Innbyggerne må betale for søppelkaoset mens politikerne krangler: -Veldig arrogant, mener Forbrukerrådet

I stedet for å få kompensasjon for kommunale tjenester som ikke fungerte, får Oslos befolkning en ekstraregning på grunn av kommunens rot.

Forbrukerrådet mener Oslo komune har opptrådt arrogant overfor byens borgere i søppelsituasjonen.

- Jeg synes det er veldig arrogant av etat og kommune, sukker fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Allerede lenge før jul gikk hun ut og krevet at Renovasjonsetaten ga kompensasjon til borgere som ikke fikk de renovasjonstjenestene de betaler for. Forbrukerrådet mente at «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.»

Kravet ble avvist blant annet med den begrunnelsen at avfallsinnhenting bare var en liten del av de tjenestene vi får for renovasjonsavgiftene. Faktisk bare 11 prosent av totalen, ifølge etaten.

Innbyggerne får regningen for kaoset

Likevel bidrar kaoset rundt avfallsinnhentingen til at kommunen må øke revnovasjongebyret med fem prosent. Regningen for at kommunen nå tar over søppelinnhentingen fra konkurstruede Veireno går rett til innbyggerne som allerede har opplevd at de ikke får tjenesten de har betalt for.

Mens Forbrukerrådet så langt har talt for døve ører, er politikerne opptatt av å skylde på hverandre.

– Det er selvfølgelig beklagelig dersom det er slik at innbyggerne skal betale for rot i etaten og kommunen, sier Vie. Hun er aller mest oppgitt over den arrogansen etaten har møtt folket med.

Anne Kristin Vie

Mener kommunen informerer for dårlig

– En ting er at den nekter å utbetale kompensasjon for tjenester som ikke er blitt utført, enda verre er måten den har gjennomført refusjonsordningen på.

– Refusjonsordning?

– Ja, mange har pådratt seg ekstrautgifter blant annet ved at de har måttet betale private operatører for å fjerne avfallet som kommunen ikke har hentet. Etaten har sagt at den vil vurdere å refundere utgiftene etter søknad.

– Er ikke det fint?

– Det skulle vel bare mangle. Det vi stusser på, er at kommunen bare har mottatt 29 søknader.

– Har ikke skjedd noe på to måneder

– Kanskje ikke behovet er større?

– Vi er ganske sikre på at det er toppen av et isfjell og at behovet er mye større. Vi tror grunnen er at etaten kraftig har underkommunisert denne ordningen, den har ikke informert innbyggerne om dette .

– Da bør vel dere gripe inn?

– Vi påpekte dette i et møte 9. desember. Vi viste da til at det er umulig å finne lett tilgjengelig informasjon om refusjonsmuligheten og ba om at det ble lagt ut på etatens hjemmeside. To måneder senere har det fortsatt ikke skjedd. Det synes jeg er en kritikkverdig og arrogant fra en kommunal etat, sier Vie.

Renovasjonsetaten: Kommer trolig tirsdag

Byrådssekretær Marte Ingul viser til at de har bedt Renovasjonsetaten om å sørge for «god, tilgjengelig informasjon om refunderingsmuligheter», men mandag ettermiddag fantes det ikke slik informasjon tilgjengelig på Renovasjonsetatens nettsider.

– Vi jobber med informasjon og tar sikte på at den blir lagt ut på Oslo kommunes hjemmeside i løpet av tirsdagen. Der blir det bli opplyst om hvordan man går frem dersom man ønsker å søke om refusjon på utlegg man har hatt eller ber om reduksjon i renovasjonsavgiften. Det vil bli gjort en vurdering fra sak til sak, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten.

Har ikke meldt seg konkurs

Mens Veireno før helgen gjorde det klart overfor Oslo kommune at selskapet nærmet seg konkurs, var det mandag ettermiddag ikke kommet inn noen oppbudsbegjæring fra selskapet til Follo tingrett.