

Forslag til det nye Landbrukskvartalet på Grønland (100 meter), Entra-bygget på Vaterland (110 meter), og Olav Thons Gunerius-gigant (98 meter) er for tiden under behandling hos Plan- og bygningsetaten.

Les mer: Thon vil bygge Oslos tredje høyeste bygning

Problemet er at i den gjeldende kommuneplanen, er maksgrensen for nye bygninger 30 meter i høyden. I planen åpnes det for unntaksvis å tillate opptil 42 meter høye nybygg.

Til tross for at Plan- og bygningsetaten ved flere tilfeller har frarådet utbyggere om å utfordre maksimalhøyden i kommuneplanen, som det planlagte 22-etasjers OBOS-bygget ved Frognerparken, prøver allikevel flere av utbyggerne å få gjennomført sine kjempeprosjekter.

Det får Oslo Venstre til å se rødt.

Ophaug: – Respektløst og uholdbart

– Kommuneplanen er tydelig på at 42 meters byggehøyde kan tillates utvalgte steder. Det å foreslå 100 meters bygg når kommuneplanen sier inntil 42, er respektløst overfor Oslo bystyre, mener Espen Ophaug.

Ophaug er leder for Oslo Venstre, og er kraftig lei av utbyggere som «hele tiden utfordrer kommuneplanen.»

  • Byrådet vil fortette i vest: Se om nabolaget ditt står på listen.

– Jeg forventer at byrådet signaliserer tydelig at utbyggere må begynne å forholde seg til vedtatte planer. Det er uholdbart at vi har en situasjon der utbyggere overgår hverandre i antall etasjer i håp om at byrådet gir etter, sier Ophaug til Aftenposten.

Han mener dette skaper uforutsigbarhet og kaller det en dårlig strategi for byutvikling.

– Vi får ingen helhetlig utvikling av byen hvis dette får fortsette. Byrådet må enten sette foten ned, eller så må de komme til bystyret med en ny høyhusstrategi.

– Dagens maksimalhøyde står fast, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

Marcussen: – Ingen planer om å åpne for høyere hus

Men Oslo vil ikke få noen ny høyhusstrategi med det første, ifølge Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

– Dagens høyhusstrategi ligger fast. Vi har ingen planer om å foreslå en ny høyhusstrategi som åpner for flere høyhus eller utvidet maksimalhøyde utover det dagens høyhusstrategi gjør, sier Marcussen til Aftenposten.

Marcussen understreker at hun forventer at utbyggere forholder seg til kommunens overordnede planer. Men hun utelukker heller ikke at gigantprosjektene kan få gjennomslag.

– Selv om høyhusstrategien åpner for høyhus i enkelte områder, er det ingen garanti for at utbyggere får gjennomslag for planene sine dersom prosjektene ikke har gode nok kvaliteter. Disse vurderingene må gjøres i hver enkelt sak.

Byråden har ikke tatt stilling til prosjektene nevnt i denne artikkelen, da de ennå ikke har vært oppe til politisk behandling.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3d53f1c9b8f4057c6f816acc8a74013e/H%C3%B8yhus%20i%20Oslo%20 (spelt)

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo